כניסה

שילוב טכנולוגיות וכלים דיגיטליים להעצמת ההוראה והלמידה

​שילוב טכנולוגיות וכלים דיגיטליים להעצמת ההוראה והלמידה* - 25.10.2017  בשעה 09:00

מנחי הסדנה: ד"ר מיכל רמות ויוחאי עופרן

אחד מהשינויים הרבים שמתחוללים בעידן "מהפכת המידע" בו אנחנו מצויים הוא היווצרותם של סדקים בפרדיגמת ההוראה הקלאסית (הפרונטאלית).  במקביל, אל חלל הכיתה הצטרפו אמצעי הקצה של הסטודנטים (לפטופים, טאבלטים וסמארטפונים) אותם ניתן לרתום ללמידה וע"י כך להרוויח גיוון בדרכי ההוראה, שיפור בדרכי ההטמעה והזכירה ולקדם תהליכי הבנה.

בסדנה זו נציג כלים טכנולוגיים לשילוב במהלך השיעורים וביניהם, תוך שימת דגש על הפעלת שאלונים וסקרים והאופן בו יש להפעילם כך שיתרמו להבניית ידע וישמשו כ"עוזרי הוראה".

במהלך הסדנה נתנסה בשימוש בכלים כגון :

,Socrative, Answer-garden, Tricider, ParticiPoll, Polleverywhere, Mentimeter

וכן כלי google שונים ( .(Google forms+extensions , Google slides+Q&A

בנוסף יוצגו דרכים ליצירת שאלון והצגת תוצאותיו, בזמן אמת ובתוך מצגת ה-PowerPoint המלווה את השיעור/הכנס.

הסדנה תורכב מהדגמות ויינתן זמן להתנסות ולהיכרות עם חלק מהכלים.


*קיומה של הסדנה מותנה במספר מינימאלי של נרשמים.