כניסה

אסטרטגיות הוראה לכיתות עם סטודנטים לקויי למידה (להלן ל"ל)

סטודנטים ל"ל נמצאים כמעט בכל כיתה. על פי חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008, הסטודנטים זכאים להתאמות לצורכיהם בתנאים שיאפשרו להם להביא לידי ביטוי את יכולתם וכישוריהם.

סגל ההוראה - מרצים, מתרגלים - נדרש לסייע לסטודנטים ל"ל להתמודד עם קשייהם מבלי לפגוע תוך כדי כך באיכות ההוראה ובדרישות הסילבוס של הקורס. מטרת הסדנה היא להציג דרכים לעמוד בדרישה זו ולסייע לסגל ההוראה במשימה חשובה זו.

במהלך הסדנה המשתתפים:

 • יקבלו מידע על אודות לקויות למידה שכיחות.
 • יקבלו מידע על השפעת הלקויות על היסטורית הלמידה של הסטודנטים.
 • יכירו את סגנונות הלמידה של סטודנטים ל"ל. באופן כזה מורים יוכלו להתאים את דרכי ההוראה וההערכה המקובלות לסגנונות הלמידה של הסטודנטים.
 • יכירו מגוון של דרכי הוראה והערכה חלופיות אשר ניתן לקיימן במקביל לדרכים המקובלות:
  • שיטת ההדגמה
  • למידה לקראת שליטה
  • הוראה אישית-פרטנית
  • הוראה-למידה בקבוצות קטנות
  • הערכה באמצעות תלקיט (פורטפוליו) 
 • ידונו ויבחנו כיצד להתאים את דרכי ההוראה וההערכה הנוכחיות שנהוגות במחלקות ובמקצועות הלימוד השונים, לצרכים ולמגבלות של סטודנטים ל"ל.

 

הסדנה תסייע גם לסטודנטים אשר סובלים מלקויות למידה אם כי אינם מוגדרים רשמית ככאלה.

 

המנחה: ד"ר אריה פרידלר, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה; המרכז לקידום ההוראה, אוניברסיטת תל-אביב