כניסה

סדנה: טיפוח יחסי מרצה סטודנט – ד"ר יוסי בר

הוראה אפקטיבית עוסקת בממדים מגוונים, כגון: בהירות בהרצאה, מעוררי עניין, ניהול כיתה, מגבירי מוטיבציה, רמות חשיבה גבוהות, ניהול דיונים ועוד. אך האם אקלים כיתתי תורם אף הוא להוראה יעילה? האם תפקידו של מרצה באקדמיה לעסוק בטיפוח סביבה לימודית או שתפקיד זה שמור למורה בבית הספר? האם טיפוח הקשר בין מרצה לסטודנט מקדם את שביעות הרצון הכללית מהמוסד הלימודי? במתח הקיים בין מחקר להוראה, האם מרצים יכולים להקדיש משאבים נוספים לטיפוח הקשר האישי עם הסטודנטים במהלך השיעור ולתמיכה בסטודנטים מעבר לשעות הלימוד? האם גישה 'פתוחה וידידותית' עלולה להוביל לפגיעה במעמדו של המרצה ולחציית גבולות? והשאלה החשובה ביותר, האם טיפוח הקשר עם הסטודנטים אינו עוד מימד נוסף של תרבות הרייטינג שמחלחלת לאקדמיה? שאלות אלה ואחרות יעלו לדיון בסדנה שתעסוק בדרכים לטיפוח הקשר האישי עם הלומדים. מבין נושאי הלימוד:

  • השיעור הראשון- המפגש החשוב ביותר ליצירת אקלים לימודי נעים ובטוח!
  • יצירת סביבה לימודית מטפחת למידה במהלך השיעורים
  • ניהול שיחות תמיכה והנחייה עם סטודנטים
  • כיצד להגיב לסטודנטים שאמונים על 'תרבות המגיע לי'?
  • כיצד להגיב על פגיעה אישית מסטודנטים?
  • טיפול בהתנגדויות במהלך השיעורים והתמודדות עם ביקורת של סטודנטים
  • כיצד להגיב במקרים של הפרת כללי משמעת?
  • מרצה טוב, "מרצה לחיים"- אפשרי?