כניסה

רשימת מרצים מצטיינים בהוראה לשנה"ל תשע"ח

מרצה

בית ספר

ד"ר דיויד גרייבס                       לימודים כלליים
גב' שושנה הורוביץ-גרומט               אנגלית
ד"ר ילנה סטוקלין                        סטטיסטיקה
מר מרדכי פרנקו                          סטטיסטיקה
גב' שלומית אריאן                         ביה"ס למדעי המחשב                       
ד"ר רומינה זיגדון                      ביה"ס למדעי המחשב                       
ד"ר אילן  קירש                         ביה"ס למדעי המחשב                       
מר גיא רונן                              ביה"ס למדעי המחשב                       
ד"ר נועה לביא                            ביה"ס לממשל וחברה                       
גב' טל מלכה לוי                        ביה"ס לממשל וחברה                       
מר עומר קינן                            ביה"ס לממשל וחברה                       
ד"ר עמית קפלן                            ביה"ס לממשל וחברה                       
ד"ר חיים אמסל                            ביה"ס לניהול וכלכלה                     
גב' שרון גל                             ביה"ס לניהול וכלכלה                     
ד"ר נועה נלסון                         ביה"ס לניהול וכלכלה                     
גב' הדר שפיגל                         ביה"ס לניהול וכלכלה                     
ד"ר רביד דורון                           ביה"ס למדעי התנהגות                     
ד"ר רות זליגמן                          ביה"ס למדעי התנהגות                     
ד"ר ענת לן                               ביה"ס למדעי התנהגות                     
ד"ר עדי שגיא                            ביה"ס למדעי התנהגות                     
ד"ר ערן שדך                             ביה"ס למדעי התנהגות                     
ד"ר גיא טוביאסביה"ס למדעי הסיעוד
מר רומן לשינסקי                      ביה"ס למדעי הסיעוד