כניסה

רשימת מרצים מצטיינים בהוראה לשנה"ל תשע"ה

ד"ר אריה גרוניק                          ביה"ס לממשל וחברה                       
ד"ר אורנה דונת                           ביה"ס לממשל וחברה                       
פרופ' אסף מידני                          ביה"ס לממשל וחברה                       
ד"ר עמית קפלן                            ביה"ס לממשל וחברה                       
גב' שלומית אריאן                        ביה"ס למדעי המחשב                       
מר הדר בינסקי                          ביה"ס למדעי המחשב                       
ד"ר איריס  גבר-רוזנבלום                 ביה"ס למדעי המחשב                       
מר גיא רונן                             ביה"ס למדעי המחשב                       
ד"ר יעקב ארז                             ביה"ס לניהול וכלכלה                     
ד"ר אודליה הייזלר                        ביה"ס לניהול וכלכלה                     
ד"ר חנה מדלר-לירז                        ביה"ס לניהול וכלכלה                     
רו"ח עדי ריינהולד                         ביה"ס לניהול וכלכלה                     
ד"ר אהרון בן שפרוט                   ביה"ס למדעי הסיעוד                      
ד"ר דוד עזרא                             ביה"ס למדעי הסיעוד                      
ד"ר ירי גביעון קדישביץ                  ביה"ס למדעי התנהגות