כניסה

רשימת מרצים מצטיינים בהוראה לשנה"ל תשע"ט

מרצה  בית ספר/יחידה
גב' שרון גל                            ביה"ס למדעי המחשב                       
גב' עדי מרינוב                         ביה"ס למדעי המחשב                       
ד"ר אלון שקלר                          ביה"ס למדעי המחשב                       
ד"ר עדי שרייבמן                   ביה"ס למדעי המחשב                       
ד"ר רחל כאליפא                         ביה"ס לניהול וכלכלה                     
ד"ר חנה מדלר-לירז                      ביה"ס לניהול וכלכלה                     
גב' עדי ריינהולד                       ביה"ס לניהול וכלכלה                     
גב' מיכל שניצר                         ביה"ס לניהול וכלכלה                     
גב' עדי בנארויה                          ביה"ס למדעי התנהגות                     
ד"ר אביטל גרשפלד-ליטוין                  ביה"ס למדעי התנהגות                     
ד"ר דפנה דולברג                       ביה"ס למדעי התנהגות                     
גב' סיוון יסינגר                      ביה"ס למדעי התנהגות                     
מר יהושע אקרמן                        ביה"ס לממשל וחברה                       
גב' שרון גרציה ספורטס                    ביה"ס לממשל וחברה                       
פרופ' חן למפרט                           ביה"ס לממשל וחברה                       
פרופ' נתן שניידר                         ביה"ס לממשל וחברה                       
גב' רויטל הררי                           ביה"ס למדעי הסיעוד                      
ד"ר מהדי טרביה                           ביה"ס למדעי הסיעוד                      
ד"ר ג'ני ניימרק                         ביה"ס למדעי הסיעוד                      
גב' אפרת לאלו                            לימודי סטטיסטיקה
ד"ר סיגל לוי                             לימודי סטטיסטיקה
מר דויד לוי                             לימודי אנגלית