כניסה

מרצים מצטיינים בהוראה לשנת הלימודים תשע"ג

 • ד"ר סברינה אופנהיימר ביה"ס למדעי ההתנהגות
 • ד"ר רביד דורון ביה"ס למדעי ההתנהגות
 • מר חן חגי ביה"ס למדעי ההתנהגות
 • גב' מירה לויס ביה"ס למדעי ההתנהגות
 • ד"ר אריה גרוניק ביה"ס לממשל וחברה
 • ד"ר נועה לביא ביה"ס לממשל וחברה
 • גב' תמר ערב ביה"ס לממשל וחברה
 • ד"ר עמית קפלן ביה"ס לממשל וחברה
 • מר אבשלום קורן ביה"ס לניהול וכלכלה
 • ד"ר יוסף מעלם ביה"ס לניהול וכלכלה
 • גב' עדי ריינהולד ביה"ס לניהול וכלכלה
 • ד"ר רפאל שניר ביה"ס לניהול וכלכלה
 • גב' אסנת גניסלב ביה"ס למדעי המחשב
 • ד"ר ישי חביב ביה"ס למדעי המחשב
 • ד"ר זף סגל ביה"ס למדעי המחשב
 • ד"ר עדי שרייבמן ביה"ס למדעי המחשב
 • ד"ר קרן שחר ביה"ס למדעי הסיעוד
 • ד"ר דוד עזרא ביה"ס למדעי הסיעוד
 • גב' דורית לינסקי לימודי אנגלית
 • מר לואל דוד בלאקמן לימודי אנגלית​