כניסה

הערכת הישגים לימודיים: בנייה ובדיקה של מבחנים סגורים

הסדנה מיועדת למרצים ומתרגלים במכללה האקדמית תל-אביב-יפו

 
מבחן טוב משקף את תהליך ההוראה-למידה שהתקיים במהלך הסמסטר ונותן לסטודנטים סיכוי הוגן להצליח. בנייה של מבחן סגור ("אמריקאי") דורשת הבנה של עקרונות המבחן תכנון מושכל וניסיון בניסוח פריטים. זאת מיומנות מורכבת יותר מאשר העתקת שאלות, תרגילים ובעיות מספר הלימוד.

עוד בתחילת הסמסטר מומלץ לבנות דגם של המבחן הסופי תוך התאמתו לסילבוס. כך ניתן לתכנן את ההוראה תוך התמקדות בנושאים המרכזיים ולהוביל את התלמידים ללמידה משמעותית ולהישגים.

מטרת הסדנה היא לתת למשתתפים כלים כיצד לתכנן ולבנות מבחן סגור - אובייקטיבי, מהימן ותקף, וכיצד לנתח את התוצאות כדי לשפר את המשך הוראת הקורס.

הסדנה כוללת את הנושאים הבאים:

  • תפקידי ההערכה
  • מאפייני מבחן טוב
  • תכנון המבחן
  • בניית מבחן סגור: תשובה קצרה, מבחן רב-ברירה ("אמריקאי")  
במהלך הסדנה המשתתפים יוכלו לתכנן ולבנות מבחן הישגים במקצוע ההוראה שלהם.

הסדנה תתקיים ביום ראשון, 6 בספטמבר בין השעות  9.00 – 13.00

 

המנחה: ד"ר אריה פרידלר, המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה, האוניברסיטה הפתוחה; המרכז לקידום ההוראה, אוניברסיטת תל-אביב

ד"ר אריה פרידלר

ariehfr@mta.ac.il

054-4825800