כניסה

רשימת מרצים מצטיינים בהוראה לשנה"ל תשע"ז

       מרצה  בי"ס
ד'ר דורון רביד                          ביה"ס למדעי ההתנהגות                     
ד'ר שגיא עדי                            ביה"ס למדעי ההתנהגות                     
גב' לן ענת                              ביה"ס למדעי ההתנהגות                     
גב' יסינגר סיון                        ביה"ס למדעי ההתנהגות                     
ד'ר לביא נועה                           ביה"ס לממשל וחברה                       
ד'ר קפלן עמית                           ביה"ס לממשל וחברה                       
מר קינן עומר                            ביה"ס לממשל וחברה                       
גב' ערב תמר                             ביה"ס לממשל וחברה                       
גב' פגיס מרב                            לימודי אנגלית
גב' קרנר נורית                          לימודי אנגלית
ד'ר חביב ישי                            ביה"ס למדעי המחשב                       
גב' נעמן הילה                           ביה"ס למדעי המחשב                       
גב' גניסלב אסנת                         ביה'ס למדעי המחשב                       
מר קירש אמיר                            ביה'ס למדעי המחשב                       
גב' טליתמן מיכל                         לימודי סטטיסטקה
ד'ר אמסל חיים                           ביה"ס לניהול וכלכלה                     
ד'ר נלסון נועה                          ביה"ס לניהול וכלכלה                     
רו"ח ריינהולד עדי                        ביה"ס לניהול וכלכלה                     
גב' שפיגל הדר                           ביה"ס לניהול וכלכלה                     
גב' שניצר מיכללימודים קדם-אקדמיים
ד'ר טוביאס גיא                          ביה"ס למדעי הסיעוד