כניסה

רשות המחקר

​רשות המחקר במכללה האקדמית של תל אביב יפו פועלת על מנת לקדם את פעילות המחקר בקרב חברי הסגל האקדמי של המכללה ולסייע בצד המנהלי של כל מחקר המבוצע במכללה


 תפקידיה העיקריים של רשות המחקר הם:

  • .לעודד חוקרים ותסייע להם בהשגת מענקי מחקר
  • .לסייע בצד המנהלי של ביצוע מחקרים הממומנים מקרנות חיצוניות ופנימיות 
  • .לפעול להשגת מידע על קרנות מחקר חיצוניות ולהפצת מידע זה בין חברי הסגל

  • לפעול להשגת מידע שיסייע בחילופי חוקרים בין המכללה לבין מוסדות מחקר בחו"ל

 יום המחקר באקדמית - בסגנון TED

 בעלי תפקידים

 

  • ד"ר ורד הולצמן ,ראש רשות מחקר  

veredhz@mta.ac.il


  • דנה מרקל-גוטמן רכזת מענקי מחקר

danam@mta.ac.il


 

  • טלפון:  03-6803336

 

 

 

 

 חדשות ועדכונים