כניסה

יום המחקר באקדמית 2020

 

 

 

יום המחקר באקדמית 2020 - קליפ מסכם9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{888C516E-D457-4542-BE50-B535057C13DB}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/pNnIb-n3S1w' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>11/06/2020 06:50:13https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר באקדמית 2020 - קליפ מסכםיום המחקר באקדמית 2020 - קליפ מסכם
ד״ר עדי שרייבמן - יום המחקר באקדמית 20209bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{FB7FA7E2-086F-4F2E-B47E-C520A98085A1}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/rkPWrMVO9qM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>11/06/2020 10:02:19https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר עדי שרייבמן - יום המחקר באקדמית 2020ד״ר עדי שרייבמן - יום המחקר באקדמית 2020
ד״ר אריה קרמפף - יום המחקר באקדמית 20209bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{7C308E25-150A-4ED9-AF69-AAAE26CBF8F9}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/3bWYfEqtsNw' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>11/06/2020 10:04:06https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר אריה קרמפף - יום המחקר באקדמית 2020ד״ר אריה קרמפף - יום המחקר באקדמית 2020
פרופ' עליזה עמיאל - יום המחקר באקדמית 20209bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{A0929E71-B6BA-4BAC-AEFD-BEA57F541CAD}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/VsmX3Es3NMo' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>11/06/2020 10:07:49https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/פרופ' עליזה עמיאל - יום המחקר באקדמית 2020פרופ' עליזה עמיאל - יום המחקר באקדמית 2020
ד״ר עינת יהנה - יום המחקר באקדמית 20209bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{1D8471EB-929B-4489-8309-5467CF70827E}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/nD6Fy6YiwGQ' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>11/06/2020 10:10:16https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר עינת יהנה - יום המחקר באקדמית 2020ד״ר עינת יהנה - יום המחקר באקדמית 2020
פרופ' שמואל טישברוביץ - יום המחקר באקדמית 20209bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{5966E622-DC18-4180-951A-473BA5F915F2}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/zc8MR8WoSeI' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>11/06/2020 10:11:27https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/פרופ' שמואל טישברוביץ - יום המחקר באקדמית 2020פרופ' שמואל טישברוביץ - יום המחקר באקדמית 2020
פרופ' רפי שניר - יום המחקר באקדמית 20209bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{DA089CB7-1D96-4201-BEDB-C4124BC1E42E}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/NDweKl81oOU' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>11/06/2020 10:14:23https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/פרופ' רפי שניר - יום המחקר באקדמית 2020פרופ' רפי שניר - יום המחקר באקדמית 2020
פרופ׳ חן למפרט - יום המחקר באקדמית 20209bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{B0EDEDFF-C126-4819-B384-3E4C0265081D}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/EnUqF6yPvIE' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>11/06/2020 10:18:13https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/פרופ׳ חן למפרט - יום המחקר באקדמית 2020פרופ׳ חן למפרט - יום המחקר באקדמית 2020
ד''ר אודליה אלקנה - יום המחקר באקדמית 20209bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{10361EFA-32F0-4B03-8B42-173C53FDF77A}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/d9u3dRqduiI' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>14/06/2020 04:50:42https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד''ר אודליה אלקנה - יום המחקר באקדמית 2020ד''ר אודליה אלקנה - יום המחקר באקדמית 2020
ד''ר נועה נלסון - יום המחקר באקדמית 20209bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{6EE7F10D-70BA-4F2C-8272-7828E5B0BA46}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/zUk6_K-VGGE' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>14/06/2020 04:52:08https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד''ר נועה נלסון - יום המחקר באקדמית 2020ד''ר נועה נלסון - יום המחקר באקדמית 2020
ד''ר שרון זיו ביימן - יום המחקר באקדמית 20209bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{3B49B056-EA0F-4752-808B-2D1A43141771}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/ejS_9RB7EfM' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>11/06/2020 09:59:01https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד''ר שרון זיו ביימן - יום המחקר באקדמית 2020ד''ר שרון זיו ביימן - יום המחקר באקדמית 2020
ד''ר שרון רמר ביאל - יום המחקר באקדמית 20209bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{23A15EA6-DFA8-4416-98F9-7FEB8C61F666}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/78aHr2yNqV8' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>11/06/2020 10:01:05https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד''ר שרון רמר ביאל - יום המחקר באקדמית 2020ד''ר שרון רמר ביאל - יום המחקר באקדמית 2020
ד''ר קרן הנץ גמליאל - יום המחקר באקדמית 20209bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{6A775D1A-B906-47CE-B3AE-916AE162B497}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/NzCcJKw-w9g' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>11/06/2020 10:09:09https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד''ר קרן הנץ גמליאל - יום המחקר באקדמית 2020ד''ר קרן הנץ גמליאל - יום המחקר באקדמית 2020
ד''ר מהא כרכבי סבאח - יום המחקר באקדמית 20209bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{304C80DF-EA0A-4D72-97F8-E8B241BA33A7}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/5DNAg7fQYN0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>11/06/2020 10:13:06https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד''ר מהא כרכבי סבאח - יום המחקר באקדמית 2020ד''ר מהא כרכבי סבאח - יום המחקר באקדמית 2020
ד''ר גרסיאלה טרכטנברג וד''ר אירית אדלר - יום המחקר באקדמית 20209bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{94584BD3-F4CA-4357-AAFB-023E4A207E66}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/VzfMRqwBVh0' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>11/06/2020 10:19:09https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד''ר גרסיאלה טרכטנברג וד''ר אירית אדלר - יום המחקר באקדמית 2020ד''ר גרסיאלה טרכטנברג וד''ר אירית אדלר - יום המחקר באקדמית 2020
ד''ר שולמית גלר וד''ר ערן שדך - יום המחקר באקדמית 20209bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{EBECA40B-A8F9-45EF-855B-024C608B9572}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/Jd7sov4pPwI' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>14/06/2020 04:53:23https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד''ר שולמית גלר וד''ר ערן שדך - יום המחקר באקדמית 2020ד''ר שולמית גלר וד''ר ערן שדך - יום המחקר באקדמית 2020