כניסה

יום המחקר באקדמית 2019

 

 

 

יום המחקר באקדמית 2019 - קליפ מסכם9bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{6CD8555B-86F8-4CD7-AE60-66E2F806BAFD}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/hzqP4GD7Tow' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>17/04/2019 08:15:52https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר באקדמית 2019 - קליפ מסכםיום המחקר באקדמית 2019 - קליפ מסכם
ד״ר אודליה הייזלר, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{6107DD03-23F8-46C2-94FF-9AA407223912}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/pp_Q_Kft_KQ' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>14/04/2019 12:48:35https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר אודליה הייזלר, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר אודליה הייזלר, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר אירין דיאמנט, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{A6C65EBA-2BF7-466C-92D6-B3741FFE21E1}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/0xq6WK-yD_g' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>15/04/2019 10:16:47https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר אירין דיאמנט, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר אירין דיאמנט, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר אלעזר גולדנברג, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{7BE20EB5-DFEE-4C3A-887C-C1466F706263}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/fhHZO2t7Vpw' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>15/04/2019 11:39:08https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר אלעזר גולדנברג, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר אלעזר גולדנברג, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר אסתי שטיין, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{E44579E0-6201-4019-AA27-E00731CC1AF3}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/_cAw1MxDvHo' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>14/04/2019 13:04:17https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר אסתי שטיין, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר אסתי שטיין, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר מיכל בראון, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{B46ACED7-F154-4F8B-9257-1748B38846C9}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/YFbtEwBc6qc' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>14/04/2019 11:44:33https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר מיכל בראון, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר מיכל בראון, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר נועה נלסון, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{1C83022F-8FC9-4AEF-9F8B-3318C6ABC52B}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/GNXJvguFNVg' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>14/04/2019 12:03:56https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר נועה נלסון, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר נועה נלסון, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר סמי חמדאן, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{D7925547-D648-469C-9B45-218527A33589}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/Gql9WxSbC5c' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>14/04/2019 10:46:54https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר סמי חמדאן, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר סמי חמדאן, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר עופר פיין, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{64021DB3-7866-4246-961A-DD0971AF7A5F}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/fyX62TQOFXQ' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>17/04/2019 12:34:18https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר עופר פיין, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר עופר פיין, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר רחלי כליפא, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{37C71C3E-0702-4460-882D-CFE63D92EAAA}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/43Qepw37Zww' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>17/04/2019 11:40:50https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר רחלי כליפא, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר רחלי כליפא, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר הדס ירון מסנגה, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{28443B35-D1C9-4B04-B04F-4B16104ECF0B}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/JRriRWeSFkE' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>14/04/2019 13:42:28https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר הדס ירון מסנגה, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר הדס ירון מסנגה, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר שרון זיו ביימן, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{7B040EE2-7770-48EC-84E8-B3609F00E9D0}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/uYzA4Pe-vco' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>14/04/2019 13:22:36https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר שרון זיו ביימן, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר שרון זיו ביימן, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר שרון רמר ביאל, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{5E9CF20E-FC23-4EAB-9086-13E922334824}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/ftcTG5KyhbA' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>14/04/2019 11:20:07https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר שרון רמר ביאל, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר שרון רמר ביאל, יום המחקר באקדמית 2019
ד״ר נועה לביא וד״ר אירית אדלר, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{F9DFE6C5-41E8-433B-BE55-758EAB1AA4AB}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/1FpOQ89IrbQ' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>15/04/2019 11:20:22https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/ד״ר נועה לביא וד״ר אירית אדלר, יום המחקר באקדמית 2019ד״ר נועה לביא וד״ר אירית אדלר, יום המחקר באקדמית 2019
פרופ׳ רבקה יעקובי ופרופ׳ גילי גולצוויג, יום המחקר באקדמית 20199bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{A54EB937-613A-4CA8-851B-AA4A8496A42E}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/f_dEAPpyDwA' width='640' height='359' frameborder='0'></iframe>14/04/2019 13:59:13https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/פרופ׳ רבקה יעקובי ופרופ׳ גילי גולצוויג, יום המחקר באקדמית 2019פרופ׳ רבקה יעקובי ופרופ׳ גילי גולצוויג, יום המחקר באקדמית 2019
יום המחקר באקדמית 20189bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{3526B1C7-554A-48E6-B571-266FAF2E897B}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/yvAerNuZbkA' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>07/04/2019 08:33:23https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר באקדמית 2018יום המחקר באקדמית 2018