כניסה

יום המחקר באקדמית 2018

 

 

 

יום המחקר באקדמית 20189bdb80a2-d481-400d-91fb-2bef6ad169a1{3526B1C7-554A-48E6-B571-266FAF2E897B}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/yvAerNuZbkA' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>07/04/2019 08:33:23https://www.mta.ac.il/he-il/MultimediaSite/DocLib/יום המחקר באקדמית 2018יום המחקר באקדמית 2018