כניסה

הנחיות למרצים

נהלים ומידע למרצים

 

 

לקראת בחינות - הנחיות כלליות למרציםלקראת בחינות - הנחיות כלליות למרציםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=1https://bit.ly/2LzfJ6J, לצפייה>
מדריך התחלה מהירה - TomaSafeמדריך התחלה מהירה - TomaSafehttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=2https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/TomaSafe%20%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A%20%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%94%20.pdf, לצפייה>
TomaGrade- הודעה למרציםTomaGrade- הודעה למרציםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=7https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/TomaGrade.pdf, לצפייה>
בחינות רבות ברירה - הסבר למרצהבחינות רבות ברירה - הסבר למרצהhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=3https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%A8%D7%94%20-%20%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%20%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%94.pdf, לצפייה>
הסבר לגיליון תשובות סטודנטיםהסבר לגיליון תשובות סטודנטיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=4https://www.mta.ac.il/he-il/StaffSite/ToolsAndInformationSite/Documents/%D7%94%D7%A1%D7%91%D7%A8%20%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D.pdf, לצפייה>

סרטון הדרכה - TomaSafe
סטודנטים באקדמית ת"א יפו