כניסה

הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה (סגל עמית או מורה מן החוץ) לשנה''ל תשע''ח

מועד הגשת ההצהרות הסתיים.

ניתן לפנות לדקלה סולימן
מרכזת המנהל האקדמי
טלפון: 03-6803323
במייל: diklasul1@mta.ac.il