כניסה

הצהרה לצורך קביעת מסלול העסקה (סגל עמית או מורה מן החוץ) לשנה''ל תשע''ט

מועד הגשת ההצהרות הסתיים.

 

לשאלות בנושא ניתן לפנות למנהל האקדמי
טלפון: 03-6803323
במייל: minhalac@mta.ac.il