כניסה

סטודנטים

 

 

Office 365https://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=6Office 365https://outlook.office365.com/, דוא"ל<img alt="" src="/he-il/PublishingImages/Office365.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />
ידיעוןhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=5ידיעוןhttps://www.mta.ac.il/he-il/studentsinfo/yedion, כניסה לידיעון ><img alt="" src="/he-il/PublishingImages/event_gal_thumb8.jpg?RenditionID=7" width="96" style="BORDER:0px solid;" />עיקרי המידע הדרוש לסטודנט בנושאי תוכניות הלימודים במכללה, תקנותיה ונהליה.
MAMAhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=2MAMAhttps://mama.mta.ac.il/, כניסה ל MAMA ><img alt="" src="/he-il/PublishingImages/moodle.jpg?RenditionID=10" style="BORDER:0px solid;" />במערכת MAMA, תכני הקורסים, הסילבוסים ועוד..
כניסה למידע-נטhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=1כניסה למידע-נטhttps://rishum.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?appname=BSHITA&prgname=login, כניסה למידע-נט ><img alt="" src="/PublishingImages/faculty_item_img4_yedion.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />במידע-נט, רישום לקורסים ובחינת אמירם, מחברות בחינה והגשת ערעורים.
מספרי טלפון שימושייםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=3מספרי טלפון שימושייםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Pages/o4LSu.aspx, לכל המספרים ><img alt="" src="/he-il/StudentsSite/PublishingImages/career_alm_img1.jpg?RenditionID=7" style="BORDER:0px solid;" />
סטודנטים חדשים - שאלות ותשובותhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotions/DispForm.aspx?ID=7סטודנטים חדשים - שאלות ותשובותhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Pages/pVYw6.aspx, סטודנטים חדשים - שאלות ותשובות<img alt="" src="/he-il/PublishingImages/Lists/Plazma/AllItems/549A2265_RAW.jpg?RenditionID=7" width="96" style="BORDER:0px solid;" />יחידת המחשוב – מה שעות הפעילות? איך יוצרים קשר? ועוד... התשובות כאן...

 

 

שכר לימוד ומלגות שכר לימוד ומלגותhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/TuitionSite, שכר לימוד ומלגות
תקנות שכר לימוד תקנות שכר לימודhttps://www.mta.ac.il/he-il/tuition_and_scholarships/tuition_reg, תקנות שכר לימוד
פסקי דין משמעתיים פסקי דין משמעתייםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Pages/lIQxA.aspx, פסקי דין משמעתיים
בקשה לאישור חניה בקשה לאישור חניהhttps://acty.mta.ac.il/reports/ParkingPermit/ParkingPermit.aspx, בקשה לאישור חניה
מרכז שירות ותמיכה מחשובי מרכז שירות ותמיכה מחשוביhttps://www.mta.ac.il/he-il/it, מרכז שירות ותמיכה מחשובי