כניסה

מידע לסטודנט

הטיפול בסטודנט

א. מזכירות בית הספר מטפלת ברישום לקורסים, בהזנת ציונים, בקביעת מערכת השעות והבחינות. המזכירות הינה הכתובת הראשונה לכל פניה הנוגעת ללימודי הסטודנט.
במזכירות ניתן לקבל אישורים הנוגעים למצב הלימודים (פרוט סוגי האישורים – ראה בפרק התקנון) וכן אישורים לולת"ם.


ב. ועדה לפניות סטודנטים – דנה בבקשות חריגות, הנוגעות ללימודיו של הסטודנט.


ג. ראש מנהל סטודנטים מטפלת בעניינים שלא מצאו את פתרונם במסגרת הטיפול השגרתי של תוכניות הלימוד ומזכירויות בתי הספר.


ד. הדקנים עומדים לרשות הסטודנטים בנושאים הנוגעים ללימודי התוכנית, הכרה בלימודים אקדמיים קודמים בתחום וכיו"ב. שעות הקבלה של הדקנים וכן של מורי הקורסים מתפרסמים מדי סמסטר על לוחות המודעות ובאתר האינטרנט של המכללה. בענייני לימודים, כמו גם בנושאים אחרים הנוגעים למכללה, יכול הסטודנט לפנות לסגן נשיא המכללה, לנשיא המכללה ולמנכ"ל המכללה.