כניסה

טפסים להורדה

 

 

תקנון למניעת הטרדה מינית בשפה הערביתhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/AR_atrada_minit_poster_34x48_2010_Web.pdf תקנון למניעת הטרדה מינית בשפה הערבית
בקשה לדיון בועדה לפניות סטודנטיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/Bdvps.docבקשה לדיון בועדה לפניות סטודנטים
טופס הפקדת עבודות גמר ותזותhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/Form_and_Theses.pdfטופס הפקדת עבודות גמר ותזות
תקנון למניעת הטרדה מינית בשפה העבריתhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/atrada_minit_poster_34x48_2010_306.pdf תקנון למניעת הטרדה מינית בשפה העברית
אישור לתשע"ה-ו ע"פ חוק קליטת חיילים משוחרריםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/אישור לתשע''ה-ו ע''פ חוק קליטת חיילים משוחררים.pdfאישור לתשע"ה-ו ע"פ חוק קליטת חיילים משוחררים
בקשה לאישור ביצוע עבודת גמר בתוכנית לתואר שני במדעי המחשבhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/אישור נושא לפרויקט גמר- תואר שני.docxבקשה לאישור ביצוע עבודת גמר בתוכנית לתואר שני במדעי המחשב
אישור על סיום פעילות חברתית-התנדבותיתhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/אישור על סיום פעילות חברתית-התנדבותית.pdfאישור על סיום פעילות חברתית-התנדבותית
בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל - מסיבות לימודיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/בקשה לדחיית שירות מילואים פעיל - מסיבות לימודים.pdfבקשה לדחיית שירות מילואים פעיל - מסיבות לימודים
בקשה להכרה בקורסיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/בקשה להכרה בקורסים.docבקשה להכרה בקורסים
בקשה לחידוש לימודים בביה"ס למדעי ההתנהגותhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/בקשה לחידוש לימודים - ביה''ס למדעי ההתנהגות.docבקשה לחידוש לימודים בביה"ס למדעי ההתנהגות
בקשה לחידוש לימודים בביה"ס למדעי המחשבhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/בקשה לחידוש לימודים - ביה''ס למדעי המחשב.docבקשה לחידוש לימודים בביה"ס למדעי המחשב
בקשה לחידוש לימודים בביה"ס לממשל וחברהhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/בקשה לחידוש לימודים - ביה''ס לממשל וחברה.docבקשה לחידוש לימודים בביה"ס לממשל וחברה
בקשה לחידוש לימודים בביה"ס למדעי הסיעודhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/בקשה לחידוש לימודים - ביה''ס לסיעוד.docבקשה לחידוש לימודים בביה"ס למדעי הסיעוד
בקשה לחידוש לימודים בביה"ס לניהול וכלכלהhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/בקשה לחידוש לימודים בביהס לניהול וכלכלה.docבקשה לחידוש לימודים בביה"ס לניהול וכלכלה
בקשה לחידוש לימודים בביה"ס למערכות מידעhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/בקשה לחידוש לימודים בית הספר למערכות מידע.docבקשה לחידוש לימודים בביה"ס למערכות מידע
בקשה לערעור על ציון בית הספר למדעי ההתנהגותhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/בקשה לערעור על ציון בית הספר למדעי ההתנהגות.docבקשה לערעור על ציון בית הספר למדעי ההתנהגות
בקשה לרישום לקורס ללא עמידה בדרישות קדםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/בקשה לרישום לקורס ללא עמידה בדרישות קדם.pdfבקשה לרישום לקורס ללא עמידה בדרישות קדם
בקשת מעבר לתואר שני עם תזהhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/בקשת מעבר לתואר שני מחקרי.pdfבקשת מעבר לתואר שני עם תזה
דף שער להגשת תרגילhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/דף שער להגשת תרגיל.docדף שער להגשת תרגיל
דף תשובות לבחינות אמריקאיותhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/דף תשובות לבחינות אמריקאיות.pdfדף תשובות לבחינות אמריקאיות
טופס הגשת מועמדות למשרת בודק/ת תרגיליםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/הגשת מועמדות למשרת בודק תרגילים.docטופס הגשת מועמדות למשרת בודק/ת תרגילים
הודעה על הפסקת לימודים - עדכון פרטי החזרhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/הודעה על הפסקת לימודים.pdfהודעה על הפסקת לימודים - עדכון פרטי החזר
חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתיתhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית.pdfחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודהhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.pdfחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
טופס בקשה למועד נוסףhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/טופס בקשה למועד נוסף.pdfטופס בקשה למועד נוסף
טופס הפקדה של עבודות תזה/ גמר והסכמה להנגשתןhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/טופס הפקדת עבודות גמר ותזות.docxטופס הפקדה של עבודות תזה/ גמר והסכמה להנגשתן
טופס להגשת עבודה סמינריונית בסוציולוגיהhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/טופס להגשת סמינר בסוציולוגיה.docטופס להגשת עבודה סמינריונית בסוציולוגיה
טופס להגשת עבודת סמינר בפסיכולוגיה -חדשhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/טופס להגשת עבודת סמינר בפסיכולוגיה -חדש.pdfטופס להגשת עבודת סמינר בפסיכולוגיה -חדש
טופס פניה לשירות הפסיכולוגיhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/טופס פניה לשירות הפסיכולוגי.pdfטופס פניה לשירות הפסיכולוגי
מידע מפורט אודות הרישום השנתי לקורסים תשפדhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/מידע אודות הרישום תשפד.pdfמידע מפורט אודות הרישום השנתי לקורסים תשפד
טופס עדכון פרטים אישייםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/ToolsAndInformationSite/Documents/עדכון פרטים אישיים.docטופס עדכון פרטים אישיים