כניסה

הסדר בחינות מיוחד לבעלי לקויות למידה/ בעיות תפקודיות - סטודנטים

​​​

סטודנטים עם לקויות למידה/בעיות תפקודיות זכאים להתאמות מסוימות בבחינות. הזכאות להתאמות מבוססת על חוות דעת הניתנת על ידי אחד מהגורמים הבאים:

-          מכונים המבצעים אבחון באמצעות מת"ל  - מערכת (ממוחשבת) לאבחון תפקודי למידה:

 

שם מרכז האבחוןטלפון
המרכז לאבחון לקויות למידה של אוניברסיטת תל-אביב03-6405449
חממה, מרכז תמיכה ללקויי למידה, המכללה האקדמית תל חי
אבחונים:

04-8181421/2

04-8181427

מכון יה"ל, אוניברסיטת חיפה04-8249022
מכון יעל, חיפה04-8383373
מכון ברוש, המכללה האקדמית עמק יזרעאל04-6423449
מלל, מרכז לאבחון לקויות למידה, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה09-7781126
מכון בן-דרור, רמת השרון03-5499895
מרכז אבחון, האוניברסיטה העברית (סניפים בהר הצופים ובפקולטה לחקלאות ברחובות)02-5881183
מכון אלה, המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ירושלים02-6759584
מכון אלה-אחווה, המכללה האקדמית אחווה08-8588139
המכללה האקדמית בית ברל, ליד כפר סבא (למועמדים ולומדים בבית ברל בלבד)09-7476394
מרכז האבחון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע08-6479487
מרכז אבחון, המכללה האקדמית גליל מערבי04-9015238
מרכז מנעד, מכללת לוינסקי לחינוך, תל-אביב03-6901634

 

-     מכון ניצן - אבחון דידקטי (אפשר גם פסיכודידקטי).

 

-     סטודנטים המבקשים הקלות בבחינות עקב בעיות קשב וריכוז נדרשים להציג את אחד מהאבחונים המקצועיים הבאים:

 
אבחון פסיכו-דידקטי מלווה ב-TOVA  או BRC. או MOXO.
חוות דעת של פסיכיאטר מלווה ב-TOVA  או BRC. או MOXO.
חוות דעת של רופא נוירולוג מלווה ב-TOVA  או BRC. או MOXO. 

במקרה של בעיות תפקודיות אחרות (דוגמת קשיי ראיה, נכות מוטורית ועוד) יש להגיש אבחונים והמלצות להקלות שניתנו ע"י רופא מומחה, בצירוף תוצאות הבדיקות.

חוות הדעת תהיה תקפה אם נערכה על סמך אבחון שעשה הסטודנט לאחר שמלאו לו שמונה עשרה שנים וטרם חלפו חמש שנים ממועד עריכתה.

על מנת שניתן יהיה לטפל בכל הפניות ולהיערך בהתאם, מומלץ לפנות מוקדם ככל האפשר ורצוי עוד לפני תחילת הלימודים.
בקשות להקלות יש להגיש לכל המאוחר עד חודש לפני מועד תחילת הבחינות. 

את דוחות האבחון יש למסור במעטפה סגורה למזכירות בית-הספר/מינהל סטודנטים. תנאי בחינה מיוחדים יאושרו, בהתבסס על דוחות האבחון, ע"י גורם מקצועי שהוסמך לכך ע"י המכללה. עצם הצגת האבחון אינה מבטיחה מתן תנאי בחינה מיוחדים.

לקבלת מידע נוסף ניתן לפנות לגב' מיכל רז  - ראש מינהל הסטודנטים, בטלפון: 03-6803331.