כניסה

מולטימדיה

 

 

היחידה לקשרים בינלאומיים- תרבות העסקים ביפן2b93c3be-6475-4495-83cb-6d9fcdcb3703{0E66937C-174D-4D0E-A689-21DF9C7848FF}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/6gfDD5rV5Rc' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>15/08/2021 07:15:33https://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/inu/Mm/Mm/היחידה לקשרים בינלאומיים- תרבות העסקים ביפןהיחידה לקשרים בינלאומיים- תרבות העסקים ביפן
היינו כחולמות- היחידה לקשרי אקדמיה בינלאומיים2b93c3be-6475-4495-83cb-6d9fcdcb3703{A4DF3F55-0BA6-4AEC-9830-55EC7527B731}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/qtyXEhtOAJA' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>15/08/2021 06:42:06https://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/inu/Mm/Mm/היינו כחולמות- היחידה לקשרי אקדמיה בינלאומייםהיינו כחולמות- היחידה לקשרי אקדמיה בינלאומיים
ועידת האקלים2b93c3be-6475-4495-83cb-6d9fcdcb3703{3D401C2B-3A1A-4988-B2CD-9147925C9DB0}text/html; charset=utf-8 וידאו<iframe src='https://www.youtube.com/embed/joYUwcqazZ4' width='640' height='360' frameborder='0'></iframe>24/08/2021 10:45:29https://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/inu/Mm/Mm/ועידת האקליםועידת האקלים