כניסה

לוח שנה אקדמי

לוח שנת הלימודים תש"פ (2019-2020)

27.10.2019כ"ח בתשרייום א'

 

היום הראשון ללימודים

10.11.2019י"ב בחשוןיום א'טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל *
24.1.2020כ"ז בטבתיום ו'היום האחרון לסמסטר א'
3.3.2020ז' באדר יום גהיום הראשון לסמסטר ב'
10.3.2020י"ד באדריום ג'חופשת פורים
3.4.2020ט' בניסןיום ו' היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח (למי שלא לומד ביום ג' ויום ה')
5.4.2020י"א בניסןיום א'השלמת לימודים ליום שלישי
6.4.2020י"ב בניסןיום ב'השלמת לימודים ליום חמישי
19.4.2020כ"ה בניסןיום א'היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
20.4.2020כ"ו בניסןיום ד'ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה**
21.4.2020כ"ז בניסןיום ה'טקס יום השואה*
27.4.2020ג' באייריום ב'טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל *
27.4.2020ג' באייריום ב' ערב יום הזיכרון לחללי צה''ל **
28.4.2020ד' באייריום ג'יום הזיכרון לחללי צה''ל ***
29.4.2020ה' באייריום ד'חופשת יום העצמאות
 יפורסם בהמשךיום ה'יום הסטודנט****
28-29.5.2020ה'-ו' בסיוןיום ה'-ו'חופשת שבועות
19.6.2020  כ"ז בסיוןיום ו'היום האחרון לסמסטר ב'
19.7.2020כ"ז בתמוזיום א'היום הראשון לסמסטר הקיץ
17.9.2020כ"ח באלוליום ה'היום האחרון לסמסטר הקיץ
18.10.2020כ"ח בתשרייום א'היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשפ"א

 

הערות ללוח שנת הלימודים:

(*)   בימים אלה יופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30

(**) הלימודים יופסקו בשעה 18:00.

(***) לא יתקיימו לימודים.

 (****) הלימודים יופסקו בשעה 14:00 למעט התכניות הבאות: תכנית מעוף בבית הספר למדעי המחשב, תכנית הלימודים בסיעוד שנה ג' והסבה, תכנית התואר השני במנהל עסקים ולימודי משפחה שבהם הלימודים יתנהלו כרגיל.


חזרה לתפריט