כניסה

מדור בחינות

מדור הבחינות עוסק בתכנון, ארגון ופיקוח של מערכת הבחינות במכללה, המתקיימת במהלך לימודיו של הסטודנט (אקדמי וטרום אקדמי).

מטרת העל של מדור הבחינות היא מתן תנאי בחינה אופטימליים בסביבה אולטימטיבית ובדגש על שמירה על טוהר הבחינות והקפדה על תקנון הבחינות.

שמירה על טוהר הבחינות מהווה אבן דרך בחייו של כל סטודנט וסטודנטית. סטודנט הפוגע בטוהר הבחינות פוגע לא רק בלימודיו, אלא גם בחבריו לספסל הלימודים, שנהגו כהלכה וקיבלו ציונים בהתאם.

מצ"ב מסמך הגנת פרטיות בבחינות מקוונות.


מדור הבחינות אחראי על-

  • תכנון לוח הבחינות השנתי, בשיתוף עם מנהלות בתי הספר, בדגש על תוכניות הלימוד השונות, קורסים כלל מכללתיים וכו'
  • שיבוץ בחינות לחדרים
  • שיבוץ נבחנים לחדרי הבחינה
  • מימוש התאמות בבחינות עבור סטודנטים שאושרו להם התאמות
  • איסוף שאלוני בחינות מהמרצים
  • צילום הבחינות והכנתן ליום הבחינה
  • איסוף בחינות ממרצים ושליחתם לסריקה
  • גיוס והכשרת משגיחות
  • שיבוץ משגיחות לכיתות

ראש מדור הבחינות- הגב' חלי פלד

רכזת תפעול בחינות- הגב' חני ברקוביץ'

רכזת תפעול בחינות מקוונת - הגב' מורן לויאן

רכזת משגיחים- הגב' לאה מזלטו

רכזת בחינות- הגב' נילי לוי, הגב' רבקה פרדו, הגב' שרה פריד


במדור בחינות אין קבלת קהל.  הכניסה לסטודנטים אסורה.


ניתן ליצור קשר עם מדור הבחינות במייל- bhinot@mta.ac.il


 

 

הנחיות לנבחנים סמסטר א תשפב https://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=4הנחיות לנבחנים סמסטר א תשפב https://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Documents/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A0%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%A1%D7%9E%20%D7%91%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4%D7%90.docx, לפרטים><img alt="" height="194" src="/PublishingImages/faculty_item_img2.jpg?Width=330%3fRenditionID%3d7" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True
הסבר לגיליון תשובות סטודנטיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=2הסבר לגיליון תשובות סטודנטיםhttps://bit.ly/2AiVo0X, לפרטים><img alt="" src="/PublishingImages/faculty_item_img4.jpg?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True
הודעה על רישום למועד ב'https://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Lists/Promotion/DispForm.aspx?ID=3הודעה על רישום למועד ב'https://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/Documents/%D7%94%D7%95%D7%93%D7%A2%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D%20%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%20%D7%91'.pdf, לפרטים><img alt="" src="/he-il/PublishingImages/students_study.png?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True