כניסה

מספרי טלפון שימושיים

מספרי טלפון שימושיים

נשיא המכללה03-6803300
סגנית נשיא לעניינים אקדמיים03-6803300
מנכ"ל האקדמית03-6803300
ראש המנהל האקדמי03-6803325
ראש מנהל סטודנטים03-6803331
מנהלת השיווק וראש מנהל מועמדים03-6803328
מרכז רישום03-6803333
יחידת שכר לימוד03-6803330
יחידה למעורבות חברתית03-6803321
המרכז לניהול קריירה וארגון הבוגרים03-6802724
אגודת הסטודנטים03-6817011
יו"ר אגודת הסטודנטים054-5900517

מנהל בית הספר לניהול וכלכלה

התכנית במערכות מידע 

מנהל בית הספר למדעי הסיעוד

03-6802727

03-6802710

03-6802701

התכנית לתואר שני במנהל עסקים03-6802706
התכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני03-6802728
מנהל בית הספר למדעי ההתנהגות03-6802525
ספריית בתי הספר למדעי ההתנהגות, למדעי הסיעוד  ולממשל וחברה03-6802500
ספריית בתי הספר למדעי המחשב ולניהול וכלכלה 03-6803377
חדר מערכות מחשב – תמיכה מחשובית - בניין ווסטון03-6803431