כניסה

אפליקציה למציאת שותף לדירה

 

פטור מאחריות לאפליקציה

אפליקציה זו, שפותחה על ידי חבר סגל, היא אפליקציה נסיונית, הנכללת האתר המכללה עבור הסטודנטים, אף שאינה בבעלות המכללה והמכללה אינה אחראית,על כן,  לפעולתה.