כניסה

ימי מנוחה וימי צום דתיים לשנה"ל תשע"ו 2016-2015

חגי המוסלמים

עיד אלאדחא (חג הקורבן)ארבעה ימים23.9.2015
1 מוחרם - ראש השנה ההיג'רית 1431 יום אחד14.10.2015
יום הולדת הנביא מוחמדיום אחד10.12.2016
עיד אל פיטר – חג הפסקת הצוםשלושה ימים06.7.2016

הערה: היות וראש החודש בשנה ההיג'רית נקבע על פי הלבנה, עשויים לחול שינויים במועדי החגים המוסלמים והצום, בגבול של יום ואפילו יומיים.

חגי העדה הדרוזית

עיד אלאדחה (חג הקורבן)ארבעה ימים23.9.2015
חג הנביא אליהויום אחד25.1.2016
חג הנביא שועייבארבעה ימים25.4.2016

חגי העדות הנוצריות

החגקתולים, פרוטסטנטים אורתודוכסיםארמנים
חג המולד25.12.201507.01.201619.1.2016
יום שני לחג המולד26.12.201508.01.201620.01.2016
ראש השנה1.1.201614.1.201614.1.2016
חג ההתגלות6.1.201619.1.201619.1.2016
יום שישי הגדול לפני הפסחא25.3.201629.4.201629.4.2016
פסחא27.3.20161.5.20161.5.2016
יום שני לפסחא28.3.201602.5.201602.5.2016
העליה השמיימה5.5.20169.6.20169.6.2016

ימי צום ביהדות

עשרה בטבתי' טבת תשע"ו 22.12.2015 
תענית אסתרי"א אדר תשע"ו 9.3.2016 
שבעה עשר בתמוזי"ז תמוז תשע"ו 23.7.2016 
תשעה באבט' אב תשע"ו 13.8.2016 
צום גדליהג' תשרי תשע"ו 5.10.2016 
יום הכיפוריםי' תשרי תשע"ו 12.10.2016 

 

הערות:

1.      סטודנטים בני העדות הנ"ל יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חגם בהתאם לתאריכים הנ"ל.

2.      סטודנטים בני העדות הנ"ל שיעדרו בתקופת הבחינות לרגל חג המופיע בלוח זה, זכאים למועד מיוחד כמפורט בתקנון "סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד".

3.      יתכנו שינויים בתאריכי החגים לעדות הדרוזים והמוסלמים הנקבעים על-פי הלבנה.