כניסה

לוח שנת הלימודים תשע"ח (2017-2018)

לוח שנת הלימודים תשע"ח (2018-2017) -
 בתי הספר: 
מדעי המחשב, מדעי ההתנהגות, ניהול וכלכלה וממשל וחברה

19.11.2017 א' בחשון יום א' היום הראשון ללימודים
2.2.2018 י"ז בשבט יום ו' היום האחרון לסמסטר א'
4.3.2018 וי"ז באדר יום א' היום הראשון לסמסטר ב'
29.3.2018י"ג בניסןיום ה'היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח
8.4.2018כ"ג בניסןיום א'היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
11.4.2018כ"ו בניסןיום ד'ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה**
12.4.2018כ"ז בניסןיום ה'טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה*
17.4.2018ב' באייריום ג'טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל *
17.4.2018ב' באייריום ג' ערב יום הזיכרון לחללי צה''ל **
18.4.2018ג' באייריום ד'יום הזיכרון לחללי צה''ל ***
19.4.2018ה' באייריום ה'חופשת יום העצמאות***
20.5.2018ו' בסיוןיום א'חופשת שבועות
8.6.2018  כ"ה בסיון יום ו' היום האחרון לסמסטר ב'
8.7.2018 כ"ה בתמוז יום א' היום הראשון לסמסטר הקיץ
7.9.2018 כ"ז באלול יום ו' היום האחרון לסמסטר הקיץ
14.10.2018 ה' בחשון יום א' היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ט

 

הערות ללוח שנת הלימודים:

(*)   בימים אלה יופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30

(**) הלימודים יופסקו בשעה 18:00.

(***)      לא יתקיימו לימודים.

 

הערות

  1. קורסים שהתקיימו מתחילת הסמסטר, יסתיימו במועד המקורי של סיום הסמסטר (19.1.2018).
  2. מועדי הבחינות של כל הקורסים שונו. תקופת הבחינות תחל ביום 4.2.2018.


לוח שנת הלימודים תשע"ח (2018-2017)  -
בית הספר למדעי הסיעוד

 

22.10.2017 ב' בחשון יום א' היום הראשון ללימודים
1.11.2017י"ב בחשוןיום ד'טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל *
19.1.2018 ג' בשבט יום ו' היום האחרון לסמסטר א'
21.2.2018 ו' באדר יום ד' היום הראשון לסמסטר ב'
1.3.2018י"ד באדר יום ה'חופשת פורים
25.3.2018ט' בניסןיום א'היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח
8.4.2018כ"ג בניסןיום א'היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
11.4.2018כ"ו בניסןיום ד'ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה**
12.4.2018כ"ז בניסןיום ה'טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה*
17.4.2018ב' באייריום ג'טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל *
17.4.2018ב' באייריום ג' ערב יום הזיכרון לחללי צה''ל **
18.4.2018ג' באייריום ד'יום הזיכרון לחללי צה''ל ***
19-20.4.2018ד'-ה' באייריום ה'-ו'חופשת יום העצמאות
 יפורסם בהמשךיום ה'יום הסטודנט****
20.5.2018ו' בסיוןיום א'חופשת שבועות
8.6.2018  כ"ה בסיון יום ו' היום האחרון לסמסטר ב'
8.7.2018כ"ה בתמוזיום א'היום הראשון לסמסטר הקיץ
7.9.2018כ"ז באלוליום ו'היום האחרון לסמסטר הקיץ
14.10.2018 ה' בחשון יום א' היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ט

  

הערות ללוח שנת הלימודים:

(*)   בימים אלה יופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30

(**) הלימודים יופסקו בשעה 18:00.

(***)      לא יתקיימו לימודים.

 (****) הלימודים יופסקו בשעה 14:00 למעט בבית הספר למדעי המחשב ולתוכנית במנהל עסקים שהלימודים יתנהלו כרגיל.

 


חגי המוסלמים והצ'רקסים

מוחרם - ראש השנה ההיג'ריתיום אחד21.9.2017
יום הולדת הנביא מוחמדיום אחד30.11.2017
עיד אל פיטר – חג הפסקת הצוםשלושה ימים15-17.6.18
עיד אל אדחא (חג הקורבן)ארבעה ימים21-24.8.2018


הערה: היות וראש החודש בשנה ההיג'רית נקבע על פי הלבנה, עשויים לחול שינויים במועדי החגים המוסלמים והצום, בגבול של יום ואפילו יומיים.


חגי העדה הדרוזית

חג הנביא אליהויום אחד25.1.2018
חג הנביא שועייבארבעה ימים25-28.4.2018
עיד אל אדחה (חג הקורבן)ארבעה ימים21-24.8.2018


חגי העדות הנוצריות

החגקתולים, פרוטסטנטים אורתודוכסיםארמנים
חג המולד25.12.20177.1.201819.1.2018
יום שני לחג המולד26.12.20178.1.201820.1.2018
ראש השנה1.1.201814.1.201814.1.2018
חג ההתגלות6.1.201819.1.201819.1.2018
יום שישי הגדול לפני הפסחא30.3.20186.4.20186.4.2018
פסחא1.4.20188.4.20188.4.2018
יום שני לפסחא2.4.20189.4.20189.4.2018
העליה השמיימה10.5.201817.5.201817.5.2018
שבועות20.5.201827.5.201827.5.2018
יום שני לשבועות21.5.201828.5.201828.5.2018

 


ימי צום ביהדות

עשרה בטבתי' טבת תשע"ח 28.12.2017 
תענית אסתרי"ג אדר תשע"ח 28.2.2018 
שבעה עשר בתמוזי"ח תמוז תשע"ח 1.7.2018 
תשעה באבי' אב תשע"ח 22.7.2018 
צום גדליהג' תשרי תשע"ט 12.9.2018 
יום הכיפוריםי' תשרי תשע"ט 19.9.2018 

 

הערות:

1.      סטודנטים בני העדות הנ"ל יהיו רשאים להיעדר משיעורים בימי חגם בהתאם לתאריכים הנ"ל.

2.      סטודנטים בני העדות הנ"ל שיעדרו בתקופת הבחינות לרגל חג המופיע בלוח זה, זכאים למועד מיוחד כמפורט בתקנון "סדרי בחינות ודיווח ציונים ביחידות הלימוד".

3.      יתכנו שינויים בתאריכי החגים לעדות הדרוזים והמוסלמים הנקבעים על-פי הלבנה.

 מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג