כניסה

מדעי ההתנהגות - רשימת קורסים

|

יום בשבועשעת התחלהשם מרצה בכירתיאור נושאתיאור סוג מקצועתיאור כיתהקבוצה
א08:15גב' פגיס מרבכןאנגלית ברמת מתקדמים א'שיעור               פומנטו 1025000131
א08:15ד"ר סטוקלין ילנהכןסטטיסטיקה א'שיעור               פומנטו 101 אודיטוריום31111705
א08:15ד"ר דורון רבידכןהשפעת לחץ וחרדה בינקות על תפקוד בבגרות-מסמינר/סדנא          פומנטו 202- כיתת סמינר35217601
א08:15ד"ר פרי ענבללא"ספורט-טק" - טכנולוגיות בספורטסמינר/סדנא          פומנטו 20435222501
א10:15ד"ר וולוסקיביץ' אנהלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעור               כלכלה 1035000225
א10:15גב' ברק דקלהלאמבחנים והערכהשיעור               כלכלה N-0333112901
א10:30ד"ר שגיא עדיכןפסיכולוגיה חברתית א'שיעור               פומנטו 0233111801
א11:15ד"ר דורון רבידכןפסיכולוגיה פיזיולוגית א'שיעור               פומנטו 0331113105
א12:15ד"ר סטוקלין ילנהכןסטטיסטיקה א'שיעור               פומנטו 101 אודיטוריום31111713
א12:15גב' ברק דקלהלאמבחנים והערכהשיעור               כלכלה N-0333112902
א12:15פרופ' גולדצויג גילכןחונכות טיפולית - נירים חלק א'שיעור               פומנטו 203- כיתת סמינר34211301
א12:30ד"ר שגיא עדיכןפסיכולוגיה חברתית א'שיעור               פומנטו 0233111802
א13:15גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעור               פומנטו 1035000233
א14:15פרופ' גולדצויג גילכןעבודת שדה מודרכת - חלק א'שיעור               פומנטו 203- כיתת סמינר34210001
א14:15פרופ' גולדצויג גילכןעבודת שדה מודרכת - חלק א'שיעור               פומנטו 203- כיתת סמינר34210002
א14:15גב' רז-שילוח חמוטללאעבודת שדה מודרכת-התערבות פרא טיפולית-א'שיעור               פומנטו 202- כיתת סמינר34211601
א14:15גב' רז-שילוח חמוטללאעבודת שדה מודרכת-התערבות פרא טיפולית-א'שיעור               פומנטו 202- כיתת סמינר34211602
א14:15ד"ר מקדוויט שי דנהכןלידתו של תינוק - לידתה של משפחהסמינר/סדנא          פומנטו 20435222401
א14:15פרופ' למפרט חןכןבארץ הנמלים שחופרות זהב; מסע לעולם העתיקשיעור               ווסטון 03481236101
א15:15גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעור               פומנטו 1035000231
א16:15מר כהן אלדדלאאנגלית ברמת בסיסישיעור               פומנטו 1025000031
ב08:00מר כהן איללאפסיכולוגיה התפתחותית א'שיעור               פומנטו 0231112601
ב08:15גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעור               פומנטו 1025000232
ב08:15מר מנדל לירןלאשיטות מחקרשיעור               פומנטו 101 אודיטוריום32113101
ב08:15מר יחזקאל עובדיהלאמנהיגות, מנהיגים וקבלת החלטות בישראל א'שיעור               ווסטון 02681191201
ב09:15גב' בריל מיכללאאובייקטים חכמים לאנשים חכמים עוד יותרשיעור               מעבדה 217- ווסטון81235701
ב10:15גב' פגיס מרבכןאנגלית ברמת מתקדמים א'שיעור               ווסטון 1325000132
ב10:15ד"ר פיין עופרכןמבוא לפסיכולוגיה א'שיעור               פומנטו 0331130103
ב10:15מר גוטליב יאירלאפסיכופתולוגיה א'שיעור               פומנטו 0233113001
ב10:15ד"ר אלקנה אודליהכןנוירופסיכולוגיה יישומית – מחקר קליניסמינר/סדנא          פומנטו 202- כיתת סמינר35222601
ב11:15ד"ר לן ענתלאפסיכולוגיה של הלמידה א'שיעור               פומנטו 101 אודיטוריום32112801
ב12:15ד"ר אופנהיימר סברינהכןפסיכולוגיה התפתחותית א'שיעור               פומנטו 0231112603
ב12:15ד"ר פיין עופרכןמבוא לפסיכולוגיה א'שיעור               פומנטו 0331130101
ב12:15ד"ר דיאמנט אירןכןמבוא לפסיכולוגיה תעסוקתית-ארגוניתשיעור               פומנטו 0434207801
ב12:15ד"ר לב-ארי מרגלית דליתכןמיינדפולנסשיעור               פומנטו 0134212201
ב12:15ד"ר חמדאן סמיכןמניעת התאבדותסמינר/סדנא          פומנטו 202- כיתת סמינר35218701
ב12:15פרופ' אביצור-חמיאל רוניתכןקשרי גוף-נפש אצל חולים בסרטן נדירסמינר/סדנא          פומנטו 203- כיתת סמינר35222101
ב15:50גב' הורוביץ-גרומט שושנהכןאנגלית ברמת מתקדמים א'שיעור               ווסטון 0265000161
ב15:50גב' קלף לואיזלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעור               כלכלה 1035000261
ב16:00ד"ר זיו-ביימן שרוןכןמחקר מודרך - חלק א'שיעור               ווסטון 12834210801
ב16:15גב' חושי-הדר תמרלאחונכות טיפולית - נירים חלק א'שיעור               פומנטו 20434211303
ב16:15ד"ר אופנהיימר סברינהכןעבודה עם ילדים בגיל הרך של הקהילה הזרה-אשיעור               פומנטו 203- כיתת סמינר34211801
ב16:15ד"ר אופנהיימר סברינהכןעבודה עם ילדים בגיל הרך של הקהילה הזרה-אשיעור               פומנטו 203- כיתת סמינר34211802
ב16:15ד"ר אריאל עידןלאמבוא לסמים והתנהגותשיעור               פומנטו 0234212001
ב16:15פרופ' חלבי סאמרכןבעיות נבחרות בפסיכולוגיה חברתית של יחסיםסמינר/סדנא          פומנטו 202- כיתת סמינר35216901
ב16:15ד"ר פיין עופרכןלהט"בפוביהסמינר/סדנא          פומנטו 10435221201
ב18:00ד"ר אופנהיימר סברינהכןדינמיקה קבוצתיתשיעור               פומנטו 207 חדר דינמיקה34202001
ב18:00ד"ר פיין עופרכןדינמיקה קבוצתיתשיעור               פומנטו 207 חדר דינמיקה34202001
ג08:00מר רבינוביץ חגילאמבחנים והערכהשיעור               פומנטו 0233112903
ג08:00ד"ר שוויקי דוריתכןמפגשים עם הביולוגיהשיעור               ווסטון 13081236401
ג08:15ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנהכןפסיכולוגיה קוגנטיבית-תפיסה א'שיעור               פומנטו 0332111101
ג08:15פרופ' גל גלעדכןספקטרום אוטיסטי, ספקטרום נורמלי ומה שבניסמינר/סדנא          פומנטו 202- כיתת סמינר35216601
ג08:30ד"ר שגיא עדיכןקבלת החלטות וחופש בחירהסמינר/סדנא          פומנטו 203- כיתת סמינר35219101
ג09:15פרופ' עינת חייםכןפסיכולוגיה פיזיולוגית א'שיעור               פומנטו 10331113113
ג09:15ד"ר לן ענתלאפסיכולוגיה של הלמידה א'שיעור               ווסטון 00732112804
ג10:15ד"ר לוי סיגלכןסטטיסטיקה א'שיעור               ווסטון 00331111709
ג10:15ד"ר אופנהיימר סברינהכןפסיכולוגיה התפתחותית א'שיעור               ווסטון 00531112602
ג10:15ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנהכןפסיכולוגיה קוגנטיבית-תפיסה א'שיעור               פומנטו 0332111103
ג10:15פרופ' גל גלעדכןפסיכולוגיה של הלמידה א'שיעור               פומנטו 0432112802
ג10:15מר רבינוביץ חגילאמבחנים והערכהשיעור               פומנטו 0233112904
ג10:30פרופ' אביצור-חמיאל רוניתכןפסיכולוגיה פיזיולוגית א'שיעור               פומנטו 101 אודיטוריום31113101
ג10:30ד"ר שגיא עדיכןתאוריות של אישיות א'שיעור               כלכלה 10232112901
ג10:30פרופ' חלבי סאמרכןפסיכולוגיה חברתית א'שיעור               כלכלה 10433111803
ג10:45ד"ר שוויקי דוריתכןגנים וסביבה בתורשת האדםשיעור               ווסטון 13081236501
ג12:15ד"ר אופנהיימר סברינהכןפסיכולוגיה התפתחותית א'שיעור               פומנטו 0231112604
ג12:15ד"ר מקדוויט שי דנהכןמבוא לפסיכולוגיה א'שיעור               פומנטו 0331130102
ג12:15ד"ר פיין עופרכןשיטות מחקרשיעור               כלכלה 10432113103
ג12:15גב' בן אהרון נועהלאסדנת מחקר א'שיעור               פומנטו 10232113203
ג12:15פרופ' חלבי סאמרכןפסיכולוגיה חברתית א'שיעור               כלכלה 10233111804
ג12:15ד"ר זיו נעמילאפסיכולוגיה של המוסיקהסמינר/סדנא          פומנטו 10335212201
ג12:15פרופ' עינת חייםכןסקירה שיטתית ומטה-אנליזה של דגמים בבע"חסמינר/סדנא          פומנטו 203- כיתת סמינר35222801
ג12:30ד"ר שגיא עדיכןתאוריות של אישיות א'שיעור               פומנטו 0132112902
ג13:15ד"ר לוי סיגלכןסטטיסטיקה א'שיעור               ווסטון 00331111701
ג13:15ד"ר לן ענתלאפסיכולוגיה פיזיולוגית א'שיעור               פומנטו 101 אודיטוריום31113109
ג13:15מר רבינוביץ חגילאסדנת מחקר א'שיעור               פומנטו 0532113201
ג14:00גב' רונן מרבלאסדנת מחקר א'שיעור               פומנטו 10432113202
ג14:15ד"ר מקדוויט שי דנהכןמבוא לפסיכולוגיה א'שיעור               פומנטו 0331130104
ג14:15פרופ' חלבי סאמרכןיהודים-ערבים:דיאלוג, קונפליקט ויחסיםשיעור               פומנטו 207 חדר דינמיקה34207301
ג14:15ד"ר זיו נעמילאפסיכולוגיה פוליטיתשיעור               פומנטו 0234212301
ג14:15ד"ר לביא נועהכןמתיאוריה לאייטם: סדנת עיתונות מעשית א'שיעור               ווסטון 12781235901
ג15:15מר רבינוביץ חגילאסדנת מחקר א'שיעור               פומנטו 0532113208
ג15:15גב' בן אהרון נועהלאסדנת מחקר א'שיעור               פומנטו 10232113209
ג15:30גב' רונן מרבלאסדנת מחקר א'שיעור               פומנטו 10432113204
ג16:00מר לוי דוידלאאנגלית ברמת בסיסישיעור               כלכלה 2055000001
ג16:00גב' קרנר נוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים א'שיעור               כלכלה 2065000121
ג16:15מר כהן אלדדלאאנגלית ברמת בסיסישיעורפומנטו 2135000031
ג16:15גב' הורוביץ-גרומט שושנהכןאנגלית ברמת מתקדמים א'שיעור               כלכלה 2125000102
ג16:15גב' קלף לואיזלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעור               כלכלה 1115000222
ג16:15גב' לינסקי דוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעור               ווסטון 0265000227
ג16:15גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעורפומנטו 1035000231
ג16:15גב' שחם נועהלאסדנת מחקר א'שיעור               פומנטו 0432113207
ג16:15ד"ר גרייבס דיוידכןמבוא לאסתטיקהשיעור               ווסטון 00581131801
ג18:15ד"ר גרייבס דיוידכןהמהפכה התרבותית של שנות ה-60שיעור               ווסטון 00581161201
ג18:15ד"ר הולצמן ורדכןמבוא ליזמותשיעור               ווסטון 03181235401
ד08:00גב' שחם נועהלאסדנת מחקר א'שיעור               פומנטו 10232113211
ד08:15גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעורפומנטו 055000232
ד08:15גב' זיסקויט מוריה נעמילאסדנת מחקר א'שיעור               פומנטו 21132113212
ד08:15ד"ר פלטי דפנהכןהפרעות קשב: מוח, קוגניציה ורגשותשיעור               פומנטו 0134212401
ד08:30מר גוטליב יאירלאקריאה ביקרותית בפרוידשיעור                34213601
ד08:30ד"ר נודלמן גבריאלכןסמינר בהתנהגויות בריאותיותסמינר/סדנא          ווסטון 03035222901
ד08:30ד"ר ערב תמרלאהגירה אפריקנית בישראל- מתיאוריה למעשה אשיעור               ווסטון 03181236801
ד09:15ד"ר לן ענתלאפסיכולוגיה פיזיולוגית א'תרגיל               פומנטו 10431113110
ד09:45גב' שחם נועהלאסדנת מחקר א'שיעור               פומנטו 10232113206
ד10:15גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעורפומנטו 055000233
ד10:15ד"ר לן ענתלאפסיכולוגיה פיזיולוגית א'תרגיל               פומנטו 10431113112
ד10:15ד"ר פלטי דפנהכןפסיכולוגיה קוגנטיבית-תפיסה א'שיעור               פומנטו 0232111104
ד10:15גב' זיסקויט מוריה נעמילאסדנת מחקר א'שיעור               פומנטו 21132113205
ד10:15ד"ר גרשפלד-ליטוין אביטלכןנפש בריאה בגוף חולהסמינר/סדנא          פומנטו 20435222301
ד10:30ד"ר אורגלר-שוב מיכלכןלהיות הורה משבר שינוי והבניה מחדשסמינר/סדנא          פומנטו 203- כיתת סמינר35215001
ד11:15מר חגי חןלאסטטיסטיקה א'תרגיל               פומנטו 0431111712
ד11:15ד"ר לן ענתלאפסיכולוגיה פיזיולוגית א'תרגיל               פומנטו 10431113111
ד12:15מר כהן איללאסטטיסטיקה א'תרגיל               פומנטו 0531111710
ד12:15ד"ר פלטי דפנהכןפסיכולוגיה קוגנטיבית-תפיסה א'שיעור               פומנטו 0232111102
ד12:15פרופ' גל גלעדכןפסיכולוגיה של הלמידה א'שיעור               ווסטון 00732112803
ד12:15מר גוטליב יאירלאתאוריות של אישיות א'שיעור               פומנטו 0332112904
ד12:15ד"ר שדך ערןכןפסיכופתולוגיה א'שיעור               פומנטו 101 אודיטוריום33113002
ד12:15ד"ר נלסון נועהכןהדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגוניםשיעור               פומנטו 10337000601
ד14:15מר חגי חןלאסטטיסטיקה א'תרגיל               פומנטו 0431111711
ד14:15מר גוטליב יאירלאתאוריות של אישיות א'שיעור               פומנטו 0332112903
ד14:15גב' זיסקויט מוריה נעמילאסדנת מחקר א'שיעור               פומנטו 21132113210
ד14:15ד"ר חמדאן סמיכןפסיכופתולוגיה א'שיעור               פומנטו 101 אודיטוריום33113003
ד14:15ד"ר בראון מיכל רבקהכןפסיכולוגיה פמיניסטיתשיעור               פומנטו 0534210501
ד14:15ד"ר נלסון נועהכןהדרכת עובדים והערכת תפקוד בארגוניםשיעור               פומנטו 10337000602
ד16:00גב' שטיין פלג רותםלאדינמיקה קבוצתיתשיעור               פומנטו 207 חדר דינמיקה34202002
ד16:00מר חגי חןלאדינמיקה קבוצתיתשיעור               פומנטו 207 חדר דינמיקה34202002
ד16:15מר לוי דוידלאאנגלית ברמת מתקדמים א'שיעור               ווסטון 0265000101
ד16:15גב' לינסקי דוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעור               ווסטון 0325000201
ד16:15ד"ר חמדאן סמיכןפסיכופתולוגיה א'שיעור               פומנטו 101 אודיטוריום33113004
ד16:15ד"ר הנץ גמליאל קרןכןחונכות טיפולית - נירים חלק א'שיעור               פומנטו 203- כיתת סמינר34211302
ד16:15ד"ר שביט מאורכןסרן קירקגור - היכולת להאמיןשיעור               פומנטו 202- כיתת סמינר81235301
ד16:15מר כהן אלוןלאדיבייט ורטוריקהשיעור               ווסטון 11281236701
ד18:15ד"ר לב רפאללאהתנסות מעשית א'שיעור               פומנטו 0137001201
ד18:15ד"ר שביט מאורכןמיינדפולנסשיעור               פומנטו 207 חדר דינמיקה81235101
ה08:15ד"ר סטוקלין ילנהכןסטטיסטיקה א'תרגיל               פומנטו 0531111707
ה08:15גב' גפטר לי מאירהלאסטטיסטיקה א'תרגיל               פומנטו 0431111715
ה08:15ד"ר לב-ארי מרגלית דליתכןהתמכרות לספורט ולפעילות גופניתסמינר/סדנא          פומנטו 202- כיתת סמינר35221401
ה08:15ד"ר לונטל אורלאאוהדים בספורטסמינר/סדנא          פומנטו 203- כיתת סמינר35221901
ה08:30ד"ר אבידר גליתלאסוגיות בהתנהגות ארגונית מיקרו ומאקרושיעור               פומנטו 0137000301
ה09:15מר רבינוביץ חגילאסטטיסטיקה א'תרגיל               פומנטו 10231111714
ה10:15ד"ר סטוקלין ילנהכןסטטיסטיקה א'תרגיל               פומנטו 0531111706
ה10:15גב' יסינגר סיווןלאפסיכולוגיה פיזיולוגית א'תרגיל               פומנטו 10431113107
ה10:15גב' קזבצ'ינסקי ליודמילהלאפסיכולוגיה פיזיולוגית א'תרגיל               פומנטו 20131113116
ה10:15ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנהכןהמודעות מנקודת מבט מולטי-מודליתסמינר/סדנא          פומנטו 20435222701
ה10:15ד"ר שניר רפאלכןמבוא לניהול משאבי אנוששיעור               פומנטו 0237000001
ה10:15מר גוטמן תומרלאהלכה ומעשה בפסיכולוגיה של ספורט ופעילותשיעור               פומנטו 0137400401
ה10:15ד"ר לונטל אורלאספורט ופעילות גופנית במערכות חינוכיותשיעור               פומנטו 0437400701
ה10:30מר רוטבוים אביעדלאסטטיסטיקה א'תרגיל               פומנטו 10331111702
ה11:15מר רבינוביץ חגילאסטטיסטיקה א'תרגיל               פומנטו 21131111716
ה11:15גב' יסינגר סיווןלאפסיכולוגיה פיזיולוגית א'תרגיל               פומנטו 10431113108
ה11:15גב' קזבצ'ינסקי ליודמילהלאפסיכולוגיה פיזיולוגית א'תרגיל               פומנטו 20131113114
ה12:15מר רוטבוים אביעדלאסטטיסטיקה א'תרגיל               פומנטו 10331111703
ה12:15ד"ר סטוקלין ילנהכןסטטיסטיקה א'תרגיל               פומנטו 0531111708
ה12:15גב' שובל דניאללאפסיכולוגיה פיזיולוגית א'תרגיל               פומנטו 20431113102
ה12:15גב' יסינגר סיווןלאפסיכולוגיה פיזיולוגית א'תרגיל               פומנטו 10431113106
ה12:15גב' קזבצ'ינסקי ליודמילהלאפסיכולוגיה פיזיולוגית א'תרגיל               פומנטו 20131113115
ה12:15ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנהכןשיטות מחקרשיעור               פומנטו 0232113102
ה12:15ד"ר פיין עופרכןשיטות מחקרשיעור               פומנטו 0332113104
ה12:15ד"ר שניר רפאלכןהעבודה: עמדות,משמעות ודפוסיםסמינר/סדנא          פומנטו 202- כיתת סמינר35202301
ה12:15ד"ר פלק אמירלאאתיקה וערכים בעולם העבודהסמינר/סדנא          פומנטו 203- כיתת סמינר35220501
ה12:15ד"ר גרשגורן לאללאתאוריות ומודלים בשיפור ביצועים אנושייםשיעור               פומנטו 21337100301
ה13:15גב' שובל דניאללאפסיכולוגיה פיזיולוגית א'תרגיל               פומנטו 20431113104
ה14:15מר רוטבוים אביעדלאסטטיסטיקה א'תרגיל               פומנטו 10331111704
ה14:15גב' שובל דניאללאפסיכולוגיה פיזיולוגית א'תרגיל               פומנטו 20431113103
ה14:15ד"ר פרי ענבללאדינמיקה בקבוצות ספורט ופעילות גופניתשיעור               פומנטו 21137400601
ה15:15ד"ר שניר רפאלכןמבוא לניהול משאבי אנוששיעור               פומנטו 0237000002
ה15:15ד"ר גרשגורן לאללאמבוא לפסיכולוגיה של ספורטשיעור               פומנטו 21337100001
ה17:15ד"ר לב רפאללאמנהיגות והנעת עובדיםשיעור               פומנטו 0237000201
ה17:15ד"ר פרי ענבללאהנעה בספורט ובפעילות גופניתשיעור               פומנטו 0437400001
ה17:30מר לוי דוידלאאנגלית ברמת בסיסישיעורכלכלה 1105000001
ו09:15גב' כצמן סופיהלאSPSSשיעור               מעבדה 234- ווסטון3000001