כניסה

פסיכולוגיה MA - רשימת קורסים

|

יום בשבועשעת התחלהשם מרצהסגל בכירתיאור נושאתיאור כיתהקבוצהנושאתיאור סוג מקצוע
ב08:15הנדלזלץ יונתןכןהראיון הקליניפומנטו 10238111101381111שיעור               
ב08:15זליגמן רותלא אבחון והערכה של האישיות א'פומנטו 20138112205381122שיעור               
ב08:15סוננברג נירלא ראיון ככלי אבחוני וטיפוליפומנטו 21338313601383136שיעור               
ב08:15בראון מיכל רבקהכןפסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטיתפומנטו 10338415901384159שיעור               
ב08:15יעקב מריאנהלא הראיון התעסוקתיפומנטו 203- כיתת סמינר38703302387033תרגיל               
ב08:15צדוק אורלילא הראיון התעסוקתיפומנטו 202- כיתת סמינר38703303387033תרגיל               
ב08:15שפירא רונן עדילא אבחון והערכה אפומנטו 207 חדר דינמיקה38703802387038תרגיל               
ב08:15דיאמנט אירןכןלחץ שחיקה ומוטיבציה בעבודהפומנטו 21138706001387060שיעור               
ב08:15ברגרבסט-אגסי דפנהכןהתפתחות קוג' נורמטיבית בינקות ובילדותפומנטו 10438900201389002שיעור               
ב08:30דיאמונד עפרהלא הדרכה לפרקטיקום ג' (התפתחותית)פומנטו 20438901101389011שיעור               
ב08:30טף רותלא הדרכה לפרקטיקום ג' (התפתחותית)פומנטו 20538901102389011שיעור               
ב10:15הנץ גמליאל קרןלא הדרכה לפרקטיקום-קלינית ג'פומנטו 20438111404381114שיעור               
ב10:15גלר שולמיתכןהקבוצה-תיאוריה ופרקטיקהפומנטו 21138113801381138שיעור               
ב10:15אביצור-חמיאל רוניתכןהפיזיולוגיה של תגובות עקהפומנטו 00538214901382149שיעור               
ב10:15הנדלזלץ יונתןכןפסיכופתולוגיה א'פומנטו 10238312301383123שיעור               
ב10:15בראון מיכל רבקהכןמבוא לפסיכולוגיה שיקומיתפומנטו 10338313101383131שיעור               
ב10:15יעקב מריאנהלא הראיון התעסוקתיפומנטו 203- כיתת סמינר38703304387033תרגיל               
ב10:15שפירא רונן עדילא אבחון והערכה אפומנטו 207 חדר דינמיקה38703803387038תרגיל               
ב10:15בליך נמרודלא אבחון והערכה אפומנטו 202- כיתת סמינר38703804387038תרגיל               
ב10:15שוורץ דודכןסוגיות אתיות בפסיכולוגיה תעסוקתית-ארגוניפומנטו 10438705701387057שיעור               
ב10:15אהוניסקה אסא יאנהכןהפרעות נוירו- התפתחותיותפומנטו 20138901502389015שיעור               
ב10:30רוכברג יהודיתלא הדרכה לפרקטיקום שיקומית ג'פומנטו 20538312403383124שיעור               
ב12:15שיפטר-סגיב תמרכןשיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שניפומנטו 21338001801380018שיעור               
ב12:15הנץ גמליאל קרןלא הראיון הקליניווסטון 11238111105381111שיעור               
ב12:15שדך ערןכןפסיכופתולוגיה ב'פומנטו 00538112401381124שיעור               
ב12:15דולברג דפנהכןטיפול מערכתי הורה-ילדפומנטו 00138151301381513שיעור               
ב12:15יעקובי רבקהכןהדרכה לפרקטיקום-רפואית ג'פומנטו 207 חדר דינמיקה38212501382125שיעור               
ב12:15הרמתי שרהלא הדרכה לפרקטיקום-רפואית ג'פומנטו 20438212502382125שיעור               
ב12:15סוננברג נירלא אבחון והערכה א'פומנטו 00438214504382145שיעור               
ב12:15ג'ורג' לוי סיוןלא ראיון ככלי אבחוני וטיפוליפומנטו 203- כיתת סמינר38313005383130תרגיל               
ב12:15בראון מיכל רבקהכןפסיכותרפיה שיקומית-יישום תיאוריות דינמיופומנטו 10338313701383137שיעור               
ב12:15בליך נמרודלא אבחון והערכה אפומנטו 20138703801387038שיעור               
ב12:15דיאמנט אירןכןאבחון ארגוניפומנטו 21138705502387055שיעור               
ב12:15גב טלילא הפרעות בקשת האוטיסטיתפומנטו 10238901401389014שיעור               
ב14:00קולין שילא הראיון הקליניפומנטו 203- כיתת סמינר38111104381111תרגיל               
ב14:15גלר שולמיתכןהדרכה לפרקטיקום-קלינית ג'פומנטו 207 חדר דינמיקה38111402381114שיעור               
ב14:15סוננברג נירלא אבחון והערכה א'פומנטו 00438214501382145שיעור               
ב14:15אברהמס עמיעד משהלא אבחון והערכה א'פומנטו 202- כיתת סמינר38214505382145תרגיל               
ב14:15גרשפלד-ליטוין אביטלכןהבנית מקרה: אינטגרציה בין תיאוריה לפרקט'פומנטו 10438214801382148שיעור               
ב14:15ג'ורג' לוי סיוןלא ראיון ככלי אבחוני וטיפוליפומנטו 20538313004383130תרגיל               
ב14:15אלקנה אודליהכןמבוא לנוירופתולוגיהפומנטו 20438313201383132שיעור               
ב14:15אללוף אבילא פיתוח כלי מדידה וניתוחם: תיאוריה ומתודולפומנטו 20138705301387053שיעור               
ב14:30ספורטה ויזל לירוןלא אבחון והערכה של האישיות א'פומנטו 21338112202381122תרגיל               
ב16:00אברהמס עמיעד משהלא אבחון והערכה א'פומנטו 203- כיתת סמינר38214502382145תרגיל               
ב16:00אברהמס עמיעד משהלא אבחון והערכה א'פומנטו 203- כיתת סמינר38214503382145תרגיל               
ב16:15דולברג דפנהכןהתפתחות ופסיכופתולוגיהפומנטו 00138113901381139שיעור               
ב16:15שילמן אדוארדולא נוירואנטומיה פונקציונליתפומנטו 21138311301383113שיעור               
ב16:15קרון תמרלא פשר החלוםפומנטו 20438501801385018סמינר/סדנא          
ב16:15גלר שולמיתכןהנחיה קבוצתיתפומנטו 207 חדר דינמיקה38502501385025סמינר/סדנא          
ב16:15גרשפלד-ליטוין אביטלכןאובדן ואבל - תיאוריה, מחקר ופרקטיקהפומנטו 202- כיתת סמינר38506601385066סמינר/סדנא          
ב16:15שוורץ דודכןהראיון התעסוקתיפומנטו 20138703301387033שיעור               
ב18:15אור-נוי שנילא ראיון ככלי אבחוני וטיפוליפומנטו 10238313001383130שיעור               
ב18:15קולוקוויום התפתחותיפומנטו 10438900001389000שיעור               
ד08:15דורה-נקש מיכללא הראיון הקליניפומנטו 207 חדר דינמיקה38111106381111תרגיל               
ד08:15אפל דוזטס ליאתלא אבחון והערכה של האישיות א'פומנטו 21138112201381122שיעור               
ד08:15גורני דנהלא אבחון והערכה של האישיות א'פומנטו 202- כיתת סמינר38112206381122תרגיל               
ד08:15זיכל סוזילא אבחון והערכה של האישיות א'ווסטון 11238112208381122תרגיל               
ד08:15קוניצזקי אנדרסלא הדרכה לפרקטיקום-רפואית ג'פומנטו 20438212503382125שיעור               
ד08:15דוד מיכללא ראיון ככלי אבחוני וטיפוליכלכלה 105- כיתת סמינר38313002383130תרגיל               
ד08:15יהנה עינתכןטיפול נוירופסיכולוגי מתקדםפומנטו 10438350601383506שיעור               
ד08:15דוידסון-שגיא נועהלא תצפית התפת' במחקר, הערכה והתערבותפומנטו 10238900102389001תרגיל               
ד08:15מרקו ענבללא איבחון ילדים התפתחותי א'פומנטו 203- כיתת סמינר38900303389003תרגיל               
ד08:15פרוי מיכלכןהתפת' נורמ' רגשית וחברתית-ילדות והתבגרותפומנטו 00138901201389012שיעור               
ד09:00גרין חלימי אלעדלא איבחון ילדים התפתחותי א'פומנטו 20538900302389003תרגיל               
ד09:15נלסון נועהכןפיתוח ארגוניפומנטו 00538705601387056שיעור               
ד10:15דורה-נקש מיכללא הראיון הקליניווסטון 10938111107381111תרגיל               
ד10:15גורני דנהלא הראיון הקליניפומנטו 202- כיתת סמינר38111108381111תרגיל               
ד10:15גלר שולמיתכןהדרכה לפרקטיקום-קלינית ג'פומנטו 21138111401381114שיעור               
ד10:15הנדלזלץ יונתןכןהדרכה לפרקטיקום-קלינית ג'פומנטו 10238111403381114שיעור               
ד10:15אפל דוזטס ליאתלא אבחון והערכה של האישיות א'פומנטו 203- כיתת סמינר38112203381122תרגיל               
ד10:15עינב מיכללא אבחון והערכה של האישיות א'ווסטון 23938112207381122תרגיל               
ד10:15זיכל סוזילא אבחון והערכה של האישיות א'ווסטון 11238112209381122תרגיל               
ד10:15זיו-ביימן שרוןכןטיפולים קצרי מועד:עקרונות משותפים ומודליפומנטו 00438214301382143שיעור               
ד10:15קוניצזקי אנדרסלא מבוא לטיפול קוגנטיבי והתנהגותיווסטון 03438312001383120שיעור               
ד10:15דוד מיכללא ראיון ככלי אבחוני וטיפוליכלכלה 106- כיתת סמינר38313003383130תרגיל               
ד10:15לב-ארי מרגלית דליתכןמבוא לפסיכולוגיה ארגוניתפומנטו 10438704901387049שיעור               
ד10:15פרוי מיכלכןתצפית התפת' במחקר, הערכה והתערבותווסטון 2638900104389001תרגיל               
ד10:15מרקו ענבללא איבחון ילדים התפתחותי א'פומנטו 00238900304389003תרגיל               
ד10:30לוריא אפרתלא אבחון והערכה של האישיות א'פומנטו 315 - חדר ישיבות38112204381122תרגיל               
ד10:30שרף רוניתלא תצפית התפת' במחקר, הערכה והתערבותפומנטו 207 חדר דינמיקה38900103389001תרגיל               
ד11:00שוורץ דודכןהטיות בתהליכי מיון והערכהפומנטו 20538505701385057המשך סמינר          
ד12:00דורה-נקש מיכללא הדרכה לפרקטיקום-קלינית ג'פומנטו 20138111405381114שיעור               
ד12:15יעקובי רבקהכןמבוא לפסיכותרפיהפומנטו 207 חדר דינמיקה38000301380003שיעור               
ד12:15זיו-ביימן שרוןכןמבוא לפסיכותרפיהפומנטו 00438000302380003שיעור               
ד12:15שיפטר-סגיב תמרכןשיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שניווסטון 13138001802380018שיעור               
ד12:15דולברג דפנהכןהדרכה לפרקטיקום-קלינית ג'פומנטו 21338111406381114שיעור               
ד12:15גלר שולמיתכןעקרונות הטיפול הפסיכודינאמי ב'פומנטו 21138113201381132שיעור               
ד12:15קוניצזקי אנדרסלא מבוא לטיפול קוגנטיבי והתנהגותיווסטון 03438312003383120שיעור               
ד12:15יהנה עינתכןהדרכה לפרקטיקום שיקומית ג'ווסטון 2638312401383124שיעור               
ד12:15בראון מיכל רבקהכןהדרכה לפרקטיקום שיקומית ג'פומנטו 10438312402383124שיעור               
ד12:15וינטר פריד מיהלא הדרכה לפרקטיקום תעסוקתית ב'פומנטו 20538701701387017שיעור               
ד12:15ברק עמיהלא הדרכה לפרקטיקום תעסוקתית ב'פומנטו 10338701702387017שיעור               
ד12:15אבני נוריתלא הדרכה לפרקטיקום תעסוקתית ב'פומנטו 20438701703387017שיעור               
ד12:15שרבני רותכןמודלים של התפתחות רגשית חברתית בפרס' אקוווסטון 12638900501389005שיעור               
ד12:15פרוי מיכלכןהדרכה לפרקטיקום ג' (התפתחותית)ווסטון 13238901103389011שיעור               
ד14:00לוריא אפרתלא הראיון הקליניפומנטו 203- כיתת סמינר38111103381111תרגיל               
ד14:15עינת חייםכןפסיכופרמקולוגיהפומנטו 00338000601380006שיעור               
ד14:15גביעון קדישביץ ירילא מבוא לפסיכותרפיהפומנטו 10238050901380509שיעור               
ד14:15ברוידא שמואללא הראיון הקליניפומנטו 202- כיתת סמינר38111102381111תרגיל               
ד14:15דולברג דפנהכןהתפתחות ופסיכופתולוגיה בינקות ובגיל הרךפומנטו 21338150001381500שיעור               
ד14:15יהנה עינתכןטיפול נוירופסיכולוגיפומנטו 10438313301383133שיעור               
ד14:15ענבר לירוןלא הלכה ומעשה במיון תעסוקתיפומנטו 20438701301387013שיעור               
ד14:15גלר שולמיתכןתהליכים קבוצתיים באירגון ובייעוץפומנטו 21138702001387020שיעור               
ד14:15אופנהיימר סברינהכןשיטות מחקר וסוגיות אתיות בפסיכ' התפ'פומנטו 00438901301389013שיעור               
ד16:15גביעון קדישביץ ירילא מבוא לפסיכותרפיהפומנטו 10238050902380509שיעור               
ד16:15יעקובי רבקהכןסוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית א'פומנטו 20438211401382114שיעור               
ד16:15רוט-חנניה רוניתכןהתפתחות קומפטנטיות חברתית- מינקות והלאהפומנטו 202- כיתת סמינר38506301385063סמינר/סדנא          
ד16:15שרבני רותכןסוגיות בהתפ' יחסים קרובים בראיה תרבותיתפומנטו 203- כיתת סמינר38506401385064סמינר/סדנא          
ד16:15שדך ערןכןפסיכופתולוגיהפומנטו 00138703901387039שיעור               
ד16:15דולברג דפנהכןתצפית התפת' במחקר, הערכה והתערבותפומנטו 21338900101389001שיעור               
ד18:15שיפטר-סגיב תמרכןשיטות מחקר איכותניות ב'פומנטו 10238001201380012שיעור               
ד18:15אהוניסקה אסא יאנהכןפסיכופתולוגיה התפתחותית א'פומנטו 20138050801380508שיעור               
ד18:15זיו-ביימן שרוןכןפסיכופתולוגיה א'פומנטו 00138312302383123שיעור               
ד18:15רוט-חנניה רוניתכןאיבחון ילדים התפתחותי א'פומנטו 00538900301389003שיעור               
ו18:15פרקטיקום38001401380014שיעור               
ו18:15פרקטיקום38001501380015שיעור