כניסה

פסיכולוגיה MA - רשימת קורסים

|

*לתצוגה מיטבית במכשיר נייד מומלץ לסובב לרוחב.

יום בשבועשעת התחלהשם מרצהבכירתיאור נושאתיאור כיתהתיאור סוג מקצועקבוצה
ב08:15גב' הרמתי שרהלאהדרכה לפרקטיקום-רפואית ג'פומנטו 205שיעור               38212502
ב08:15מר סוננברג נירלאראיון ככלי אבחוני וטיפוליפומנטו 204שיעור               38313601
ב08:15מר בליך נמרודלאאבחון והערכה אפומנטו 211שיעור               38703801
ב08:15ד"ר דולברג דפנהכןתצפית התפת' במחקר, הערכה והתערבותפומנטו 104שיעור               38900101
ב08:15ד"ר אהוניסקה אסא יאנהכןהפרעות נוירו- התפתחותיותפומנטו 203- כיתת סמינרשיעור               38901501
ב08:30ד"ר אפל דוזטס ליאתלאאבחון והערכה של האישיות א'פומנטו 103שיעור               38112201
ב08:30פרופ' גולדצויג גילכןמבוא לפסיכותרפיהפומנטו 201שיעור               38810401
ב10:15ד"ר נודלמן גבריאלכןשיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שניפומנטו 213שיעור               38001801
ב10:15ד"ר ספורטה ויזל לירוןלאאבחון והערכה של האישיות א'פומנטו 203- כיתת סמינרתרגיל               38112202
ב10:15פרופ' יעקובי רבקהכןהדרכה לפרקטיקום-רפואית ג'פומנטו 207 חדר דינמיקהשיעור               38212501
ב10:15מר סוננברג נירלאאבחון והערכה א'פומנטו 204שיעור               38214501
ב10:15מר קוניצזקי אנדרסלאמבוא לטיפול קוגנטיבי והתנהגותיפומנטו 102שיעור               38312001
ב10:15גב' אור-נוי שנילאראיון ככלי אבחוני וטיפוליווסטון 232שיעור               38313002
ב10:15גב' שפירא רונן עדילאאבחון והערכה אפומנטו 205תרגיל               38703802
ב10:15מר בליך נמרודלאאבחון והערכה אווסטון 115תרגיל               38703804
ב10:15גב' וינטר פריד מיהלאגישות ושיטות לתכנון וייעוץ קריירהווסטון 128תרגיל               38704002
ב10:15פרופ' בראונשטיין-ברקו חדוהכןסוגיות בפסיכולוגיה תעסוקתית- חקר ויישוםפומנטו 103שיעור               38705201
ב10:15גב' דיאמונד עפרהלאהדרכה לפרקטיקום ג' (התפתחותית)פומנטו 104שיעור               38901101
ב10:15גב' טף רותלאהדרכה לפרקטיקום ג' (התפתחותית)פומנטו 211שיעור               38901102
ב10:15ד"ר אהוניסקה אסא יאנהכןהפרעות נוירו- התפתחותיות שיעור               38901502
ב10:30ד"ר אפל דוזטס ליאתלאאבחון והערכה של האישיות א'פומנטו 201שיעור               38112205
ב12:00גב' אור-נוי שנילאראיון ככלי אבחוני וטיפוליווסטון 232שיעור               38313001
ב12:15ד"ר נודלמן גבריאלכןשיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שניפומנטו 213שיעור               38001802
ב12:15גב' לוריא אפרתלאהדרכה לפרקטיקום-קלינית ג'ווסטון 115שיעור               38111402
ב12:15מר קוניצזקי אנדרסלאהדרכה לפרקטיקום-רפואית ג'פומנטו 201שיעור               38212503
ב12:15מר סוננברג נירלאאבחון והערכה א'פומנטו 204שיעור               38214502
ב12:15ד"ר קרופניק יעללאמבוא לטיפול קוגנטיבי והתנהגותיפומנטו 102שיעור               38312003
ב12:15גב' שפירא רונן עדילאאבחון והערכה אפומנטו 205תרגיל               38703803
ב12:15גב' וינטר פריד מיהלאגישות ושיטות לתכנון וייעוץ קריירהווסטון 128תרגיל               38704003
ב12:15ד"ר שוורץ דודכןסוגיות אתיות בפסיכולוגיה תעסוקתית-ארגוניפומנטו 103שיעור               38705701
ב12:15ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנהכןהתפתחות קוג' נורמטיבית בינקות ובילדותפומנטו 211שיעור               38900201
ב12:30ד"ר בן נאים שיריכןהדרכה לפרקטיקום שיקומית ג'ווסטון 026שיעור               38312403
ב12:30ד"ר גב טלילאהפרעות בקשת האוטיסטיתפומנטו 104שיעור               38901401
ב14:00מר קולין שילאהראיון הקליניפומנטו 103תרגיל               38111104
ב14:00גב' חנליס ציפילאסוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית א'פומנטו 204שיעור               38211401
ב14:00ד"ר בן נאים שיריכןיסודות לאבחון לקויות למידה א'פומנטו 102שיעור               38810101
ב14:15גב' לוריא אפרתלאהראיון הקליניפומנטו 202- כיתת סמינרתרגיל               38111103
ב14:15ד"ר גלר שולמיתכןעקרונות הטיפול הפסיכודינאמי ב'פומנטו 201שיעור               38113201
ב14:15ד"ר סגל אורןלאנוירואנטומיה פונקציונליתפומנטו 211שיעור               38311301
ב14:15מר קוניצזקי אנדרסלאמבוא לטיפול קוגנטיבי והתנהגותיפומנטו 104שיעור               38312002
ב14:15גב' וינטר פריד מיהלאגישות ושיטות לתכנון וייעוץ קריירהפומנטו 205תרגיל               38704004
ב14:15ד"ר מרקו ענבללאאיבחון ילדים התפתחותי א'פומנטו 203- כיתת סמינרתרגיל               38900304
ב16:15ד"ר נודלמן גבריאלכןכתיבה אקדמיתפומנטו 213שיעור               38002201
ב16:15ד"ר דולברג דפנהכןהתפתחות ופסיכופתולוגיהפומנטו 201שיעור               38113901
ב16:15פרופ' אביצור-חמיאל רוניתכןמערכות פיזיולוגיות והתנהגותפומנטו 211שיעור               38215101
ב16:15ד"ר אלקנה אודליהכןמבוא לנוירופתולוגיהפומנטו 102שיעור               38313201
ב16:15ד"ר דיאמנט אירןכןהלכה ומעשה במיון תעסוקתיפומנטו 103שיעור               38701301
ב16:15ד"ר חמדאן סמיכןפסיכפתולוגיה של ילדים ומתבגרים א'ווסטון 114שיעור               38810501
ב16:30ד"ר גלר שולמיתכןהנחייה קבוצתית א'ווסטון 111שיעור               38416802
ב16:30ד"ר שדך ערןכןהנחייה קבוצתית א'ווסטון 111שיעור               38416802
ב18:15פרופ' אביצור-חמיאל רוניתכןסמינר מחקר - המשך שיעור               38002501
ב18:15ד"ר אלקנה אודליהכןסמינר מחקר - המשך שיעור               38002502
ב18:15ד"ר בראון מיכל רבקהכןסמינר מחקר - המשך שיעור               38002503
ב18:15פרופ' בראונשטיין-ברקו חדוהכןסמינר מחקר - המשך שיעור               38002504
ב18:15ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנהכןסמינר מחקר - המשך שיעור               38002505
ב18:15פרופ' גולדצויג גילכןסמינר מחקר - המשך שיעור               38002506
ב18:15ד"ר גלר שולמיתכןסמינר מחקר - המשך שיעור               38002507
ב18:15ד"ר דולברג דפנהכןסמינר מחקר - המשך שיעור               38002508
ב18:15ד"ר דורון רבידכןסמינר מחקר - המשך שיעור               38002509
ב18:15ד"ר זיו-ביימן שרוןכןסמינר מחקר - המשך שיעור               38002510
ב18:15ד"ר חמדאן סמיכןסמינר מחקר - המשך שיעור               38002511
ב18:15פרופ' יעקובי רבקהכןסמינר מחקר - המשך שיעור               38002512
ב18:15ד"ר מקדוויט שי דנהכןסמינר מחקר - המשך שיעור               38002513
ב18:15ד"ר שדך ערןכןסמינר מחקר - המשך שיעור               38002514
ב18:15פרופ' גל גלעדכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002609
ב18:15ד"ר דיאמנט אירןכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002614
ב18:15ד"ר הנץ גמליאל קרןכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002616
ב18:15פרופ' חלבי סאמרכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002621
ב18:15ד"ר יהנה עינתכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002624
ב18:15ד"ר לב-ארי מרגלית דליתכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002629
ב18:15ד"ר רוט-חנניה רוניתכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002632
ב18:15ד"ר שגיא עדיכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002634
ב18:15ד"ר שוורץ דודכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002637
ב18:15פרופ' שרבני רותכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002641
ד08:00ד"ר טוסמן ענבללאהדרכה לפרקטיקום חינוכית א'פומנטו 203- כיתת סמינרשיעור               38810301
ד08:00ד"ר אורגלר-שוב מיכלכןהדרכה לפרקטיקום חינוכית א'ווסטון 238שיעור               38810302
ד08:15מר ברוידא שמואללאהראיון הקליניפומנטו 205תרגיל               38111102
ד08:15גב' דורה-נקש מיכללאהראיון הקליניפומנטו 202- כיתת סמינרתרגיל               38111106
ד08:15מר מחול עמירלאאבחון והערכה של האישיות א'ווסטון 109תרגיל               38112203
ד08:15ד"ר תדמור יעללאאבחון והערכה של האישיות א'ווסטון 111תרגיל               38112204
ד08:15גב' גורני דנהלאאבחון והערכה של האישיות א'ווסטון 126תרגיל               38112206
ד08:15גב' זיכל סוזילאאבחון והערכה של האישיות א'ווסטון 128תרגיל               38112208
ד08:15ד"ר שדך ערןכןפסיכופתולוגיה ב'פומנטו 201שיעור               38112401
ד08:15ד"ר בראון מיכל רבקהכןמבוא לפסיכולוגיה שיקומיתפומנטו 213שיעור               38313101
ד08:15גב' בנארויה עדילאראיון ככלי אבחוני וטיפוליווסטון 129תרגיל               38313604
ד08:15גב' בנארויה עדילאראיון ככלי אבחוני וטיפוליווסטון 129תרגיל               38313605
ד08:15ד"ר לב-ארי מרגלית דליתכןמבוא לפסיכולוגיה ארגוניתווסטון 130שיעור               38704901
ד08:15ד"ר דיאמנט אירןכןלחץ שחיקה ומוטיבציה בעבודהווסטון 131שיעור               38706001
ד08:15גב' דוידסון-שגיא נועהלאתצפית התפת' במחקר, הערכה והתערבותווסטון 132תרגיל               38900102
ד08:15ד"ר מרקו ענבללאאיבחון ילדים התפתחותי א'ווסטון 232תרגיל               38900302
ד08:15ד"ר פרוי מיכלכןהדרכה לפרקטיקום ג' (התפתחותית)ווסטון 233שיעור               38901103
ד10:15גב' דורה-נקש מיכללאהראיון הקליניפומנטו 202- כיתת סמינרתרגיל               38111107
ד10:15גב' גורני דנהלאהראיון הקליניפומנטו 205תרגיל               38111108
ד10:15ד"ר גלר שולמיתכןהדרכה לפרקטיקום-קלינית ג'ווסטון 026שיעור               38111401
ד10:15ד"ר שדך ערןכןהדרכה לפרקטיקום-קלינית ג'ווסטון 030שיעור               38111403
ד10:15ד"ר עינב מיכללאאבחון והערכה של האישיות א'ווסטון 031תרגיל               38112207
ד10:15מר צפריר כהן אוריתלאאבחון והערכה של האישיות א'ווסטון 035תרגיל               38112209
ד10:15ד"ר זיו-ביימן שרוןכןטיפולים קצרי מועד:עקרונות משותפים ומודליווסטון 127שיעור               38214301
ד10:15ד"ר יהנה עינתכןטיפול נוירופסיכולוגיווסטון 128שיעור               38313301
ד10:15גב' בנארויה עדילאראיון ככלי אבחוני וטיפוליווסטון 129תרגיל               38313602
ד10:15גב' בנארויה עדילאראיון ככלי אבחוני וטיפוליווסטון 129תרגיל               38313603
ד10:15ד"ר בראון מיכל רבקהכןאובדן ואבלווסטון 130שיעור               38416601
ד10:15ד"ר אריאל עידןלאהראיון המוטיבציוניווסטון 131שיעור               38417301
ד10:15גב' וינטר פריד מיהלאהדרכה לפרקטיקום תעסוקתית ב'ווסטון 132שיעור               38701701
ד10:15ד"ר ברק עמיהלאהדרכה לפרקטיקום תעסוקתית ב'ווסטון 109שיעור               38701702
ד10:15גב' אבני נוריתלאהדרכה לפרקטיקום תעסוקתית ב'ווסטון 232שיעור               38701703
ד10:15פרופ' בראונשטיין-ברקו חדוהכןגישות ושיטות לתכנון וייעוץ קריירהפומנטו 213שיעור               38704001
ד10:15ד"ר מרקו ענבללאאיבחון ילדים התפתחותי א'ווסטון 233תרגיל               38900303
ד10:30גב' שפירא יעללאפסיכודיאגנוסטיקה של ילדים ונוער א'פומנטו 207 חדר דינמיקהתרגיל               38810202
ד10:30גב' שרף רוניתלאתצפית התפת' במחקר, הערכה והתערבותפומנטו 201תרגיל               38900103
ד10:30ד"ר פרוי מיכלכןתצפית התפת' במחקר, הערכה והתערבותפומנטו 103תרגיל               38900104
ד12:15ד"ר זיו-ביימן שרוןכןמבוא לפסיכותרפיהווסטון 127שיעור               38000302
ד12:15ד"ר נודלמן גבריאלכןשיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שניפומנטו 213שיעור               38001803
ד12:15ד"ר אהוניסקה אסא יאנהכןפסיכופתולוגיה התפתחותית א'פומנטו 201שיעור               38050801
ד12:15ד"ר הנץ גמליאל קרןכןהדרכה לפרקטיקום-קלינית ג'פומנטו 202- כיתת סמינרשיעור               38111404
ד12:15גב' דורה-נקש מיכללאהדרכה לפרקטיקום-קלינית ג'פומנטו 203- כיתת סמינרשיעור               38111405
ד12:15ד"ר דולברג דפנהכןהדרכה לפרקטיקום-קלינית ג'פומנטו 205שיעור               38111406
ד12:15ד"ר גלר שולמיתכןהקבוצה-תיאוריה ופרקטיקהפומנטו 204שיעור               38113801
ד12:15גב' בנארויה עדילאשילוב ביופידבק בטיפול פסיכו-רפואיפומנטו 211שיעור               38215001
ד12:15ד"ר יהנה עינתכןהדרכה לפרקטיקום שיקומית ג'ווסטון 115שיעור               38312401
ד12:15ד"ר בראון מיכל רבקהכןהדרכה לפרקטיקום שיקומית ג'ווסטון 126שיעור               38312402
ד12:15ד"ר סגל אורןלאהדרכה לפרקטיקום שיקומית ג'ווסטון 129שיעור               38312404
ד12:15פרופ' בראונשטיין-ברקו חדוהכןפסיכולוגיה תעסוקתית מבוססת ראיות - חלק בווסטון 130שיעור               38706201
ד12:15פרופ' שרבני רותכןאספקטים בפסיכולוגיה התפתחותיתווסטון 131שיעור               38810001
ד12:15ד"ר פרוי מיכלכןהתפת' נורמ' רגשית וחברתית-ילדות והתבגרותווסטון 132שיעור               38901201
ד14:15פרופ' עינת חייםכןפסיכופרמקולוגיהפומנטו 02שיעור               38000601
ד14:15ד"ר גביעון קדישביץ ירילאמבוא לפסיכותרפיהפומנטו 201שיעור               38050901
ד14:15ד"ר הנץ גמליאל קרןכןהראיון הקליניפומנטו 204שיעור               38111105
ד14:15ד"ר גרשפלד-ליטוין אביטלכןהבנית מקרה: אינטגרציה בין תיאוריה לפרקט'פומנטו 102שיעור               38214801
ד14:15ד"ר זיו-ביימן שרוןכןפסיכופתולוגיה א'ווסטון 127שיעור               38312301
ד14:15ד"ר שדך ערןכןפסיכופתולוגיה א'פומנטו 213שיעור               38312302
ד14:15ד"ר גלר שולמיתכןפסיכותרפיה-גישות ושיטות בייעוץ ובטיפולפומנטו 104שיעור               38704201
ד14:15גב' שפירא יעללאפסיכודיאגנוסטיקה של ילדים ונוער א'פומנטו 202- כיתת סמינרתרגיל               38810203
ד14:15ד"ר בן זקן דראי מאירהלאפסיכודיאגנוסטיקה של ילדים ונוער א'פומנטו 203- כיתת סמינרתרגיל               38810204
ד14:15ד"ר אופנהיימר סברינהכןשיטות מחקר וסוגיות אתיות בפסיכ' התפ' שיעור               38901301
ד14:15ד"ר לוי סיגלכןשיטות מחקר וסוגיות אתיות בפסיכ' התפ' שיעור               38901301
ד16:15ד"ר גביעון קדישביץ ירילאמבוא לפסיכותרפיהפומנטו 201שיעור               38050902
ד16:15ד"ר זיו-ביימן שרוןכןהראיון הקליניווסטון 127שיעור               38111101
ד16:15ד"ר אלקנה אודליהכןמבוא לנוירופסיכולוגיה קליניתפומנטו 204שיעור               38214701
ד16:15ד"ר בראון מיכל רבקהכןפסיכותרפיה שיקומית-יישום תיאוריות דינמיופומנטו 103שיעור               38313701
ד16:15ד"ר רוט-חנניה רוניתכןהתפתחות קומפטנטיות חברתית - מינקות והלאהפומנטו 104שיעור               38416201
ד16:15ד"ר אללוף אבילאפיתוח כלי מדידה וניתוחם: תיאוריה ומתודולפומנטו 213שיעור               38705301
ד16:15ד"ר בן זקן דראי מאירהלאפסיכודיאגנוסטיקה של ילדים ונוער א'פומנטו 211שיעור               38810201
ד16:15פרופ' שרבני רותכןמודלים של התפתחות רגשית חברתית בפרס' אקופומנטו 102שיעור               38900501
ד18:15מר אקרמן יהושעלאשיטות בניתוח נתונים איכותנייםפומנטו 201שיעור               38002301
ד18:15פרופ' אביצור-חמיאל רוניתכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002601
ד18:15ד"ר אופנהיימר סברינהכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002603
ד18:15ד"ר אלקנה אודליהכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002604
ד18:15ד"ר בראון מיכל רבקהכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002605
ד18:15פרופ' בראונשטיין-ברקו חדוהכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002606
ד18:15ד"ר ברגרבסט-אגסי דפנהכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002607
ד18:15פרופ' גולדצויג גילכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002608
ד18:15פרופ' גל גלעדכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002610
ד18:15ד"ר גלר שולמיתכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002611
ד18:15ד"ר דולברג דפנהכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002612
ד18:15ד"ר דורון רבידכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002613
ד18:15ד"ר דיאמנט אירןכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002615
ד18:15ד"ר הנץ גמליאל קרןכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002617
ד18:15ד"ר זיו-ביימן שרוןכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002618
ד18:15פרופ' חלבי סאמרכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002622
ד18:15ד"ר חמדאן סמיכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002623
ד18:15ד"ר יהנה עינתכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002625
ד18:15פרופ' יעקובי רבקהכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002626
ד18:15ד"ר לב-ארי מרגלית דליתכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002630
ד18:15ד"ר מקדוויט שי דנהכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002631
ד18:15ד"ר שגיא עדיכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002635
ד18:15ד"ר שדך ערןכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002636
ד18:15ד"ר שוורץ דודכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002638
ד18:15פרופ' שרבני רותכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002642
ד18:15ד"ר רוט-חנניה רוניתכןאיבחון ילדים התפתחותי א'פומנטו 104שיעור               38900301
ו08:15ד"ר אופנהיימר סברינהכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002602
ו08:15ד"ר רוט-חנניה רוניתכןסמינר עבודת גמר - המשך שיעור               38002633