כניסה

מדעי המחשב -תואר ראשון -רשימת קורסים

|

יום בשבועשעת התחלהשם מרצהסגל בכירתיאור נושאתיאור כיתהתיאור סוג מקצועקבוצהנושא
א08:00חלילי וויסאםלאתכנות מכוון עצמים ושפת ++Cווסטון מעבדה 217תרגיל               12111905121119
א08:30כליף קרןלאתכנות מכוון עצמים ושפת ++Cווסטון 131שיעור               12111903121119
א09:15גולדנברג אלעזר צבי אריהכןמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 130שיעור               11111101111111
א09:15קפלן גילכןאלגברה ליניארית 2ווסטון 129שיעור               12111401121114
א09:30גניסלב אסנתלאמתמטיקה מתוגברתווסטון 030שיעור               11111001111110
א10:15שקלר אלוןכןמבנה מחשביםווסטון 127שיעור               12111502121115
א10:15פישמן אבישילאהיבטים פיננסיים בניהול חברות סטארט אפווסטון 128שיעור               14120401141204
א10:15דרור גדעוןכןInternet of Things) IoT)ווסטון 114שיעור               14218701142187
א10:15בק ניליכןנושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקהווסטון 232שיעור               19211401192114
א12:00קפלן גילכןאלגברה ליניארית 2ווסטון 129שיעור               12111402121114
א12:15לב אריהכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 003שיעור               11111301111113
א12:15גולדנברג אלעזר צבי אריהכןאלגברה ליניארית 2ווסטון 130שיעור               12111403121114
א12:15שקלר אלוןכןמבנה מחשביםווסטון 127שיעור               12111501121115
א13:00בק ניליכןנושאים מתקדמים בהסתברות וסטטיסטיקהווסטון 232תרגיל               19211402192114
א13:15חדד עוזיאללאאנליזה של ביג דאטהווסטון 128שיעור               14218501142185
א14:00למפרט חןכןאמפתיה ושינוי חברתיפומנטו 213שיעור               81130101811301
א14:15בצלאל יוסיכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 130תרגיל               11111302111113
א14:15בק ניליכןמבוא למדעי המחשבווסטון מעבדה 217תרגיל               11111502111115
א14:15שקלר אלוןכןמבנה מחשביםווסטון 127שיעור               12111503121115
א14:30קפלן גילכןאלגברה לינארית 1ווסטון 129שיעור               11111701111117
א16:15קלף לואיזלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 108שיעור               500022250002
א16:15קרנר נוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 213שיעור               500023150002
א16:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103שיעור               500023350002
א16:15בצלאל יוסיכןאלגברה לינארית 1ווסטון 130תרגיל               11111702111117
א16:15זיטניק מרקלאאנליזה של ביג דאטהווסטון 128תרגיל               14218502142185
א16:30כהן אביעדלאאינטרנט ושפת ג'אווהווסטון 007שיעור               14213101142131
א17:15שי עמירלאקורס מתקדם בבסיסי נתוניםווסטון 129שיעור               14217701142177
א17:15ברמן שילאLinux Shell Scripting and DevOpsווסטון מעבדה 217שיעור               14218401142184
ב08:15סגל זףלאתורת ההנמקהווסטון 035שיעור               11111205111112
ב08:15גולדנברג אלעזר צבי אריהכןאלגברה ליניארית 2ווסטון 130שיעור12111403121114
ב08:30שוויקי דוריתכןמפגשים עם הביולוגיהווסטון 128שיעור               19400501194005
ב09:15כהן בועזכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 131שיעור               11111304111113
ב09:15גבר-רוזנבלום איריסכןאלגוריתמיםווסטון 232שיעור               12112001121120
ב10:15שקלר אלוןכןמבנה מחשביםווסטון 127שיעור12111503121115
ב11:15שוויקי דוריתכןמדע ואסתטיקהווסטון 032שיעור               81235001812350
ב11:15גרייבס דיוידכןמדע ואסתטיקהווסטון 032שיעור               81235001812350
ב11:15סגל זףלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 035שיעור               11111110111111
ב11:15גבר-רוזנבלום איריסכןתורת ההנמקהווסטון 232שיעור               11111203111112
ב11:15שטיין אסתרכןארכיטקטורת מחשביםווסטון 233שיעור               12111801121118
ב12:15כהן בועזכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ווסטון 131שיעור               11112601111126
ב12:15בן-עמרם אמירכןמבני נתוניםווסטון 132שיעור               12111103121111
ב14:15קלף לואיזלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 204שיעור               500026150002
ב16:00ברקמן עמרכןאבטחת מידע ממוחשבווסטון 132שיעור               14112001141120
ב16:15פגיס מרבכןאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 131שיעור               500010150001
ב16:15וולף לינדהלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 101שיעור               500022750002
ב16:15קרנר נוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 213שיעור500023150002
ב16:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103שיעור               500023250002
ב16:15גרייבס דיוידכןהגאון באמנותווסטון 007שיעור               81143101811431
ב16:15בינסקי הדרלאמבוא לתקשורת מחשביםווסטון 003שיעור               14141801141418
ב17:15מובשוביץ דודלאבניית יישומים מאובטחיםווסטון 005שיעור               14116001141160
ב18:15גרייבס דיוידכןמיסטיקה ורציונליותווסטון 007שיעור               81131201811312
ג08:00חלילי וויסאםלאתכנות מכוון עצמים ושפת ++Cווסטון מעבדה 217תרגיל               12111906121119
ג08:15זיגדון רומינהכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 030שיעור               11111307111113
ג08:15בצלאל יוסיכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 130תרגיל               11111303111113
ג08:30כליף קרןלאתכנות מכוון עצמים ושפת ++Cווסטון מעבדת תקשורת 213תרגיל               12111907121119
ג09:15פרנס מיכלכןמבני נתוניםווסטון 233שיעור               12111102121111
ג09:30גניסלב אסנתלאמתמטיקה מתוגברתווסטון 031שיעור11111001111110
ג10:00לב אריהכןתורת ההנמקהווסטון 131שיעור               11111202111112
ג10:15שביט מאורכןסרן קירקגור - היכולת להאמיןפומנטו 001שיעור               81235301812353
ג10:15אהרני גדכןמבוא למדעי המחשבווסטון 035שיעור               11111513111115
ג10:15קפלן גילכןאלגברה ליניארית 2ווסטון 126שיעור12111401121114
ג10:15אריאלי עופרכןחישוביותווסטון 001שיעור               13111301131113
ג11:15סעאבנה ראידכןמבוא למדעי המחשבווסטון 232שיעור               11111507111115
ג11:15בן-עמרם אמירכןמבני נתוניםווסטון 132שיעור12111103121111
ג11:15שקלר אלוןכןמבנה מחשביםווסטון 032שיעור12111502121115
ג12:15נעמן הילהלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 114תרגיל               11111111111111
ג12:15גניסלב אסנתלאתורת ההנמקהווסטון 031שיעור               11111201111112
ג12:15פרנס מיכלכןמבני נתוניםווסטון 233שיעור               12111101121111
ג13:00קפלן גילכןאלגברה ליניארית 2ווסטון 126שיעור12111402121114
ג13:15אריאלי עופרכןחישוביותווסטון 001שיעור               13111302131113
ג13:15רונן גיאלאתכנות יישומי בעזרת Design Patternsווסטון 007שיעור               14214001142140
ג13:30לב אריהכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 131שיעור11111301111113
ג13:30בק ניליכןמבוא למדעי המחשבווסטון 035שיעור               11111501111115
ג14:15שקלר אלוןכןמבנה מחשביםווסטון 032שיעור12111501121115
ג15:15קפלן גילכןאלגברה לינארית 1ווסטון 126שיעור11111701111117
ג16:15הורוביץ-גרומט שושנהלאאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 129שיעור               500010250001
ג16:15לינסקי דוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 205שיעור               500022550002
ג16:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103שיעור500023250002
ג16:15רונן גיאלאפיתוח משחקי מחשב בדו מימד ותלת מימדווסטון 030שיעור               14216801142168
ג16:15יציב אמירלאפיתוח מציאות מדומהווסטון מעבדה 217שיעור               14217801142178
ג16:15בן-עמרם אמירכןאוטומטים, דקדוקים וכלים המבוססים עליהםווסטון מעבדת עיבוד מקבילי 215שיעור               14218101142181
ג17:15לוי דניכןמבוא לתורת המספריםווסטון 127שיעור               14212301142123
ג18:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 131שיעור               500024050002
ד08:15פגיס מרבכןאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 032שיעור               500013150001
ד08:15דביר יניבלאחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 129תרגיל               11111305111113
ד08:15שמואלביץ פנינהלאמבוא למדעי המחשבווסטון מעבדה 217תרגיל               11111505111115
ד08:30אריאן שלומיתלאמבוא למדעי המחשבווסטון מעבדה 217תרגיל               11111508111115
ד09:15דרור גדעוןכןמערכות בסיסי נתוניםווסטון 005שיעור               13111201131112
ד09:30גניסלב אסנתלאתורת ההנמקהווסטון 030שיעור11111201111112
ד10:15נעמן הילהלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 232תרגיל               11111102111111
ד10:15כהן בועזכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 129שיעור11111304111113
ד10:15שמואלביץ פנינהלאמבוא למדעי המחשבווסטון מעבדה 217תרגיל               11111506111115
ד10:15מרימוביץ כרמיכןמערכות הפעלהווסטון 007שיעור               13111602131116
ד12:00למפרט חןכןמיתוס ופנטזיה בדמיון התרבותיכלכלה 212שיעור               81235601812356
ד12:15סגל זףלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 128תרגיל               11111106111111
ד12:15נעמן הילהלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 232תרגיל               11111112111111
ד12:15אהרני גדכןמבוא למדעי המחשבווסטון 032שיעור               11111504111115
ד12:15אריאן שלומיתלאמבוא למדעי המחשבווסטון מעבדת עיבוד מקבילי 215תרגיל               11111509111115
ד12:15כהן בועזכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ווסטון 129שיעור11112601111126
ד12:15שטיין אסתרכןארכיטקטורת מחשביםווסטון 233שיעור12111801121118
ד12:15דרור גדעוןכןמערכות בסיסי נתוניםווסטון 005שיעור               13111202131112
ד12:15מרימוביץ כרמיכןמערכות הפעלהווסטון 007שיעור               13111601131116
ד14:15הולצמן ורדכןמבוא ליזמותכלכלה 208שיעור               81235401812354
ד14:15נעמן הילהלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 232תרגיל               11111103111111
ד14:15סגל זףלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 128תרגיל               11111105111111
ד14:15אהרני גדכןמבוא למדעי המחשבווסטון 032שיעור11111513111115
ד14:15לוי דניכןמתמטיקה בדידהווסטון 129שיעור               11112101111121
ד14:15אריאלי עופרכןחישוביותווסטון 003שיעור13111301131113
ד14:15שטיין אסתרכןתכנות מקביליווסטון 233שיעור               14216601142166
ד15:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103שיעור500023350002
ד15:15קומן אלכסכןניתוח מערכותווסטון 005שיעור               14116101141161
ד15:45הורוביץ-גרומט שושנהלאאנגלית ברמת מתקדמים א'כלכלה 204שיעור               500016150001
ד16:15וולף לינדהלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 130שיעור               500020150002
ד16:15סגל זףלאתגבור בלוגיקה וחדואווסטון 128שיעור               111260111126
ד16:15חביב ישיכןסיבוכיותווסטון 132שיעור               13111101131111
ד16:15אריאלי עופרכןחישוביותווסטון 003שיעור13111302131113
ד17:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 131שיעור500024050002
ד17:15נעמן הילהלאמתמטיקה בדידהווסטון 232תרגיל               11112102111121
ד17:15לוי דניכןמבוא לתורת המספריםווסטון 129שיעור14212301142123
ד18:15חביב ישיכןתורת הגרפיםווסטון 132שיעור               14114401141144
ד18:15קומן אלכסכןניהול פרוייקטיםווסטון 005שיעור               14500601145006
ה09:15זיגדון רומינהכןחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 030שיעור11111307111113
ה09:15פרנס מיכלכןמבני נתוניםווסטון 127שיעור12111101121111
ה09:15קירש אמירכןתכנות מכוון עצמים ושפת ++Cווסטון 035שיעור               12111901121119
ה09:15גבר-רוזנבלום איריסכןאלגוריתמיםווסטון 232שיעור12112001121120
ה09:30לוי דוידלאאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 129שיעור               500014150001
ה09:30בק ניליכןמבוא למדעי המחשבווסטון 233שיעור11111501111115
ה11:15זיגדון רומינהכןמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 030שיעור               11111104111111
ה11:15גל שרוןלאחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 034תרגיל               11111308111113
ה11:15אהרני גדכןמבוא למדעי המחשבווסטון 032שיעור11111504111115
ה11:15מרינוב עדילאמבוא למדעי המחשבווסטון מעבדת עיבוד מקבילי 215תרגיל               11111514111115
ה11:15רונן גיאלאתכנות מונחה עצמים בסביבת דוט-נט ושפת #Cווסטון 031שיעור               14216901142169
ה12:15בק ניליכןמבוא למדעי המחשבווסטון מעבדת תקשורת 213תרגיל               11111503111115
ה12:15מרימוביץ כרמיכןמערכות הפעלהווסטון 003שיעור13111601131116
ה12:15מלמד צבילאמערכות הפעלהווסטון מעבדה 217תרגיל               13111604131116
ה13:15גל שרוןלאחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 034תרגיל               11111309111113
ה13:15טישברוביץ שמואלכןמבוא למדעי המחשבווסטון 001שיעור               11111510111115
ה13:15מרינוב עדילאמבוא למדעי המחשבווסטון מעבדת עיבוד מקבילי 215תרגיל               11111515111115
ה13:15גבר-רוזנבלום איריסכןתכנות מתקדם בשפת Cווסטון 232שיעור               11112401111124
ה13:15פרנס מיכלכןמבני נתוניםווסטון 127שיעור12111102121111
ה13:15קירש אמירכןתכנות מכוון עצמים ושפת ++Cווסטון 035שיעור               12111902121119
ה13:15אריאן שלומיתלאחישוביותווסטון 129שיעור               13111303131113
ה14:15סעאבנה ראידכןמבוא למדעי המחשבווסטון 233שיעור11111507111115
ה14:15מרימוביץ כרמיכןמערכות הפעלהווסטון 003שיעור13111602131116
ה14:15מלמד צבילאמערכות הפעלהווסטון מעבדה 217תרגיל               13111605131116
ה16:15זיגדון רומינהכןתורת ההנמקהווסטון 030שיעור               11111204111112
ה16:15דביר יניבלאחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ווסטון 127תרגיל               11111306111113
ה16:15סעאבנה ראידכןמבנה מחשביםווסטון 233שיעור               12111504121115
ה16:15קירש אמירכןתכנות מכוון עצמים ושפת ++Cווסטון 035תרגיל               12111904121119
ה16:15חביב ישיכןסיבוכיותווסטון 132שיעור13111101131111
ה16:15מרימוביץ כרמיכןמערכות הפעלהווסטון 003שיעור               13111603131116
ה16:15מלמד צבילאמערכות הפעלהווסטון מעבדה 217תרגיל               13111606131116
ה16:15לוין בוריסלאהנדסת תוכנה מכוונת עצמיםווסטון 007שיעור               14111901141119
ה16:15מועלם רונילאאסטרופיזיקהווסטון 130שיעור               14116301141163
ה16:30שטרן מיכלכןמבוא להסתברותווסטון 005שיעור               11112301111123
ה18:15מלמד צבילאמערכות הפעלהווסטון מעבדה 217תרגיל               13111607131116
ה19:00בנבנישתי-שפילקה כרמיתלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 001שיעור               11111107111111
ה19:15גולדנברג אלעזר צבי אריהכןאלגברה ליניארית 2ווסטון 130שיעור               12111404121114
ה19:15חביב ישיכןתורת הגרפיםווסטון 132שיעור14114401141144
ו08:15טישברוביץ שמואלכןמבוא למדעי המחשבווסטון 003שיעור11111510111115
ו08:15גולדנברג אלעזר צבי אריהכןאלגברה ליניארית 2ווסטון 130שיעור12111404121114
ו08:30סעאבנה ראידכןמבנה מחשביםווסטון 232שיעור12111504121115
ו08:30אריאן שלומיתלאחישוביותווסטון 001שיעור13111303131113
ו10:15בנבנישתי-שפילקה כרמיתלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 132תרגיל               11111108111111
ו10:15אריאן שלומיתלאמבוא למדעי המחשבווסטון מעבדת עיבוד מקבילי 215תרגיל               11111511111115
ו10:15טליתמן מיכללאמבוא להסתברותווסטון 129תרגיל               11112302111123
ו10:15חלילי וויסאםלאתכנות מתקדם בשפת Cווסטון מעבדת תקשורת 213תרגיל               11112402111124
ו10:15מלמד צבילאארגון המחשב ושפת סףווסטון 130שיעור               12111301121113
ו10:15מרימוביץ כרמיכןמערכות הפעלהווסטון 003שיעור13111603131116
ו12:00חלילי וויסאםלאתכנות מתקדם בשפת Cווסטון מעבדת תקשורת 213תרגיל               11112403111124
ו12:15בנבנישתי-שפילקה כרמיתלאמבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצותווסטון 132תרגיל               11111109111111
ו12:15אריאן שלומיתלאמבוא למדעי המחשבווסטון מעבדת עיבוד מקבילי 215תרגיל               11111512111115
ו12:15טליתמן מיכללאמבוא להסתברותווסטון 129תרגיל               11112303111123
ו12:15מלמד צבילאמערכות הפעלהווסטון מעבדה 217תרגיל               13111608131116