כניסה

מדעי המחשב -תואר שני- רשימת קורסים

|

יום בשבועשעת התחלהשם מרצהסגל בכירתיאור נושאתיאור כיתהקבוצהנושאתיאור סוג מקצוע
א17:15ברקמן עמרכןפרקים במדעי המחשב התאורטייםווסטון 13218000001180000שיעור               
א17:15חדד עוזיאללא יישומים של למידה עמוקהווסטון 12818223801182238שיעור               
א20:15זיטניק מרקלא יישומים של למידה עמוקהווסטון 12818223802182238תרגיל               
ב16:15עקביה עדיכןסדנה בחישוב על מידע מוצפןווסטון 11418223701182237שיעור               
ב19:00עקביה עדיכןסמינר: חישוב על מידע מוצפןווסטון 11418513801185138שיעור               
ב19:30ברקמן עמרכןפרקים במדעי המחשב התאורטייםווסטון 13218000002180000תרגיל               
ה17:15טישברוביץ שמואלכןניתוח ועיצוב מונחי עצמיםווסטון 11418223301182233שיעור               
ו10:15סעאבנה ראידכןלמידת מכונה: למידה מדוגמאותווסטון 23218223601182236שיעור