כניסה

ייעוץ ופיתוח ארגוני-רשימת קורסים

|

*לתצוגה מיטבית במכשיר נייד מומלץ לסובב לרוחב.

יום בשבועשעת התחלהשם מרצה בכירתיאור נושאתיאור כיתהתיאור סוג מקצועקבוצה
ו08:15ד"ר נלסון נועהכןהיחיד והקבוצה בארגוןכלכלה 207שיעור               28600001
ו10:15ד"ר נלסון נועהכןהארגון וסביבתוכלכלה 207שיעור               28600101
ו12:00ד"ר זמיר-ניצן עדילאמבוא למערכות מידעכלכלה 207שיעור               28600201
ג16:00ד"ר כהן אלוןלאמבוא לכלכלהכלכלה 101שיעור               28600301
ג14:00פרופ' פוקס שאולכןמבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני א'כלכלה 102שיעור               28600601
ג12:00מר קרן צורלאמדידה והערכה בארגוניםכלכלה 207שיעור               28601201
ו08:15ד"ר אמסל חייםכןהתערבויות אסטרטגיותכלכלה 208שיעור               28610001
ו10:15ד"ר אמסל חייםכןמיומנויות ייעוץ למנהליםכלכלה 208שיעור               28610201
ג16:00ד"ר אמסל חייםכןהדרכה לפרקטיקוםכלכלה 204מפגש הדרכה          28610801
ג16:00ד"ר לב רפאללאהדרכה לפרקטיקוםכלכלה 208מפגש הדרכה          28610802
ג16:00ד"ר קינן רותיכןהדרכה לפרקטיקוםכלכלה 207מפגש הדרכה          28610803
ג16:00ד"ר שיפמן אנילאהדרכה לפרקטיקוםכלכלה 105- כיתת סמינרמפגש הדרכה          28610804
ג14:00ד"ר פרידריך אילןלאייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הפרטיכלכלה 109שיעור               28630001
ו12:00ד"ר גינוסר צבילאייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הציבורי ובשלטוכלכלה 208שיעור               28630101
ג12:00ד"ר שפרלינג ציפיכןייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות משפחתיותווסטון 233שיעור               28630301
ג14:00ד"ר אמסל חייםכןסדנה: דינמיקה קבוצתיתכלכלה N-04סמינר/סדנא          28640101
ג14:00גב' הקר אסתילאסדנה: דינמיקה קבוצתיתכלכלה N-04סמינר/סדנא          28640101
ג13:45ד"ר שפרלינג ציפיכןסדנה:ניהול מומ בגישה מחוללת שינויכלכלה 106- כיתת סמינרסמינר/סדנא          28640601
ג15:45ד"ר נלסון נועהכןסמינר: ניהול קונפליקטים ומשא ומתןכלכלה 106- כיתת סמינרסמינר/סדנא          28650001
ג12:00פרופ' פוקס שאולכןסמינר: ניהול והערכת ביצוע בארגוניםכלכלה 106- כיתת סמינרסמינר/סדנא          28650101
ג12:00ד"ר קינן רותיכןסמינר:הטיות בקבלת החלטותכלכלה N-04סמינר/סדנא          28650501
ג10:00ד"ר קינן רותיכןניהול משברים בארגוניםכלכלה 207שיעור               28660001