כניסה

ייעוץ ופיתוח ארגוני-רשימת קורסים

|

יום בשבועשעת התחלהשם מרצהסגל בכירתיאור נושאתיאור כיתהקבוצהנושאתיאור סוג מקצוע
ג10:00אמסל חייםכןסדנה: דינמיקה קבוצתיתכלכלה 20728640101286401סמינר/סדנא          
ג10:00שפרלינג ציפיכןסדנה:ניהול מומ בגישה מחוללת שינויכלכלה 11028640601286406סמינר/סדנא          
ג10:00פוקס שאולכןסמינר: ניהול והערכת ביצוע בארגוניםכלכלה 105- כיתת סמינר28650101286501סמינר/סדנא          
ג11:45שפרלינג ציפיכןייעוץ ופיתוח ארגוני בחברות משפחתיותכלכלה 10328630301286303שיעור               
ג11:45פוקס שאולכןסדנה: שימושים בשאלונים ומבחנים בייעוץ ארכלכלה 20728640501286405סמינר/סדנא          
ג12:15הייזלר אודליהכןמבוא לכלכלהכלכלה 10128600301286003שיעור               
ג13:30פרידריך אילןלא ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר הפרטיכלכלה 10328630001286300שיעור               
ג13:30אשל קדמי גניתלא סמינר: גישות קוגניטיביות בייעוץ ארגוניכלכלה 105- כיתת סמינר28650301286503סמינר/סדנא          
ג14:00פוקס שאולכןמבוא לייעוץ ופיתוח ארגוני א'כלכלה 10128600601286006שיעור               
ג15:30צורי יעקב משהלא ייעוץ ופיתוח ארגוני במגזר השלישיכלכלה 20828630201286302שיעור               
ג16:00קרן צורלא מדידה והערכה בארגוניםכלכלה 20728601201286012שיעור               
ג16:00אמסל חייםכןהדרכה לפרקטיקוםכלכלה 105- כיתת סמינר28610501286105מפגש הדרכה          
ג16:00לב רפאללא הדרכה לפרקטיקוםכלכלה 106- כיתת סמינר28610502286105מפגש הדרכה          
ג16:00אשל קדמי גניתלא הדרכה לפרקטיקוםכלכלה 11028610503286105מפגש הדרכה          
ג16:00שיפמן אנילא הדרכה לפרקטיקוםכלכלה 10328610504286105מפגש הדרכה          
ג16:00פרידריך אילןלא הדרכה לפרקטיקוםכלכלה 20628610505286105מפגש הדרכה          
ו08:15נלסון נועהכןהארגון וסביבתוכלכלה 10728600101286001שיעור               
ו08:15אמסל חייםכןהתערבויות אסטרטגיותכלכלה 10828610001286100שיעור               
ו10:15נלסון נועהכןהיחיד והקבוצה בארגוןכלכלה 10728600001286000שיעור               
ו10:15אמסל חייםכןמיומנויות ייעוץ למנהליםכלכלה 10828610201286102שיעור               
ו12:00זמיר-ניצן עדילא מבוא למערכות מידעכלכלה 10728600201286002שיעור               
ו12:15נלסון נועהכןסמינר: ניהול קונפליקטים ומשא ומתןכלכלה 105- כיתת סמינר28650001286500סמינר/סדנא