כניסה

שירות הודעות לטלפונים סלולאריים (S.M.S)

שירות הודעות לטלפונים סלולאריים (S.M.S) ניתן לתלמידי האקדמית על ידי חברה חיצונית המקבלת מידע משרתי המכללה.


 השירות כולל משלוח הודעות על ציונים והודעות כלליות אחרות.​