כניסה

לימודי אנגלית לפטור

המידע הנ"ל מיועד אך ורק לסטודנטים שרמתם באנגלית אינה "פטור".

על פי תקנון הלימודים של המכללה על הסטודנטים להגיע לרמת "פטור" באנגלית עד לתום השנה השנייה ללימודים. סטודנט שרמתו באנגלית בתום השנה השנייה ללימודיו תהיה נמוכה מ"פטור", יוקפאו לימודיו במכללה עד להשגת רמת ה"פטור" באנגלית. כלל זה חל גם על סטודנטים שהחלו ללמוד בסמסטר אביב.

המכללה מקיימת מספר אפשרויות להשגת ה"פטור" באנגלית. על הסטודנטים לבחור באחת מהאפשרויות הקיימות להשגת ה"פטור" בכל סמסטר.

 

מומלץ להגיע לרמת ה"פטור" באנגלית עד לתום השנה הראשונה ללימודים.

 

להלן האפשרויות להשגת ה"פטור" באנגלית:

1. לימוד קורסי אנגלית ל"פטור" הניתנים במכללה באופן פרונטלי:

בסמסטרי א' ו-ב' יינתנו קורסי אנגלית ל"פטור": אנגלית מתקדמים א' ואנגלית מתקדמים ב'. היקף השעות בקורסים אלה הינו 4 שעות שבועיות במהלך סמסטר. קורסי האנגלית ל"פטור" מותאמים למערכת השעות. לבוחרים באפשרות זו: יירשמו באופן עצמאי לקורסי האנגלית ל"פטור" באמצעות כניסה למערכת "מידע-נט", בעת הרישום לקורסים שיתקיים בתאריך 2.3.2017 או בעת הרישום המאוחר שיתקיים במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר.

עלות הקורס אנגלית מתקדמים א' הינו 1,705 ₪. הרישום לקורס "אנגלית מתקדמים ב'" הינו ללא עלות.

בסמסטר הקיץ יינתנו קורסי אנגלית ל"פטור" במכללה. עלות הקורסים גבוהה יותר מאשר בסמסטרי א' וב'.

 

2. לימוד קורסי אנגלית ל"פטור" באופן מקוון (ON-LINE).

מידע מפורט אודות האפשרות של לימוד קורס אנגלית באופן מקוון מפורט בקישור הבא:

http://study.onl.co.il

 

3. רישום לבחינה המסכמת באנגלית שתתקיים בתום כל סמסטר במכללה באנגלית מתקדמים א' ובאנגלית ברמת בסיסי, לאחר לימוד קורס מקוון באנגלית באופן עצמאי. עלות הרישום לבחינה המסכמת באנגלית הינה 300 ₪.

 

הבחינות המסכמות באנגלית מיועדות לסטודנטים שיבחרו ללמוד את קורסי האנגלית באופן מקוון.

בתום סמסטרי א', ב' וקיץ יתקיימו בחינות מסכמות באנגלית ברמה בסיסית ובאנגלית מתקדמים א'.

לבוחרים באפשרות זו: יירשמו באופן עצמאי לבחינה המסכמת באמצעות כניסה למערכת "מידע-נט" בעת הרישום לקורסים שיתקיים בתאריך 2.3.2017 או במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר.

מידע מפורט אודות הקורסים המקוונים באנגלית קיים בקישור: סטודנטים < מידע לסטודנט> קורסים מקוונים באנגלית.

 

4. רישום לבחינת אמיר/אמירם.

סטודנטים שיבחרו באפשרות זו, יצטרכו להירשם באופן עצמאי לבחינת אמיר/אמירם הנערכת ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה.

הרישום לבחינת אמיר הינה ע"י פנייה למרכז הארצי לבחינות ולהערכה בלבד.

המכללה תקיים במהלך שנת הלימודים בחינות אמירם בשיתוף עם המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. מועדי
הבחינות מפורסמים באתר האינטרנט של המכללה בקישור: סטודנטים > מידע לסטודנט > בחינות אמירם תשע"ז.

מספר שבועות לפני כל מועד בחינת אמירם, יישלח דף מידע לסטודנטים על אופן הרישום והתשלום לבחינת אמירם. אנא עקבו אחרי פרסומנו בנושא.

יודגש כי, ניתן להירשם באופן עצמאי לקורסי האנגלית ל"פטור" ולבחינות המסכמות באנגלית במהלך השבועיים הראשונים בכל סמסטר.

 

5.  בחינת מיון רמה באנגלית (רמ"א) – מיועדת לסטודנטים ולמועמדים למכללה שלמדו קורס אנגלית באופן מקוון. בחינות אלה מוצעות ע"י המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. בשנת הלימודים תשע"ז מוצעים שני מועדים – באפריל ובספטמבר. מידע רלבנטי והרשמה לבחינות מופיע בקישור הבא: https://www.nite.org.il/index.php/he/tests/rama.html

 

הרישום לבחינות אלה ייעשה באופן עצמאי ע"י הסטודנטים.

 

 

בברכה,

מנהל סטודנטים

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג