כניסה

רשימה סופית של מקבלי הצטיינות נשיא ודיקן על סמך הישגים בשנה"ל תשע"ו

בית הספר למדעי ההתנהגות

מצטייני נשיא תשע''ו בתכנית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות

 

מצטייני נשיא תשע''ו בתכנית לתואר שני בפסיכולוגיה

 

מצטייני דקן תשע''ו בתכנית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות

 

מצטייני דקן תשע''ו בתכנית לתואר שני בפסיכולוגיה

 

 

בית הספר למדעי המחשב

מצטייני נשיא תשע''ו בתכנית לתואר ראשון במדעי המחשב

 

מצטייני נשיא תשע''ו בתכנית לתואר שני במדעי המחשב

 

מצטייני דקן תשע''ו בתכנית לתואר ראשון במדעי המחשב

 

 

בית הספר לניהול וכלכלה 

מצטייני נשיא תשע''ו בתכנית לתואר ראשון בכלכלה וניהול

 

מצטייני נשיא תשע''ו בתכנית לתואר ראשון במערכות מידע

 

מצטייני נשיא תשע''ו בתכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

 

מצטייני נשיא תשע''ו בתכנית לתואר שני במנהל עסקים

 

מצטייני דקן תשע''ו בתכנית לתואר ראשון בכלכלה וניהול

 

מצטייני דקן תשע''ו בתכנית לתואר ראשון במערכות מידע

 

מצטייני דקן תשע''ו בתכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

 

מצטייני דקן תשע''ו בתכנית לתואר שני במנהל עסקים

 

 

בית הספר לממשל וחברה

מצטייני נשיא תשע''ו בתכנית לתואר ראשון בחברה-פוליטיקה

 

מצטייני דקן תשע''ו בתכנית לתואר ראשון בחברה-פוליטיקה

 

 

בית הספר למדעי הסיעוד

מצטייני נשיא תשע''ו בתכנית לתואר ראשון בסיעוד

 

מצטייני דקן תשע''ו בתכנית לתואר ראשון בסיעוד

 

 

המכינה לעתיד

מצטייני נשיא תשע''ו במכינה לעתיד