כניסה

מידע למועמדים להצטיינות תואר שני

השנה ייבחרו סטודנטים מצטיינים שהשיגו הישגים מעולים בלימודיהם בשנה"ל תשע"ו בפירוט שלהלן:

 1. מצטייני נשיא – סטודנטים הנמנים עם 3% העליונים בכל בית ספר. סטודנטים אלה יקבלו תעודה ומענק כספי בסך 1,500 ₪.
 2. מצטייני דקן – סטודנטים הנמנים עם 7% העליונים בכל בית ספר הנוספים לאלה המצוינים בסעיף 1. סטודנטים אלה יקבלו מכתב הערכה מטעם דקן בית ספר.

   

  על הסטודנטים הנמנים בכל אחת מקבוצות אלה לעמוד בכללים להענקת מלגות הצטיינות על הישגים המפורטים בהמשך.

   

  במסגרת הליך איתור מועמדים להצטיינות על הישגים בשנה"ל תשע"ו, אנו מביאים בזאת לידיעתכם את ממוצע ציוני הסטודנטים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר בשנת הלימודים תשע"ו בכל בית-ספר, בחלוקה על פי שנות לימוד ועל פי סוג ההצטיינות. מקרב מועמדים אלה ייבחרו המצטיינים, על פי המכסה שנקבעה.


  יודגש:

   

  א.    סטודנטים מצטיינים – מצטייני נשיא ומצטייני דקן ייבחרו מקרב הסטודנטים הכלולים ברשימה הנ"ל, כנגזר מסך המכסה שנקבעה. הכללת סטודנט ברשימה זו אינה מהווה אישור להכללתו ברשימת המצטיינים הסופית.

   

  ב.     רשימת סטודנטים מצטיינים לשנה"ל תשע"ו תפורסם בתאריך 30.1.2017.

   

  ערעורים בכתב יש להגיש עד ליום 22.1.2017 כמפורט להלן:

   
 Emailפקס
ביה"ס למדעי ההתנהגות: bev@mta.ac.il03-6802526
ביה"ס למדעי המחשב: compsec@mta.ac.il03-6803342
ביה"ס לממשל וחברה:polisec@mta.ac.il03-6803342
ביה"ס לניהול וכלכלה: melsec@mta.ac.il03-6802770
התוכנית במערכות מידע: mis@mta.ac.il 03-6802770
התוכנית במנהל עסקים (תואר II)mba@mta.ac.il03-6802770
התוכנית בייעוץ ופיתוח ארגוני (תואר II)odma@mta.ac.il03-6802770
ביה"ס למדעי הסיעודnursing@mta.ac.il03-6803453


 

כללים להענקת מלגות הצטיינות למצטייני נשיא ודקן בשנה"ל תשע"ז על הישגים בשנה"ל תשע"ו

 

המכללה תעניק מלגות הצטיינות למסיימי שנה א' ו-ב' אשר ישיגו הישגים מעולים בלימודיהם בשנה"ל תשע"ו. מלגות ההצטיינות לזוכים יוענקו במהלך סמסטר א' של שנה"ל תשע"ז.

 

תנאי סף לזכאות לקבלת מלגת הצטיינות

 

·        מדעי המחשב

 

שנה א' - צבירה של 15 נ"ז לפחות (לא כולל לימודי השלמה) במהלך שנה זו.

 

שנה ב' - צבירה של 15 נ"ז לפחות במהלך שנה זו.

 

 

·        פסיכולוגיה, מנהל עסקים ויעוץ ופיתוח ארגוני

 

שנה א' - השלמת מלוא הקורסים שעל הסטודנט להשלים על פי תוכנית הלימודים, עד לתום שנת לימודים זו.

 

שנה ב' - השלמת מלוא הקורסים שעל הסטודנט להשלים, על פי תוכנית הלימודים, עד לתום שנת לימודים זו.

 

כל זאת, בכפוף לכך כי ממוצע הציונים המינימאלי במהלך השנה בגינה מוענקת מלגת הצטיינות הינו 85.

 

סטודנט שיפסיק לימודיו במכללה בשנה"ל תשע"ז בטרם השלים לימודיו לתואר, לא יהיה זכאי לקבל מלגת הצטיינות עבור שנה"ל תשע"ו.

 

סטודנט שיורשע בשנת הלימודים תשע"ו באחת מעבירות המשמעת המפורטות בסעיף 21 בתקנון משמעת סטודנטים (תשנ"ה) – לא יהיה זכאי לקבל מלגת הצטיינות בגין הישגיו בשנה זו גם אם יעמוד בכל הדרישות האקדמיות לקבלת המלגה, אלא אם כן החליטו הממונה על המשמעת או נשיא המכללה להעניק לו את מלגת הצטיינות על אף הרשעתו.

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
 • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג