כניסה

לוח שנת הלימודים תשע"ז (2016-2017)

לוח שנת הלימודים תשע"ז (2016-2017)

30.10.2016כ"ח בתשרייום א'היום הראשון ללימודים
13.11.2016י"ב בחשוןיום א'טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל
27.1.2017כ"ט בטבתיום ו'היום האחרון לסמסטר א'
5.3.2017ז' באדריום א'היום הראשון לסמסטר ב'
12.3.2017י"ד באדר יום א'חופשת פורים
6.4.2017י' בניסןיום ה'היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח
18.4.2017כ"ב בניסןיום ג'היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח
24.4.2017כ"ח בניסןיום ב'טקס יום השואה*
30.4.2017ד' באייריום א'טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל *
1.5.2017ה' באייריום ב'יום הזיכרון לחללי צה''ל **
2.5.2017ו' באייריום ג'חופשת יום העצמאות
25.5.2017כ"ט באייריום ה'יום הסטודנט***
30-31.5.2017ה'-ו' בסיוןימים ג'-ד'חופשת שבועות
20.6.2017  כ"ו בסיוןיום ג'היום האחרון לסמסטר ב'
19.7.2017כ"ה בתמוזיום ד'היום הראשון לסמסטר הקיץ
19.9.2017כ"ח באלוליום ג'היום האחרון לסמסטר הקיץ
22.10.2017ב' בחשוןיום א'היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ח

 

הערות ללוח שנת הלימודים:

(*)   בימים אלה יופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30

(**)  ביום הזיכרון לא יתקיימו לימודים. בערב יום הזיכרון 30.4.2017 יופסקו הלימודים בשעה 18:00.

(***) ביום הסטודנט לא יתקיימו לימודים.

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג