כניסה

תשלום עבור הפקת כרטיס סטודנט חדש

המכללה מנפיקה לכל הסטודנטים כרטיס סטודנט אחד ללא עלות. סטודנט המבקש להנפיק עבורו כרטיס סטודנט חדש/נוסף מתבקש למלא הפרטים הנדרשים ולשלם בלינק הבא.


עלות הנפקת הכרטיס הינה: 20 ₪.

בסימון כאן אני מאשר שקראתי את התקנון ואני מסכים לתנאיו