כניסה

מנהל עסקים MBA - רשימת קורסים

|

יום בשבועשעת התחלהשם מרצהסגל בכירתיאור נושאתיאור כיתהתיאור סוג מקצועקבוצהנושא
ה14:00שטרן מיכלכןסטטיסטיקה למנהל עסקיםכלכלה 107שיעור               28010201280102
ה15:00אמסל חייםכןניהול אסטרטגי של המשאב האנושיכלכלה 108שיעור               28010901280109
ה15:00זוטא שלומיתכןממשל תאגידיכלכלה 103שיעור               28311801283118
ה16:45גיל אור אורןכןניהול השיווקכלכלה אודיטוריוםשיעור               28010701280107
ה16:45שאנן סצ'י רינתלא מודלים של התנהגות צרכניםכלכלה 107שיעור               28210101282101
ה16:45בורוביץ ישראלכןאסטרטגיה תחרותית בסביבה גלובליתכלכלה 205שיעור               28410001284100
ה16:55זוטא שלומיתכןניהול פיננסיכלכלה 102שיעור               28110001281100
ה19:30גורקוב מיכאללא כלכלה למנהל עסקיםכלכלה 107שיעור               28010101280101
ה19:30גיל אור אורןכןחקר שווקים בעידן דיגיטליכלכלה 109שיעור               28210401282104
ה19:30מזור אברהםלא ניהול מיזוגים ורכישותכלכלה 101שיעור               28410101284101
ה19:45ונציה יצחקכןניהול סיכונים וביטוחכלכלה 103שיעור               28150301281503
ו08:00לנדאו דנהכןהתנהגות ארגונית למנהל עסקיםכלכלה 101שיעור               28010001280100
ו08:00כאליפא רחלכןתורת ההשקעות וניתוח ניירות ערךכלכלה 206שיעור               28110101281101
ו09:00בכר ורדלא ניהול הפרסוםכלכלה 204שיעור               28250101282501
ו09:00ברנע אבנרלא מודיעין אסטרטגי בסביבת התחרות העסקיתכלכלה 208שיעור               28450501284505
ו10:45גוטליבובסקי חמיכןדיני עסקיםכלכלה 101שיעור               28011201280112
ו10:45לנדאו דנהכןאתיקה עסקית ואחריות תאגידית בניהולכלכלה 102שיעור               28020101280201
ו10:45בלוך דוד צפריר אפריםכןעיצוב ארגוניכלכלה 205שיעור               28311701283117
ו10:45כאליפא רחלכןמשברים פיננסים בעולםכלכלה 206שיעור               28312001283120
ו12:30גוטליבובסקי חמיכןיסודות החשבונאותכלכלה 101שיעור               28011101280111
ו12:30ונציה יצחקכןסמינר במימוןכלכלה 205סמינר/סדנא          28110301281103
ו12:30מדלר-לירז חנהכןסמינר בשיווקכלכלה 204סמינר/סדנא          28210301282103
ו12:30שפרלינג ציפיכןסמינר באסטרטגיה, יזמות וחדשנותכלכלה 208סמינר/סדנא          28410301284103
ו12:30הולצמן ורדכןסמינר באסטרטגיה, יזמות וחדשנותכלכלה 212סמינר/סדנא          28410302284103