כניסה

כלכלה וניהול -רשימת קורסים

|

*לתצוגה מיטבית במכשיר נייד מומלץ לסובב לרוחב.

יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום שם מרצה  סגל בכיר תיאור נושא תיאור כיתה תיאור סוג מקצוע קבוצה
א 08:15 11:45 גב' פגיס מרב כן אנגלית ברמת מתקדמים א' פומנטו 102 שיעור                5000131
א 09:30 11:00 מר רייך ניר יעקב לא תורת ההחלטות כלכלה 205 תרגיל                23112551
א 10:15 13:45 ד"ר וולוסקיביץ' אנה לא אנגלית ברמת מתקדמים ב' כלכלה 103 שיעור                5000225
א 11:15 12:45 מר רייך ניר יעקב לא תורת המחירים ב' כלכלה 205 תרגיל                22115602
א 11:15 12:45 ד"ר זוטא שלומית כן יסודות המימון כלכלה 207 תרגיל                22116303
א 11:15 12:45 ד"ר בלוך דוד צפריר אפרים כן מטבעות משלימים ובלוקצ'יין כלכלה 208 שיעור                24325401
א 13:15 14:45 גב' סילבנברג קלאודיה כן אנגלית ברמת מתקדמים ב' פומנטו 103 שיעור                5000233
א 13:15 14:45 ד"ר זוטא שלומית כן יסודות המימון כלכלה 207 שיעור                22116301
א 13:15 14:45 ד"ר ברדוגו בנימין כן תורת ההחלטות כלכלה 208 שיעור                23112501
א 14:15 15:45 ד"ר ארז יעקב לא מתמטיקה א' כלכלה 109 שיעור                21115201
א 14:15 15:45 פרופ' למפרט חן כן בארץ הנמלים שחופרות זהב; מסע לעולם העתיק ווסטון 034 שיעור                81236101
א 15:15 16:45 גב' סילבנברג קלאודיה כן אנגלית ברמת מתקדמים ב' פומנטו 103 שיעור                5000231
א 15:15 16:45 ד"ר זוטא שלומית כן יסודות המימון כלכלה 207 תרגיל                22116302
א 15:15 16:45 ד"ר כאליפא רחל כן ניתוח דוחות כספיים כלכלה 110 שיעור                29130001
א 15:30 17:00 מר בר יניב לא אקונומטריקה א' כלכלה 111 תרגיל                22115406
א 16:15 18:45 מר כהן אלדד לא אנגלית ברמת בסיסי פומנטו 102 שיעור                5000031
א 16:15 17:45 ד"ר ברדוגו בנימין כן מבוא למיקרו כלכלה כלכלה 109 שיעור                21115101
א 17:15 18:45 מר בר יניב לא אקונומטריקה א' כלכלה 111 תרגיל                22115402
א 17:15 19:45 ד"ר בלוך דוד צפריר אפרים כן יזמות חברתית כמשאב לחדשנות ושינוי חברתי כלכלה 105- כיתת סמינר שיעור                23500601
א 17:15 19:45 ד"ר מופקדי טל לא תורת ההשקעות כלכלה 103 שיעור                29130301
ב 08:15 09:45 גב' סילבנברג קלאודיה כן אנגלית ברמת מתקדמים ב' פומנטו 102 שיעור                5000232
ב 08:15 09:45 מר יחזקאל עובדיה לא מנהיגות, מנהיגים וקבלת החלטות בישראל א' ווסטון 026 שיעור                81191201
ב 09:00 13:00 ד"ר לנדאו דנה כן סדנת כתיבה אקדמית 215- מעבדת עיבוד מקבילי ווסטון סמינר/סדנא           25000001
ב 09:00 13:00 ד"ר לנדאו דנה כן סדנת כתיבה אקדמית מעבדה 210- פומנטו סמינר/סדנא           25000002
ב 09:15 10:45 גב' בריל מיכל לא אובייקטים חכמים לאנשים חכמים עוד יותר מעבדה 217- ווסטון שיעור                81235701
ב 10:15 13:45 גב' פגיס מרב כן אנגלית ברמת מתקדמים א' ווסטון 132 שיעור                5000132
ב 15:50 19:15 גב' הורוביץ-גרומט שושנה כן אנגלית ברמת מתקדמים א' ווסטון 026 שיעור                5000161
ב 15:50 19:15 גב' קלף לואיז לא אנגלית ברמת מתקדמים ב' כלכלה 103 שיעור                5000261
ג 08:00 10:30 ד"ר שוויקי דורית כן מפגשים עם הביולוגיה ווסטון 130 שיעור                81236401
ג 08:15 09:45 ד"ר זמיר-ניצן עדי לא מבוא לטכנולוגיות מידע מעבדה 210- כלכלה שיעור                21116004
ג 08:15 09:45 ד"ר מדלר-לירז חנה כן ארגוני שירות כלכלה 101 שיעור                24321401
ג 08:15 09:45 מר זיו ריסן סני לא סמינר- התמחות מעשית כלכלה 106- כיתת סמינר סמינר/סדנא           25134801
ג 08:15 09:45 ד"ר כתב-הרץ שירית כן סמינר- התמחות מעשית כלכלה 106- כיתת סמינר סמינר/סדנא           25134801
ג 10:15 11:45 ד"ר מדלר-לירז חנה כן יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו כלכלה 101 שיעור                21112001
ג 10:15 11:45 מר רייך ניר יעקב לא תורת המחירים ב' כלכלה 103 תרגיל                22115603
ג 10:15 12:45 ד"ר כתב-הרץ שירית כן תורת המחירים ג' כלכלה 109 שיעור                22115801
ג 10:15 11:45 מר זיו ריסן סני לא כלכלת ישראל ווסטון 031 שיעור                23111101
ג 10:45 13:15 ד"ר שוויקי דורית כן גנים וסביבה בתורשת האדם ווסטון 130 שיעור                81236501
ג 12:15 13:45 ד"ר ארז יעקב לא מתמטיקה א' ווסטון 232 שיעור 21115201
ג 12:15 15:45 ד"ר ברדוגו בנימין כן תורת המחירים ב' כלכלה N-03 שיעור                22115601
ג 12:15 15:45 ד"ר גוטליבובסקי חמי כן תורת המחירים ב' כלכלה 105- כיתת סמינר שיעור                22115604
ג 12:15 13:45 פרופ' חרובי נאוה לא כלכלה יישומית כלכלה 208 שיעור                23111401
ג 14:00 15:30 גב' מלצמן מירב לא בינה עסקית ו-Big Data מעבדה 210- כלכלה שיעור                24325201
ג 14:15 15:45 ד"ר לביא נועה כן מתיאוריה לאייטם: סדנת עיתונות מעשית א' ווסטון 127 שיעור                81235901
ג 16:00 18:30 מר לוי דויד לא אנגלית ברמת בסיסי כלכלה 205 שיעור                5000001
ג 16:00 19:30 גב' קרנר נורית לא אנגלית ברמת מתקדמים א' כלכלה 206 שיעור                5000121
ג 16:15 18:45 מר כהן אלדד לא אנגלית ברמת בסיסי פומנטו 213 שיעור 5000031
ג 16:15 19:45 גב' הורוביץ-גרומט שושנה כן אנגלית ברמת מתקדמים א' כלכלה 212 שיעור                5000102
ג 16:15 19:45 גב' קלף לואיז לא אנגלית ברמת מתקדמים ב' כלכלה 111 שיעור                5000222
ג 16:15 19:45 גב' לינסקי דורית לא אנגלית ברמת מתקדמים ב' ווסטון 026 שיעור                5000227
ג 16:15 17:45 גב' סילבנברג קלאודיה כן אנגלית ברמת מתקדמים ב' פומנטו 103 שיעור 5000231
ג 16:15 17:45 מר רייך ניר יעקב לא תורת המחירים ב' כלכלה 103 תרגיל                22115605
ג 16:15 17:45 ד"ר גרייבס דיויד כן מבוא לאסתטיקה ווסטון 005 שיעור                81131801
ג 18:15 19:45 ד"ר גרייבס דיויד כן המהפכה התרבותית של שנות ה-60 ווסטון 005 שיעור                81161201
ג 18:15 19:45 ד"ר הולצמן ורד כן מבוא ליזמות ווסטון 031 שיעור                81235401
ד 08:15 09:45 גב' סילבנברג קלאודיה כן אנגלית ברמת מתקדמים ב' פומנטו 05 שיעור 5000232
ד 08:15 09:45 מר שקרוב שי לא מבוא לטכנולוגיות מידע מעבדה 210- כלכלה שיעור                21116001
ד 08:15 09:45 ד"ר הראל רונן לא מימון מיזמים, הון, סיכון וצמיחה כלכלה 103 שיעור                23500301
ד 08:15 09:45 ד"ר בכר ורד לא ניהול הפרסום כלכלה 110 שיעור                29340401
ד 08:30 10:00 ד"ר ערב תמר לא הגירה אפריקנית בישראל- מתיאוריה למעשה א ווסטון 031 שיעור                81236801
ד 10:15 11:45 גב' סילבנברג קלאודיה כן אנגלית ברמת מתקדמים ב' פומנטו 05 שיעור 5000233
ד 10:15 11:45 גב' שניצר מיכל לא מתמטיקה א' כלכלה 110 תרגיל                21115202
ד 10:15 11:45 מר שקרוב שי לא מבוא לטכנולוגיות מידע מעבדה 210- כלכלה שיעור                21116002
ד 10:15 11:45 ד"ר לנדאו דנה כן אתיקה ואחריות תאגידית בניהול כלכלה 109 שיעור                22113201
ד 10:15 11:45 מר אדלמן אריה לא אנליסט SQL מעבדה 217- ווסטון שיעור                23113001
ד 12:15 13:45 גב' ריינהולד עדי לא חשבונאות א' כלכלה 104 שיעור                21115801
ד 12:15 13:45 מר אדלמן אריה לא אנליסט SQL 215- מעבדת עיבוד מקבילי ווסטון שיעור                23113002
ד 12:15 13:45 ד"ר גולדשמידט נדב לא שיווק שירותים כלכלה 110 שיעור                29340201
ד 14:15 15:45 גב' שפיגל הדר לא מתמטיקה א' כלכלה 110 תרגיל                21115205
ד 14:15 15:45 גב' ריינהולד עדי לא חשבונאות א' כלכלה 103 תרגיל                21115802
ד 14:15 15:45 ד"ר גוטליבובסקי חמי כן דיני עסקים כלכלה 104 שיעור                23111701
ד 15:30 18:00 מר בר יניב לא אקונומטריקה א' כלכלה 205 שיעור                22115401
ד 16:15 19:45 מר לוי דויד לא אנגלית ברמת מתקדמים א' ווסטון 026 שיעור                5000101
ד 16:15 19:45 גב' לינסקי דורית לא אנגלית ברמת מתקדמים ב' ווסטון 032 שיעור                5000201
ד 16:15 17:45 גב' ריינהולד עדי לא חשבונאות א' כלכלה 103 תרגיל                21115803
ד 16:15 17:45 ד"ר שביט מאור כן סרן קירקגור - היכולת להאמין פומנטו 202- כיתת סמינר שיעור                81235301
ד 16:15 17:45 מר כהן אלון לא דיבייט ורטוריקה ווסטון 112 שיעור                81236701
ד 16:30 18:00 ד"ר חגאי זיו לא סוגיות בכלכלת הגבלים עסקיים כלכלה 110 שיעור                24312601
ד 18:15 19:45 ד"ר שביט מאור כן מיינדפולנס פומנטו 207 חדר דינמיקה שיעור                81235101
ה 08:15 09:45 מר קנדל ברק לא מבוא להסתברות וסטטיסטיקה כלכלה 104 שיעור                21116101
ה 08:15 09:45 גב' שלסקי חלי לא תורת המחירים ג' כלכלה 204 תרגיל                22115802
ה 09:00 13:00 ד"ר לנדאו דנה כן סדנת כתיבה אקדמית 215- מעבדת עיבוד מקבילי ווסטון סמינר/סדנא           25000003
ה 10:15 11:45 גב' משקוביץ' מיכאלה לא מבוא למיקרו כלכלה כלכלה 205 תרגיל                21115103
ה 10:15 11:45 גב' שלסקי חלי לא מבוא למיקרו כלכלה כלכלה 205 תרגיל                21115103
ה 10:15 11:45 גב' כצמן סופיה לא מבוא להסתברות וסטטיסטיקה כלכלה 206 תרגיל                21116102
ה 10:15 12:45 ד"ר ברדוגו בנימין כן מאקרו כלכלה א' כלכלה 104 שיעור                22111301
ה 10:15 11:45 פרופ' בורוביץ ישראל כן סמינר-נושאים נבחרים בניהול כלכלה 105- כיתת סמינר סמינר/סדנא           25501401
ה 12:15 13:45 גב' משקוביץ' מיכאלה לא מבוא למיקרו כלכלה כלכלה 205 תרגיל                21115102
ה 12:15 13:45 גב' שלסקי חלי לא מבוא למיקרו כלכלה כלכלה 205 תרגיל                21115102
ה 12:15 13:45 גב' כצמן סופיה לא מבוא להסתברות וסטטיסטיקה כלכלה 206 תרגיל                21116103
ה 13:15 14:45 ד"ר זוטא שלומית כן יסודות המימון כלכלה 104 שיעור 22116301
ה 14:15 15:45 ד"ר ברדוגו בנימין כן מבוא למיקרו כלכלה כלכלה 205 שיעור 21115101
ה 17:30 20:00 מר לוי דויד לא אנגלית ברמת בסיסי כלכלה 110 שיעור 5000001