כניסה

כלכלה וניהול -רשימת קורסים

|

יום בשבועשעת התחלהשם מרצהסגל בכירתיאור נושאתיאור כיתהתיאור סוג מקצועקבוצהנושא
א08:30מדלר-לירז חנהכןיסודות התנהגות ארגונית-מיקרוכלכלה 107שיעור               21112001211120
א10:15ברדוגו בנימיןכןמבוא למיקרו כלכלהכלכלה 108שיעור               21115101211151
א10:15מדלר-לירז חנהכןארגוני שירותכלכלה 107שיעור               24321401243214
א12:15ארז יעקבלאמתמטיקה א'כלכלה 107שיעור               21115201211152
א12:15זוטא שלומיתכןיסודות המימוןכלכלה 206שיעור               22116301221163
א12:15בורוביץ ישראלכןסמינר-נושאים נבחרים בניהולכלכלה 106- כיתת סמינרסמינר/סדנא          25501401255014
א14:00גולדשטיין ענתלאשיווק למיזמים חדשיםכלכלה 208שיעור               23500001235000
א14:00למפרט חןכןאמפתיה ושינוי חברתיפומנטו 213שיעור               81130101811301
א14:15רייך ניר יעקבלאתורת המחירים ב'כלכלה 103תרגיל               22115603221156
א14:15זוטא שלומיתכןיסודות המימוןכלכלה 206תרגיל               22116302221163
א16:15קלף לואיזלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 108שיעור               500022250002
א16:15קרנר נוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 213שיעור               500023150002
א16:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103שיעור               500023350002
א16:15רייך ניר יעקבלאתורת המחירים ב'כלכלה 103תרגיל               22115602221156
א16:15זוטא שלומיתכןיסודות המימוןכלכלה 206תרגיל               22116303221163
א16:15הראל רונןלאמימון מיזמים, הון, סיכון וצמיחהכלכלה 208שיעור               23500301235003
א18:15בר יניבלאאקונומטריקה א'כלכלה מעבדה 209תרגיל               22115406221154
ב08:15קנדל ברקלאמבוא להסתברות וסטטיסטיקהכלכלה 104שיעור               21116101211161
ב10:15משקוביץ' מיכאלהלאמבוא למיקרו כלכלהכלכלה 103תרגיל               21115103211151
ב10:15גל שרוןלאמתמטיקה א'כלכלה 208תרגיל               21115202211152
ב11:15שוויקי דוריתכןמדע ואסתטיקהווסטון 032שיעור               81235001812350
ב11:15גרייבס דיוידכןמדע ואסתטיקהווסטון 032שיעור               81235001812350
ב12:15שניצר מיכללאמתמטיקה א'כלכלה 212תרגיל               21115205211152
ב14:15קלף לואיזלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 204שיעור               500026150002
ב16:15פגיס מרבכןאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 131שיעור               500010150001
ב16:15וולף לינדהלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 101שיעור               500022750002
ב16:15קרנר נוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 213שיעור500023150002
ב16:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103שיעור               500023250002
ב16:15גרייבס דיוידכןהגאון באמנותווסטון 007שיעור               81143101811431
ב18:15גרייבס דיוידכןמיסטיקה ורציונליותווסטון 007שיעור               81131201811312
ג08:30כתב-הרץ שיריתכןתורת המחירים ג'כלכלה 102שיעור               22115801221158
ג09:15לנדאו דנהכןסדנת כתיבה אקדמיתווסטון מעבדת עיבוד מקבילי 215סמינר/סדנא          25000001250000
ג09:15לנדאו דנהכןסדנת כתיבה אקדמיתווסטון מעבדת עיבוד מקבילי 215סמינר/סדנא          25000002250000
ג09:15לנדאו דנהכןסדנת כתיבה אקדמיתווסטון מעבדת עיבוד מקבילי 215סמינר/סדנא          25000003250000
ג10:15משקוביץ' מיכאלהלאמבוא למיקרו כלכלהכלכלה 208תרגיל               21115102211151
ג10:15ריינהולד עדילאחשבונאות א'כלכלה 104תרגיל               21115803211158
ג10:15שביט מאורכןסרן קירקגור - היכולת להאמיןפומנטו 001שיעור               81235301812353
ג11:15גפני דליתלאאקונומטריקה א'כלכלה 102שיעור               22115401221154
ג12:15ריינהולד עדילאחשבונאות א'כלכלה 109שיעור               21115801211158
ג14:10הייזלר אודליהכןמאקרו כלכלה א'כלכלה 102שיעור               22111301221113
ג14:15ריינהולד עדילאחשבונאות א'כלכלה 212תרגיל               21115802211158
ג16:15הורוביץ-גרומט שושנהלאאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 129שיעור               500010250001
ג16:15לינסקי דוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 205שיעור               500022550002
ג16:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103שיעור500023250002
ג17:15בר יניבלאאקונומטריקה א'כלכלה מעבדה 209תרגיל               22115402221154
ג18:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 131שיעור               500024050002
ג18:15מנצור ליאור אודטלאכלכלת ישראל תרגיל               23111151231111
ד08:15פגיס מרבכןאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 032שיעור               500013150001
ד08:15מופקדי טללאתורת ההשקעות ב'כלכלה 208שיעור               29130201291302
ד09:15שקרוב שילאמבוא לטכנולוגיות מידעכלכלה מעבדה 209שיעור               21116001211160
ד09:15אסטשנקו סופיהלאמבוא להסתברות וסטטיסטיקהכלכלה 103תרגיל               21116103211161
ד09:15גוטליבובסקי חמיכןתורת המחירים ב'כלכלה 101שיעור               22115601221156
ד10:15לנדאו דנהכןסמינר-אתגרים עכשויים בניהול המשאב האנושי סמינר/סדנא          25136001251360
ד10:15בר-לב רונןלאניתוח דוחות כספייםכלכלה 208שיעור               29130001291300
ד11:00זמיר-ניצן עדילאמבוא לטכנולוגיות מידעווסטון מעבדה 234שיעור               21116004211160
ד11:15שקרוב שילאמבוא לטכנולוגיות מידעווסטון מעבדת תקשורת 213שיעור               21116002211160
ד11:15אסטשנקו סופיהלאמבוא להסתברות וסטטיסטיקהכלכלה 103תרגיל               21116102211161
ד11:15פרבמן-פרויד דליהלאיסודות השיווקכלכלה 104שיעור               22112901221129
ד12:00למפרט חןכןמיתוס ופנטזיה בדמיון התרבותיכלכלה 212שיעור               81235601812356
ד12:15זיו ריסן סנילאכלכלת ישראלכלכלה 108שיעור               23111101231111
ד13:15ברדוגו בנימיןכןמבוא למיקרו כלכלהכלכלה 102שיעור21115101211151
ד14:15זיו ריסן סנילאמבוא לכלכלת נדל"ןכלכלה 108שיעור               24313601243136
ד14:15הולצמן ורדכןמבוא ליזמותכלכלה 208שיעור               81235401812354
ד15:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103שיעור500023350002
ד15:15ארז יעקבלאמתמטיקה א'כלכלה 102שיעור21115201211152
ד15:45הורוביץ-גרומט שושנהלאאנגלית ברמת מתקדמים א'כלכלה 204שיעור               500016150001
ד16:00הדר תומרלאמסחר ומוצרים פיננסיםכלכלה - חדר עסקאות 202שיעור               29130101291301
ד16:15וולף לינדהלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 130שיעור               500020150002
ד16:15זיו ריסן סנילאסמינר- פרקטיקוםכלכלה 106- כיתת סמינרסמינר/סדנא          25134801251348
ד16:15כתב-הרץ שיריתכןסמינר- פרקטיקוםכלכלה 106- כיתת סמינרסמינר/סדנא          25134801251348
ד17:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 131שיעור500024050002
ד17:45הדר תומרלאמסחר ומוצרים פיננסיםכלכלה - חדר עסקאות 201שיעור               29130102291301
ה09:15לנדאו דנהכןאתיקה ואחריות תאגידית בניהולכלכלה 206שיעור               22113201221132
ה09:15חרובי נאוהלאכלכלה יישומיתכלכלה 204שיעור               23111401231114
ה09:15הייזלר אודליהכןסמינר-כלכלה פוליטיתכלכלה 105- כיתת סמינרסמינר/סדנא          25133301251333
ה09:30לוי דוידלאאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 129שיעור               500014150001
ה11:15גוטליבובסקי חמיכןתורת המחירים ב'כלכלה 102שיעור22115601221156
ה11:15חרובי נאוהלאכלכלת משאבי טבע וסביבהכלכלה 204שיעור               24313801243138
ה13:15זוטא שלומיתכןיסודות המימוןכלכלה 206שיעור22116301221163
ה13:15גוטליבובסקי חמיכןדיני עסקיםכלכלה 102שיעור               23111701231117
ה13:15קרן אמירלאיסודות מערכות מידעכלכלה 101שיעור               23112401231124
ה15:15גוטליבובסקי חמיכןדיני עסקיםכלכלה 102שיעור               23111702231117
ה15:15קרן אמירלאיסודות מערכות מידעכלכלה 101שיעור               23112402231124
ה17:15חגאי זיולאסוגיות בכלכלת הגבלים עסקייםכלכלה 208שיעור               24312601243126
ה17:15רז רחל חולילאשירות כמנוף כלכליכלכלה 204שיעור               29340001293400