כניסה

לוח שנת הלימודים תשע"ה (2015-2014)

 

לוח שנת הלימודים תשע"ה (2015-2014)

26.10.2014ב' בחשוןיום א'היום הראשון ללימודים 
5.11.2014י"ב בחשוןיום ד'טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל* 
30.1.2015י' בשבטיום ו'היום האחרון לסמסטר א' 
26.2.2015ז' באדר יום ה'היום הראשון לסמסטר ב' 
5.3.2015י"ד באדר יום ה'חופשת פורים 
29.3.2015י"א בניסןיום א'היום האחרון ללימודים לפני חופשת הפסח 
2.4.2015י"ג בניסןיום ה' יום השלמה ללימודי יום ה' 
12.4.2015כ"ג בניסןיום א'היום הראשון ללימודים לאחר חופשת פסח 
16.4.2015כ"ז בניסןיום ה'טקס יום השואה* 
21.4.2015ב' באייריום ג'טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל * 
22.4.2015ג' באייריום ד'יום הזיכרון לחללי צה''ל ** 
23.4.2015ד' באייריום ה'חופשת יום העצמאות 
24.4.2015ה' באייריום ו'גשר – אין לימודים 
24.5.2015ו' בסיוןיום א'חופשת שבועותה'-ו' בסיוןימים ג'-ד'חופשת שבועות
28.5.2015י' בסיוןיום ה'יום הסטודנט*** 
19.6.2015ב' בתמוזיום ו'היום האחרון לסמסטר ב' 
12.7.2015כ"ה בתמוזיום א'היום הראשון לסמסטר הקיץ  
13-15.9.2015 ימים א'-ג'חופשת ראש השנה 
21.9.2015ח' בתשרייום ב'היום האחרון לסמסטר הקיץ 
18.10.2015ה' בחשוןיום א'היום הראשון ללימודים בשנה"ל תשע"ו 

 

הערות ללוח שנת הלימודים:

(*)   בימים אלה יופסקו הלימודים בין השעות 9:45-10:30

(**) ביום הזיכרון לא יתקיימו לימודים. בערב יום הזיכרון 21.4.2015 יופסקו הלימודים בשעה 18:00.

(***)הלימודים יופסקו בשעה 14:00.