כניסה

סיעוד -רשימת קורסים

|

יום בשבועשעת התחלהשם מרצהסגל בכירתיאור נושאתיאור כיתהקבוצהנושאתיאור סוג מקצוע
א08:15ניקומרוב נחום גילהלאמדעי הרפואה והסיעוד 3 -בריאות האישהכלכלה 20563112002631120שיעור               
א09:15גוטקינד עמיתלאמדעי הרפואה והסיעוד 2- ילד ומתבגרכלכלה 20463111201631112שיעור               
א09:15טרביה מהדיכןמדעי הרפואה והסיעוד 2- ילד ומתבגרכלכלה 20463111201631112שיעור               
א11:45טרביה מהדיכןמדעי הרפואה והסיעוד 2- ילד ומתבגרכלכלה 20563111202631112שיעור               
א11:45גוטקינד עמיתלאמדעי הרפואה והסיעוד 2- ילד ומתבגרכלכלה 20563111202631112שיעור               
א11:45ניקומרוב נחום גילהלאמדעי הרפואה והסיעוד 3 -בריאות האישהכלכלה 20463112001631120שיעור               
א14:15רוסטמי נירהלאבריאות הציבור והקהילהכלכלה 20564111102641111שיעור               
א15:15לשינסקי רומןלאמדעי הרפואה והסיעוד 6 (רפואה דחופה, ע"ר)כלכלה 20464111301641113שיעור               
א16:00טוביאס גיאלאאנטומיה ופיזיולוגיה א' 66111301661113שיעור               
א16:00גולולובוב אולגלאמדעי הרפואה והסיעוד 2 (ילד ומתבגר)מכללת מבח"ר66212101662121שיעור               
א16:00לזר אופירלאתקשורת ומיומנויות בינאישיות במכללת מבח"ר66212501662125שיעור               
א16:15קלף לואיזלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 108500022250002שיעור               
א16:15קרנר נוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 213500023150002שיעור               
א16:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103500023350002שיעור               
א16:50רוסטמי נירהלאבריאות הציבור והקהילהכלכלה 20464111101641111שיעור               
א16:50לשינסקי רומןלאמדעי הרפואה והסיעוד 6 (רפואה דחופה, ע"ר)כלכלה 20564111302641113שיעור               
א18:00וידרמן דמיטרילאמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק ב'מכללת מבח"ר66212001662120שיעור               
א19:30לשינסקי רומןלאאתיקה ואחריות בבריאות 66113801661138שיעור               
ב08:15עזרא דודכןאנטומיה ופיזיולוגיה א'כלכלה 20561111302611113שיעור               
ב08:15בן שפרוט אהרוןלאכימיהכלכלה 20461113101611131שיעור               
ב08:15לזר אופירלאתקשורת ומיומנויות בינאישיות בכלכלה 106- כיתת סמינר62112503621125שיעור               
ב09:30עזורי פזיתכןתקשורת ומיומנויות בינאישיות בכלכלה 105- כיתת סמינר62112501621125שיעור               
ב09:50טרביה מהדיכןמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א'- פנימיותכלכלה 20662113202621132שיעור               
ב09:50אבו-רקייה ריאדכןמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א'- פנימיותכלכלה 20662113202621132שיעור               
ב10:00ניקומרוב נחום גילהלאאתיקה וחוק בבריאותכלכלה 20461113801611138שיעור               
ב11:30אבו-רקייה ריאדכןמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א'- פנימיותכלכלה 11162113201621132שיעור               
ב11:30טרביה מהדיכןמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א'- פנימיותכלכלה 11162113201621132שיעור               
ב12:15ניקומרוב נחום גילהלאמדעי הסיעוד א'כלכלה 20561112002611120שיעור               
ב12:30הרצוג דניאלהלאכתיבה מדעית ושיטות מחקר 1כלכלה 20461113701611137שיעור               
ב14:00נשר אינהלאמדעי הסיעוד ג'-סיעוד בגריאטריהכלכלה 11162112901621129שיעור               
ב14:10ניקומרוב נחום גילהלאמדעי הסיעוד ב'כלכלה 20661112602611126שיעור               
ב14:15קלף לואיזלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 204500026150002שיעור               
ב14:15הרצוג דניאלהלאכתיבה מדעית ושיטות מחקר 1כלכלה 20561113702611137שיעור               
ב15:45דוד אוסנתלאתקשורת ומיומנויות בינאישיות בכלכלה 11162112502621125שיעור               
ב15:45נשר אינהלאמדעי הסיעוד ג'-סיעוד בגריאטריהכלכלה 20662112902621129שיעור               
ב16:00טוביאס גיאלאפרמקולוגיה 66211201662112שיעור               
ב16:15פגיס מרבכןאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 131500010150001שיעור               
ב16:15וולף לינדהלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 101500022750002שיעור               
ב16:15קרנר נוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 213500023150002שיעור
ב16:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103500023250002שיעור               
ב18:00קרנצלר מלאכילאסוציולוגיה של הבריאות והרפואה 66111101661111שיעור               
ב19:40וידרמן דמיטרילאמדעי הסיעוד ג' - סיעוד בגריאטריהמכללת מבח"ר66212901662129שיעור               
ב19:45טוביאס גיאלאביולוגיה של התאמכללת מבח"ר66111501661115שיעור               
ב21:15טוביאס גיאלאמבוא לאימונולוגיהמכללת מבח"ר66111701661117שיעור               
ג08:15בהט אסתרלאסוציולוגיה של הבריאות והרפואהכלכלה 20461111101611111שיעור               
ג08:15טוביאס גיאלאפתולוגיה כלליתכלכלה 11162111101621111שיעור               
ג08:15  התנסות קלינית- בריאות האישה ומיילדות 63111702631117שיעור               
ג09:30פיטרמן דימיטרילאפתולוגיה כלליתכלכלה 20662111102621111שיעור               
ג10:00מילין אבירםלאביולוגיה של התאכלכלה 20461111501611115שיעור               
ג10:30בהט אסתרלאסוציולוגיה של הבריאות והרפואהכלכלה 20561111102611111שיעור               
ג11:35מילין אבירםלאמבוא לאימונולוגיהכלכלה 20461111701611117שיעור               
ג12:00ניימרק ג'נילאתזונה ודיאטטיקהכלכלה 11162111701621117שיעור               
ג12:15  התנסות קלינית- רפואה דחופה 64111501641115שיעור               
ג12:30בהט אסתרלאמבוא לפסיכולוגיהכלכלה 20461111201611112שיעור               
ג12:30מילין אבירםלאביולוגיה של התאכלכלה 20561111502611115שיעור               
ג13:45ניימרק ג'נילאתזונה ודיאטטיקהכלכלה 20662111702621117שיעור               
ג14:00דוד אוסנתלאמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק ב'- כירורגיהכלכלה 11162113301621133שיעור               
ג14:15מילין אבירםלאמבוא לאימונולוגיהכלכלה 20561111702611117שיעור               
ג16:00אבו-רקייה ריאדכןמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א'מכללת מבח"ר66211901662119שיעור               
ג16:15הורוביץ-גרומט שושנהלאאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 129500010250001שיעור               
ג16:15לינסקי דוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'כלכלה 205500022550002שיעור               
ג16:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103500023250002שיעור
ג18:00בן שפרוט אהרוןלאכימיה 66113101661131שיעור               
ג18:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 131500024050002שיעור               
ג19:45לוי בנימיןלאמבוא לפסיכולוגיה 66111201661112שיעור               
ג20:30וידרמן דמיטרילאמדעי הסיעוד ב'מכללת מבח"ר66112601661126שיעור               
ד08:15פגיס מרבכןאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 032500013150001שיעור               
ד08:15עזרא דודכןאנטומיה ופיזיולוגיה א'כלכלה 20461111301611113שיעור               
ד08:15בן שפרוט אהרוןלאכימיהכלכלה 20561113102611131שיעור               
ד08:15פיטליק נינהלאפרמקולוגיהכלכלה 20662111202621112שיעור               
ד08:30אבו-רקייה ריאדכןמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א'- פנימיותכלכלה 11162113201621132שיעור
ד08:30טרביה מהדיכןמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א'- פנימיותכלכלה 11162113201621132שיעור
ד09:00בנימין פוואני זהרלאמלווה קליניקה ג'כלכלה 21264112001641120שיעור               
ד09:00  מלווה קליניקה ג'כלכלה 11064112002641120שיעור               
ד10:15בהט אסתרלאמבוא לפסיכולוגיהכלכלה 20561111202611112שיעור               
ד10:15ניקומרוב נחום גילהלאמדעי הסיעוד ב'כלכלה 11161112601611126שיעור               
ד10:40אבו-רקייה ריאדכןאיכות וניהול הטיפולכלכלה 10764111601641116שיעור               
ד12:00פרצל ארז'בטלאמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק ב'- כירורגיהכלכלה 20662113302621133שיעור               
ד12:15ניקומרוב נחום גילהלאמדעי הסיעוד א'כלכלה 20461112001611120שיעור               
ד12:15תובל עתליהלאמבוא להתנהגות ארגוניתכלכלה 20561113002611130שיעור               
ד12:30פיטליק נינהלאפרמקולוגיהכלכלה 11162111201621112שיעור               
ד12:30ניימרק ג'נילאחטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר מחקרכלכלה 20865111101651111סמינר/סדנא          
ד12:30עזורי פזיתכןחטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר מחקרכלכלה 106- כיתת סמינר65111102651111סמינר/סדנא          
ד12:30בהט אסתרלאחטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר מחקרכלכלה 11065111104651111סמינר/סדנא          
ד12:30טרביה מהדיכןחטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר מחקרכלכלה 105- כיתת סמינר65111105651111סמינר/סדנא          
ד13:00הרצוג דניאלהלאחטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר מחקרכלכלה 10365111103651111סמינר/סדנא          
ד14:10תובל עתליהלאמבוא להתנהגות ארגוניתכלכלה 20461113001611130שיעור               
ד14:15ניקומרוב נחום גילהלאאתיקה וחוק בבריאותכלכלה 20561113802611138שיעור               
ד14:15  התנסות קלינית - כירורגית 63111501631115שיעור               
ד14:15ניימרק ג'נילאקידום בריאותכלכלה 10764111801641118שיעור               
ד15:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'פומנטו 103500023350002שיעור
ד15:30דוד אוסנתלאתקשורת ומיומנויות בינאישיות בכלכלה 20662112504621125שיעור               
ד15:45הורוביץ-גרומט שושנהלאאנגלית ברמת מתקדמים א'כלכלה 204500016150001שיעור               
ד16:00פיטליק נינהלאפרמקולוגיה קליניתכלכלה 10764112101641121שיעור               
ד16:00לשינסקי רומןלאמדעי הסיעוד א'מכללת מבח"ר66112001661120שיעור               
ד16:00טוביאס גיאלאפתולוגיה כללית 66211101662111שיעור               
ד16:00מרקמן יורילאמדעי הרפואה והסיעוד 4 (בריאות הנפש)מכללת מבח"ר66311601663116שיעור               
ד16:00אפלבאום אביעדלאחטיבה ניהול צוותי בריאות: סמינר חלק אמכללת מבח"ר66511101665111סמינר/סדנא          
ד16:15וולף לינדהלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 130500020150002שיעור               
ד17:15סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'ווסטון 131500024050002שיעור
ד17:35פרנקו מרדכילאSPSSכלכלה מעבדה 20964112401641124שיעור               
ד17:35פרנקו מרדכילאSPSSכלכלה מעבדה 20964112402641124שיעור               
ד18:00אפלבאום אביעדלאמבוא להתנהגות ארגוניתמכללת מבח"ר66113001661130שיעור               
ד18:00לשינסקי רומןלאפרמקולוגיה קליניתמכללת מבח"ר66412101664121שיעור               
ד19:40לשינסקי רומןלאמבוא לאפידמיולוגיהמכללת מבח"ר66211401662114שיעור               
ד19:40  מלווה קליניקה ב'מכללת מבח"ר66411601664116שיעור               
ד20:00אפלבאום אביעדלאכתיבה מדעית ושיטות מחקר 1מכללת מבח"ר66113701661137שיעור               
ד20:30  מלווה קליניקה א'מכללת מבח"ר66311201663112שיעור               
ד20:30פרנקו מרדכילאSPSSמכללת מבח"ר66412401664124שיעור               
ה08:15  התנסות קלינית- פנימית 63111101631111שיעור               
ה08:15  התנסות קלינית- פסיכיאטריה 63111801631118שיעור               
ה09:30לוי דוידלאאנגלית ברמת מתקדמים א'ווסטון 129500014150001שיעור               
ה12:15  התנסות קלינית- קהילה 64111401641114שיעור