כניסה

סיעוד -רשימת קורסים

|

*לתצוגה מיטבית במכשיר נייד מומלץ לסובב לרוחב.

יום בשבועשעת התחלהשעת סיוםשם מרצה בכירתיאור נושאתיאור סוג מקצועתיאור כיתהקבוצה
   מר פרנקו מרדכילאSPSSשיעור                66412401
א08:1511:45גב' פגיס מרבכןאנגלית ברמת מתקדמים א'שיעור               פומנטו 1025000131
א08:1511:30גב' ניקומרוב נחום גילהלאמדעי הרפואה והסיעוד 3 -בריאות האישהשיעור               כלכלה 21263112001
א09:3011:45ד"ר טרביה מהדיכןמדעי הרפואה והסיעוד 2- ילד ומתבגרשיעור               כלכלה 20463111201
א10:1513:45ד"ר וולוסקיביץ' אנהלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעור               כלכלה 1035000225
א12:0014:15ד"ר טרביה מהדיכןמדעי הרפואה והסיעוד 2- ילד ומתבגרשיעור               כלכלה 21263111202
א12:1515:45גב' ניקומרוב נחום גילהלאמדעי הרפואה והסיעוד 3 -בריאות האישהשיעור               כלכלה 20463112002
א13:1514:45גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעור               פומנטו 1035000233
א14:3016:00מר לשינסקי רומןלאמדעי הרפואה והסיעוד 6 (רפואה דחופה, ע"ר)שיעור               כלכלה 21264111301
א15:1516:45גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעור               פומנטו 1035000231
א15:3017:00מר גוטליב יאירלאפסיכולוגיה התפתחותיתשיעור               כלכלה 001 אודיטוריום67111801
א16:0017:30ד"ר טוביאס גיאכןביולוגיה של התאשיעור               מכללת מבח"ר66111501
א16:0022:00מר גולולובוב אולגלאמדעי הרפואה והסיעוד 2 (ילד ומתבגר)שיעור               מכללת מבח"ר66212101
א16:0017:30מר לזר אופירלאתקשורת ומיומנויות בינאישיות בשיעור               מכללת מבח"ר66212501
א16:0017:30מר אפלבאום אביעדלאחטיבה ניהול צוותי בריאות: סמינר חלק אסמינר/סדנא          מכללת מבח"ר66511101
א16:1017:40מר לשינסקי רומןלאמדעי הרפואה והסיעוד 6 (רפואה דחופה, ע"ר)שיעור               כלכלה 20464111302
א16:1518:45מר כהן אלדדלאאנגלית ברמת בסיסישיעור               פומנטו 1025000031
א17:3021:30ד"ר מזור רועי דודלאאנטומיה ופיזיולוגיהשיעור               כלכלה 001 אודיטוריום67111301
א18:0019:30מר אפלבאום אביעדלאכתיבה מדעית ושיטות מחקר 1שיעור               מכללת מבח"ר66113701
א18:0021:30ד"ר טוביאס גיאכןפרמקולוגיהשיעור               מכללת מבח"ר66211201
א18:0019:30מר עואודה חאלדלאקידום בריאותשיעור               מכללת מבח"ר66412001
א19:4021:10מר פוקרא אחמדלאפרמקולוגיה קליניתשיעור               מכללת מבח"ר66412101
א20:0021:30מר אפלבאום אביעדלאמבוא להתנהגות ארגוניתשיעור               מכללת מבח"ר66113001
ב08:1509:45גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעור               פומנטו 1025000232
ב08:1511:45ד"ר עזרא דודכןאנטומיה ופיזיולוגיה א'שיעור               כלכלה 20461111302
ב08:1511:45גב' פיטליק נינהלאפרמקולוגיהשיעור               כלכלה 21262111201
ב08:1511:45ד"ר חן חמדהלאפרמקולוגיהשיעור               כלכלה 11162111202
ב08:1509:45ד"ר ניימרק ג'נילאחטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר מחקרסמינר/סדנא          כלכלה 105- כיתת סמינר65111101
ב08:1509:45ד"ר עזורי פזיתכןחטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר מחקרסמינר/סדנא          כלכלה 106- כיתת סמינר65111102
ב08:1509:45פרופ' עמיאל עליזה שלומיתכןחטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר מחקרסמינר/סדנא          כלכלה N-0465111103
ב08:1509:45ד"ר טרביה מהדיכןחטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר מחקרסמינר/סדנא          כלכלה 20865111105
ב08:1509:45ד"ר נודלמן גבריאלכןחטיבת ניהול צוותי בריאות: סמינר מחקרסמינר/סדנא          כלכלה 21265111106
ב10:1513:45גב' פגיס מרבכןאנגלית ברמת מתקדמים א'שיעור               ווסטון 1325000132
ב10:1511:45ד"ר אבו-רקייה ריאדכןאיכות וניהול הטיפולשיעור               כלכלה 001 אודיטוריום64111601
ב10:3012:00ד"ר בוקק כהן יעריתלאסוציולוגיה של הבריאות והרפואהשיעור               כלכלה N-0261111101
ב12:0013:30גב' פיטליק נינהלאפרמקולוגיה קליניתשיעור               כלכלה N-0364112101
ב12:0013:30ד"ר חן חמדהלאפרמקולוגיה קליניתשיעור               כלכלה 20564112102
ב12:1513:45גב' ניקומרוב נחום גילהלאמדעי הסיעוד ב'שיעור               כלכלה 21261112601
ב12:1513:45גב' נשר אינהלאמדעי הסיעוד ג'-סיעוד בגריאטריהשיעור               כלכלה 11162112902
ב12:3014:00גב' גלוש מיכללאכתיבה מדעית ושיטות מחקר 1שיעור               כלכלה N-0261113701
ב14:1515:45גב' ניקומרוב נחום גילהלאמדעי הסיעוד א'שיעור               כלכלה N-0261112001
ב14:1515:45גב' גלוש מיכללאכתיבה מדעית ושיטות מחקר 1שיעור               כלכלה 20461113702
ב14:1515:45גב' נשר אינהלאמדעי הסיעוד ג'-סיעוד בגריאטריהשיעור               כלכלה 21262112901
ב14:1517:30גב' דוד אוסנתלאמדעי הרפואה והסיעוד 1 - כירורגיה חלק א'שיעור               כלכלה 11162113301
ב14:1515:45מר פרנקו מרדכילאSPSSשיעור                64112401
ב14:1515:45מר פרנקו מרדכילאSPSSשיעור                64112402
ב15:5019:15גב' הורוביץ-גרומט שושנהכןאנגלית ברמת מתקדמים א'שיעור               ווסטון 0265000161
ב15:5019:15גב' קלף לואיזלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעור               כלכלה 1035000261
ב16:0017:30מר וידרמן דמיטרילאתקשורת ומיומנויות בינאישיות בשיעור               כלכלה 21262112502
ב16:0017:30ד"ר קרנצלר מלאכילאסוציולוגיה של הבריאות והרפואהשיעור               מכללת מבח"ר66111101
ב16:0019:30ד"ר טוביאס גיאכןפתולוגיה כלליתשיעור               מכללת מבח"ר66211101
ב18:0019:30ד"ר בן שפרוט אהרוןלאכימיהשיעור               מכללת מבח"ר66113101
ב20:0021:30מר וידרמן דמיטרילאמדעי הסיעוד ב'שיעור               מכללת מבח"ר66112601
ב20:1521:45ד"ר לוי בנימיןלאמבוא לפסיכולוגיהשיעור               מכללת מבח"ר66111201
ג08:1509:45פרופ' עמיאל עליזה שלומיתכןביולוגיה של התאשיעור               כלכלה 20461111502
ג08:1509:45ד"ר בן שפרוט אהרוןלאכימיהשיעור               כלכלה N-0261113101
ג08:1512:15ד"ר אבו-רקייה ריאדכןמדעי הרפואה והסיעוד 1- פנימיות חלק א'שיעור               כלכלה 21262113201
ג08:1512:15מר עואודה חאלדלאמדעי הרפואה והסיעוד 1- פנימיות חלק א'שיעור               כלכלה 21262113201
ג09:3013:45מר עואודה חאלדלאמדעי הרפואה והסיעוד 1- פנימיות חלק א'שיעור               כלכלה 11162113202
ג09:3013:45ד"ר אבו-רקייה ריאדכןמדעי הרפואה והסיעוד 1- פנימיות חלק א'שיעור               כלכלה 11162113202
ג10:1511:45פרופ' עמיאל עליזה שלומיתכןביולוגיה של התאשיעור               כלכלה N-0261111501
ג10:1512:30גב' ניקומרוב נחום גילהלאאתיקה וחוק בבריאותשיעור               כלכלה 20461113802
ג12:0012:45ד"ר מילין אבירםלאמבוא לאימונולוגיהשיעור               כלכלה N-0261111701
ג12:3014:00ד"ר ניימרק ג'נילאתזונה ודיאטטיקהשיעור               כלכלה 21262111701
ג13:0013:45ד"ר מילין אבירםלאמבוא לאימונולוגיהשיעור               כלכלה 20461111702
ג13:0015:15גב' ניקומרוב נחום גילהלאאתיקה וחוק בבריאותשיעור               כלכלה N-0261113801
ג14:1515:45ד"ר ניימרק ג'נילאתזונה ודיאטטיקהשיעור               כלכלה 11162111702
ג14:1515:45גב' אזנקוט כהן יעללאתקשורת ומיומנויות בינאישיות בשיעור               כלכלה 21262112501
ג16:0018:30מר לוי דוידלאאנגלית ברמת בסיסישיעור               כלכלה 2055000001
ג16:0019:30גב' קרנר נוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים א'שיעור               כלכלה 2065000121
ג16:0017:30ד"ר קול ירדנהלאכלכלת בריאות ומערכת מידע דיגיטליתשיעור               כלכלה 11162113402
ג16:0017:30ד"ר מילין אבירםלאמבוא לאימונולוגיהשיעור               מכללת מבח"ר66111701
ג16:0017:30מר לשינסקי רומןלאמבוא לאפידמיולוגיהשיעור               מכללת מבח"ר66211401
ג16:1518:45מר כהן אלדדלאאנגלית ברמת בסיסישיעורפומנטו 2135000031
ג16:1519:45גב' הורוביץ-גרומט שושנהכןאנגלית ברמת מתקדמים א'שיעור               כלכלה 2125000102
ג16:1519:45גב' קלף לואיזלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעור               כלכלה 1115000222
ג16:1519:45גב' לינסקי דוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעור               ווסטון 0265000227
ג16:1517:45גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעורפומנטו 1035000231
ג18:0019:30מר לשינסקי רומןלאמדעי הסיעוד א'שיעור               מכללת מבח"ר66112001
ג18:0022:00מר גולולובוב אולגלאמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א'שיעור               מכללת מבח"ר66211901
ג18:0022:00ד"ר מזור רועי דודלאמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק א'שיעור               מכללת מבח"ר66211901
ג19:4522:00מר לשינסקי רומןלאאתיקה ואחריות בבריאותשיעור               מכללת מבח"ר66113801
ד08:1509:45גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעורפומנטו 055000232
ד08:1511:45ד"ר עזרא דודכןאנטומיה ופיזיולוגיה א'שיעור               כלכלה N-0261111301
ד08:1509:45ד"ר בן שפרוט אהרוןלאכימיהשיעור               כלכלה 20461113102
ד08:1511:45ד"ר טוביאס גיאכןפתולוגיה כלליתשיעור               כלכלה 21262111101
ד08:1509:45מר אפלבאום אביעדלאתקשורת ומיומנויות בינאישיות בשיעור               כלכלה 11162112503
ד10:1511:45גב' סילבנברג קלאודיהכןאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעורפומנטו 055000233
ד10:1511:45ד"ר בוקק כהן יעריתלאסוציולוגיה של הבריאות והרפואהשיעור               כלכלה 20461111102
ד10:1511:45גב' ניקומרוב נחום גילהלאמדעי הסיעוד ב'שיעור               כלכלה 11161112602
ד12:1513:45ד"ר תובל עתליהלאמבוא להתנהגות ארגוניתשיעור               כלכלה 20461113002
ד12:1515:45ד"ר טוביאס גיאכןפתולוגיה כלליתשיעור               כלכלה 11162111102
ד12:1515:45גב' פרצל ארז'בטלאמדעי הרפואה והסיעוד 1 - כירורגיה חלק א'שיעור               כלכלה 21262113302
ד14:1515:45גב' ניקומרוב נחום גילהלאמדעי הסיעוד א'שיעור               כלכלה 20461112002
ד14:1515:45ד"ר תובל עתליהלאמבוא להתנהגות ארגוניתשיעור               כלכלה N-0261113001
ד16:0017:30גב' דוד אוסנתלאתקשורת ומיומנויות בינאישיות בשיעור               כלכלה 11162112504
ד16:0017:30ד"ר קול ירדנהלאכלכלת בריאות ומערכת מידע דיגיטליתשיעור               כלכלה 21262113401
ד16:0019:30ד"ר עזרא דודכןאנטומיה ופיזיולוגיה א'שיעור               מכללת מבח"ר66111301
ד16:0019:30מר וידרמן דמיטרילאמדעי הרפואה והסיעוד 1 חלק ב'שיעור               מכללת מבח"ר66212001
ד16:1519:45מר לוי דוידלאאנגלית ברמת מתקדמים א'שיעור               ווסטון 0265000101
ד16:1519:45גב' לינסקי דוריתלאאנגלית ברמת מתקדמים ב'שיעור               ווסטון 0325000201
ד17:3021:30מר איזנשטיין אמיללאמדעי הרפואה והסיעוד 4 (בריאות הנפש)שיעור                66311601
ד19:4521:15מר יפת יובללאכלכלת בריאות ומערכת מידע דיגיטליתשיעור               מכללת מבח"ר66213401
ד20:0021:30מר וידרמן דמיטרילאמדעי הסיעוד ג' - סיעוד בגריאטריהשיעור               מכללת מבח"ר66212901
ה15:0016:30ד"ר בוקק כהן יעריתלאסוציולוגיה של הבריאות והרפואהשיעור               כלכלה 001 אודיטוריום67111101
ה16:4518:15ד"ר בוקק כהן יעריתלאאתיקה וחוק בבריאותשיעור               כלכלה 001 אודיטוריום67111701
ה17:3020:00מר לוי דוידלאאנגלית ברמת בסיסישיעורכלכלה 1105000001
ה18:3020:45ד"ר אורטנברג רונה אירינהלאכימיה וביוכימיהשיעור               כלכלה 001 אודיטוריום67111401
ו08:1510:30ד"ר מילין אבירםלאאימונולוגיה, מיקרוביולוגיה, וירולוגיהשיעור               כלכלה 001 אודיטוריום67111601
ו12:3014:00גב' הררי רויטללאמדעי הסיעוד א'שיעור               כלכלה 001 אודיטוריום67111501