כניסה

מועמדים להצטיינות נשיא ודקן על סמך הישגים בשנה"ל תשע''ח

מידע למועמדים להצטיינות תואר ראשון

 

מידע למועמדים להצטיינות תואר שני

 

 

​בית הספר למדעי ההתנהגות

מועמדים למצטייני נשיא תשע''ח בתכנית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות

 

מועמדים למצטייני נשיא תשע''ח בתכנית לתואר שני בפסיכולוגיה

 

מועמדים למצטייני דיקן תשע''ח בתכנית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות

 

מועמדים למצטייני דיקן תשע''ח בתכנית לתואר שני בפסיכולוגיה

 

 

בית הספר למדעי המחשב

מועמדים למצטייני נשיא תשע''ח בתכנית לתואר ראשון במדעי המחשב

 

מועמדים למצטייני נשיא תשע''ח בתכנית לתואר שני במדעי המחשב

 

מועמדים למצטייני דקן תשע''ח בתכנית לתואר ראשון במדעי המחשב

 

 

בית הספר לניהול וכלכלה 

מועמדים למצטייני נשיא תשע''ח בתכנית לתואר ראשון בכלכלה וניהול   

 

 

מועמדים למצטייני נשיא תשע''ח בתכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

 

מועמדים למצטייני נשיא תשע''ח בתכנית לתואר שני במנהל עסקים

 

מועמדים למצטייני דיקן תשע''ח בתכנית לתואר ראשון בכלכלה וניהול

 

מועמדים למצטייני דיקן תשע''ח בתכנית לתואר ראשון במערכות מידע

 

מועמדים למצטייני דיקן תשע''ח בתכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

 

מועמדים למצטייני דיקן תשע''ח בתכנית לתואר שני במנהל עסקים

 

 

בית הספר לממשל וחברה

מועמדים למצטייני נשיא תשע''ח בתכנית לתואר ראשון בחברה-פוליטיקה

 

מועמדים למצטייני דיקן תשע''ח בתכנית לתואר ראשון בחברה-פוליטיקה

 

 

בית הספר למדעי הסיעוד

מועמדים למצטייני נשיא תשע''ח בתכנית לתואר ראשון בסיעוד

 

מועמדים למצטייני דיקן תשע''ח בתכנית לתואר ראשון בסיעוד

 

 

המכינה לעתיד

מועמדים למצטייני נשיא תשע''ח במכינה לעתיד