כניסה

מועמדים להצטיינות נשיא ודקן על סמך הישגים בשנה"ל תש"פ

 
 
 
 

בית הספר למדעי ההתנהגות

 

מועמדים למצטייני נשיא תש"פ בתכנית לתואר ראשון בפסיכולוגיה

 

       

      מועמדים למצטייני דיקן תש"פ בתכנית לתואר ראשון בפסיכולוגיה

 

      מועמדים למצטייני דיקן תש"פ בתכנית לתואר שני בפסיכולוגיה

 

 

 

 

בית הספר למדעי המחשב

 

      מועמדים למצטייני נשיא תש"פ בתכנית לתואר ראשון במדעי המחשב

    

      מועמדים למצטייני נשיא תש"פ בתכנית לתואר שני במדעי המחשב

 

      מועמדים למצטייני דקן תש"פ בתכנית לתואר ראשון במדעי המחשב

 

      ​מועמדים למצטייני דקן תש"פ בתכנית לתואר שני במדעי המחשב

 

 

 

 

 

בית הספר לניהול וכלכלה

 

      מועמדים למצטייני נשיא תש"פ בתכנית לתואר ראשון בכלכלה וניהול

      
מועמדים למצטייני נשיא תש"פ בתכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

 

      מועמדים למצטייני נשיא תש"פ בתכנית לתואר שני במנהל עסקים

 
 

      מועמדים למצטייני דיקן תש"פ בתכנית לתואר ראשון בכלכלה וניהול

    

      מועמדים למצטייני דיקן תש"פ בתכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

        

מועמדים למצטייני דיקן תש"פ בתכנית לתואר שני במנהל עסקים

 

 

 

 

בית הספר למערכות מידע

 מועמדים למצטייני נשיא תש"פ בתכנית לתואר ראשון במערכות מידע 

 

 מועמדים למצטייני דיקן תש"פ בתכנית לתואר ראשון במערכות מידע

 

 

 

בית הספר לממשל וחברה

    

 

מועמדים למצטייני נשיא תש"פ בתכנית לתואר שני בלימודי משפחה

 

      מועמדים למצטייני דיקן תש"פ בתכנית לתואר ראשון בחברה-פוליטיקה

   
 
 
 
 

בית הספר למדעי הסיעוד

 

     מועמדים למצטייני נשיא תש"פ בתכנית לתואר ראשון בסיעוד

 

      מועמדים למצטייני דיקן תש"פ בתכנית לתואר ראשון בסיעוד

 

 

 

 

 

המכינה לעתיד

 

      מועמדים למצטייני נשיא תש"פ במכינה לעתיד