כניסה

רשימה סופית של מקבלי הצטיינות נשיא ודקן על סמך הישגים בשנה"ל תשע''ז

​בית הספר למדעי ההתנהגות

מצטייני נשיא תשע''ז בתכנית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות

 

מצטייני נשיא תשע''ז בתכנית לתואר שני בפסיכולוגיה

 

מצטייני דיקן תשע''ז בתכנית לתואר ראשון במדעי ההתנהגות

 

מצטייני דיקן תשע''ז בתכנית לתואר שני בפסיכולוגיה

 

 

בית הספר למדעי המחשב

מצטייני נשיא תשע''ז בתכנית לתואר ראשון במדעי המחשב

 

מצטייני נשיא תשע''ז בתכנית לתואר שני במדעי המחשב

 

מצטייני דקן תשע''ז בתכנית לתואר ראשון במדעי המחשב

 

 

בית הספר לניהול וכלכלה 

מצטייני נשיא תשע''ז בתכנית לתואר ראשון בכלכלה וניהול   

 

 

מצטייני נשיא תשע''ז בתכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

 

מצטייני נשיא תשע''ז בתכנית לתואר שני במנהל עסקים

 

מצטייני דיקן תשע''ז בתכנית לתואר ראשון בכלכלה וניהול

 

מצטייני דיקן תשע''ז בתכנית לתואר ראשון במערכות מידע

 

מצטייני דיקן תשע''ז בתכנית לתואר שני בייעוץ ופיתוח ארגוני

 

מצטייני דיקן תשע''ז בתכנית לתואר שני במנהל עסקים

 

 

בית הספר לממשל וחברה

מצטייני נשיא תשע''ז בתכנית לתואר ראשון בחברה-פוליטיקה

 

מצטייני דיקן תשע''ז בתכנית לתואר ראשון בחברה-פוליטיקה

 

 

בית הספר למדעי הסיעוד

מצטייני נשיא תשע''ז בתכנית לתואר ראשון בסיעוד

 

מצטייני דיקן תשע''ז בתכנית לתואר ראשון בסיעוד

 

 

המכינה לעתיד

מצטייני נשיא תשע''ז במכינה לעתיד