כניסה

מידע בנושא שביתת סגל אקדמי בכיר

סטודנטים יקרים,

למרות סיומה של שביתת הסגל האקדמי הבכיר במכללות הציבוריות, הסגל האקדמי הבכיר  במכללה האקדמית של תל אביב יפו ממשיך את שביתתו. לקבלת מידע אודות קורסים שהמרצים בהם הינם חברי סגל אקדמי בכיר, יש להיכנס לאתר האינטרנט של המכללה.  הנהלת המכללה תעשה כל שביכולתה להביא לסיומה של השביתה.

הנהלת המכללה


 רשימת קורסים לפי בתי ספר

תואר ראשון


תואר שני