כניסה

בדיקה לדף שביתה

|

שם מרצה מרצה בכיר תיאור נושא יום בשבוע שעת התחלה שעת סיום קבוצה נושא
אביצור-חמיאל רונית כן הפיזיולוגיה של תגובות עקה ב 10:15 11:45 38214901 382149
אבני נורית לא הדרכה לפרקטיקום תעסוקתית ב' ד 12:15 13:45 38701703 387017
אברהמס עמיעד משה לא אבחון והערכה א' ב 14:15 15:45 38214505 382145
אברהמס עמיעד משה לא אבחון והערכה א' ב 16:00 17:30 38214502 382145
אברהמס עמיעד משה לא אבחון והערכה א' ב 16:00 17:30 38214503 382145
אהוניסקה אסא יאנה כן הפרעות נוירו- התפתחותיות ב 10:15 11:45 38901502 389015
אהוניסקה אסא יאנה כן פסיכופתולוגיה התפתחותית א' ד 18:15 19:45 38050801 380508
אופנהיימר סברינה כן שיטות מחקר וסוגיות אתיות בפסיכ' התפ' ד 14:15 15:45 38901301 389013
אור-נוי שני לא ראיון ככלי אבחוני וטיפולי ב 18:15 19:45 38313001 383130
אללוף אבי לא פיתוח כלי מדידה וניתוחם: תיאוריה ומתודול ב 14:15 15:45 38705301 387053
אלקנה אודליה כן מבוא לנוירופתולוגיה ב 14:15 15:45 38313201 383132
אפל דוזטס ליאת לא אבחון והערכה של האישיות א' ד 08:15 09:45 38112201 381122
אפל דוזטס ליאת לא אבחון והערכה של האישיות א' ד 10:15 11:45 38112203 381122
בליך נמרוד לא אבחון והערכה א ב 10:15 11:45 38703804 387038
בליך נמרוד לא אבחון והערכה א ב 12:15 13:45 38703801 387038
בראון מיכל רבקה כן פסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית ב 08:15 09:45 38415901 384159
בראון מיכל רבקה כן מבוא לפסיכולוגיה שיקומית ב 10:15 11:45 38313101 383131
בראון מיכל רבקה כן פסיכותרפיה שיקומית-יישום תיאוריות דינמיו ב 12:15 13:45 38313701 383137
בראון מיכל רבקה כן הדרכה לפרקטיקום שיקומית ג' ד 12:15 13:45 38312402 383124
ברגרבסט-אגסי דפנה כן התפתחות קוג' נורמטיבית בינקות ובילדות ב 08:15 09:45 38900201 389002
ברוידא שמואל לא הראיון הקליני ד 14:15 15:45 38111102 381111
ברק עמיה לא הדרכה לפרקטיקום תעסוקתית ב' ד 12:15 13:45 38701702 387017
ג'ורג' לוי סיון לא ראיון ככלי אבחוני וטיפולי ב 12:15 13:45 38313005 383130
ג'ורג' לוי סיון לא ראיון ככלי אבחוני וטיפולי ב 14:15 15:45 38313004 383130
גב טלי לא הפרעות בקשת האוטיסטית ב 12:15 13:45 38901401 389014
גביעון קדישביץ ירי לא מבוא לפסיכותרפיה ד 14:15 15:45 38050901 380509
גביעון קדישביץ ירי לא מבוא לפסיכותרפיה ד 16:15 17:45 38050902 380509
גורני דנה לא אבחון והערכה של האישיות א' ד 08:15 09:45 38112206 381122
גורני דנה לא הראיון הקליני ד 10:15 11:45 38111108 381111
גלר שולמית כן הקבוצה-תיאוריה ופרקטיקה ב 10:15 11:45 38113801 381138
גלר שולמית כן הדרכה לפרקטיקום-קלינית ג' ב 14:15 15:45 38111402 381114
גלר שולמית כן הנחיה קבוצתית ב 16:15 17:45 38502501 385025
גלר שולמית כן הדרכה לפרקטיקום-קלינית ג' ד 10:15 11:45 38111401 381114
גלר שולמית כן עקרונות הטיפול הפסיכודינאמי ב' ד 12:15 13:45 38113201 381132
גלר שולמית כן תהליכים קבוצתיים באירגון ובייעוץ ד 14:15 15:45 38702001 387020
גרין חלימי אלעד לא איבחון ילדים התפתחותי א' ד 09:00 10:30 38900302 389003
גרשפלד-ליטוין אביטל כן הבנית מקרה: אינטגרציה בין תיאוריה לפרקט' ב 14:15 15:45 38214801 382148
גרשפלד-ליטוין אביטל כן אובדן ואבל - תיאוריה, מחקר ופרקטיקה ב 16:15 17:45 38506601 385066
דוד מיכל לא ראיון ככלי אבחוני וטיפולי ד 08:15 09:45 38313002 383130
דוד מיכל לא ראיון ככלי אבחוני וטיפולי ד 10:15 11:45 38313003 383130
דוידסון-שגיא נועה לא תצפית התפת' במחקר, הערכה והתערבות ד 08:15 09:45 38900102 389001
דולברג דפנה כן טיפול מערכתי הורה-ילד ב 12:15 13:45 38151301 381513
דולברג דפנה כן התפתחות ופסיכופתולוגיה ב 16:15 17:45 38113901 381139
דולברג דפנה כן הדרכה לפרקטיקום-קלינית ג' ד 12:15 13:45 38111406 381114
דולברג דפנה כן התפתחות ופסיכופתולוגיה בינקות ובגיל הרך ד 14:15 15:45 38150001 381500
דולברג דפנה כן תצפית התפת' במחקר, הערכה והתערבות ד 16:15 17:45 38900101 389001
דורה-נקש מיכל לא הראיון הקליני ד 08:15 09:45 38111106 381111
דורה-נקש מיכל לא הראיון הקליני ד 10:15 11:45 38111107 381111
דורה-נקש מיכל לא הדרכה לפרקטיקום-קלינית ג' ד 12:00 13:30 38111405 381114
דיאמונד עפרה לא הדרכה לפרקטיקום ג' (התפתחותית) ב 08:30 10:00 38901101 389011
דיאמנט אירן כן לחץ שחיקה ומוטיבציה בעבודה ב 08:15 09:45 38706001 387060
דיאמנט אירן כן אבחון ארגוני ב 12:15 13:45 38705502 387055
הנדלזלץ יונתן כן הראיון הקליני ב 08:15 09:45 38111101 381111
הנדלזלץ יונתן כן פסיכופתולוגיה א' ב 10:15 11:45 38312301 383123
הנדלזלץ יונתן כן הדרכה לפרקטיקום-קלינית ג' ד 10:15 11:45 38111403 381114
הנץ גמליאל קרן לא הדרכה לפרקטיקום-קלינית ג' ב 10:15 11:45 38111404 381114
הנץ גמליאל קרן לא הראיון הקליני ב 12:15 13:45 38111105 381111
הרמתי שרה לא הדרכה לפרקטיקום-רפואית ג' ב 12:15 13:45 38212502 382125
וינטר פריד מיה לא הדרכה לפרקטיקום תעסוקתית ב' ד 12:15 13:45 38701701 387017
זיו-ביימן שרון כן טיפולים קצרי מועד:עקרונות משותפים ומודלי ד 10:15 11:45 38214301 382143
זיו-ביימן שרון כן מבוא לפסיכותרפיה ד 12:15 13:45 38000302 380003
זיו-ביימן שרון כן פסיכופתולוגיה א' ד 18:15 19:45 38312302 383123
זיכל סוזי לא אבחון והערכה של האישיות א' ד 08:15 09:45 38112208 381122
זיכל סוזי לא אבחון והערכה של האישיות א' ד 10:15 11:45 38112209 381122
זליגמן רות לא אבחון והערכה של האישיות א' ב 08:15 09:45 38112205 381122
טף רות לא הדרכה לפרקטיקום ג' (התפתחותית) ב 08:30 10:00 38901102 389011
יהנה עינת כן טיפול נוירופסיכולוגי מתקדם ד 08:15 09:45 38350601 383506
יהנה עינת כן הדרכה לפרקטיקום שיקומית ג' ד 12:15 13:45 38312401 383124
יהנה עינת כן טיפול נוירופסיכולוגי ד 14:15 15:45 38313301 383133
יעקב מריאנה לא הראיון התעסוקתי ב 08:15 09:45 38703302 387033
יעקב מריאנה לא הראיון התעסוקתי ב 10:15 11:45 38703304 387033
יעקובי רבקה כן הדרכה לפרקטיקום-רפואית ג' ב 12:15 13:45 38212501 382125
יעקובי רבקה כן מבוא לפסיכותרפיה ד 12:15 13:45 38000301 380003
יעקובי רבקה כן סוגיות מרכזיות בפסיכולוגיה רפואית א' ד 16:15 17:45 38211401 382114
לב-ארי מרגלית דלית כן מבוא לפסיכולוגיה ארגונית ד 10:15 11:45 38704901 387049
לוריא אפרת לא אבחון והערכה של האישיות א' ד 10:30 12:00 38112204 381122
לוריא אפרת לא הראיון הקליני ד 14:00 15:30 38111103 381111
מרקו ענבל לא איבחון ילדים התפתחותי א' ד 08:15 09:45 38900303 389003
מרקו ענבל לא איבחון ילדים התפתחותי א' ד 10:15 11:45 38900304 389003
נלסון נועה כן פיתוח ארגוני ד 09:15 10:45 38705601 387056
סוננברג ניר לא ראיון ככלי אבחוני וטיפולי ב 08:15 09:45 38313601 383136
סוננברג ניר לא אבחון והערכה א' ב 12:15 13:45 38214504 382145
סוננברג ניר לא אבחון והערכה א' ב 14:15 15:45 38214501 382145
ספורטה ויזל לירון לא אבחון והערכה של האישיות א' ב 14:30 16:00 38112202 381122
עינב מיכל לא אבחון והערכה של האישיות א' ד 10:15 11:45 38112207 381122
עינת חיים כן פסיכופרמקולוגיה ד 14:15 15:45 38000601 380006
ענבר לירון לא הלכה ומעשה במיון תעסוקתי ד 14:15 15:45 38701301 387013
פרוי מיכל כן התפת' נורמ' רגשית וחברתית-ילדות והתבגרות ד 08:15 09:45 38901201 389012
פרוי מיכל כן תצפית התפת' במחקר, הערכה והתערבות ד 10:15 11:45 38900104 389001
פרוי מיכל כן הדרכה לפרקטיקום ג' (התפתחותית) ד 12:15 13:45 38901103 389011
צדוק אורלי לא הראיון התעסוקתי ב 08:15 09:45 38703303 387033
קולין שי לא הראיון הקליני ב 14:00 15:30 38111104 381111
קוניצזקי אנדרס לא הדרכה לפרקטיקום-רפואית ג' ד 08:15 09:45 38212503 382125
קוניצזקי אנדרס לא מבוא לטיפול קוגנטיבי והתנהגותי ד 10:15 11:45 38312001 383120
קוניצזקי אנדרס לא מבוא לטיפול קוגנטיבי והתנהגותי ד 12:15 13:45 38312003 383120
קרון תמר לא פשר החלום ב 16:15 17:45 38501801 385018
רוט-חנניה רונית כן התפתחות קומפטנטיות חברתית- מינקות והלאה ד 16:15 17:45 38506301 385063
רוט-חנניה רונית כן איבחון ילדים התפתחותי א' ד 18:15 19:45 38900301 389003
רוכברג יהודית לא הדרכה לפרקטיקום שיקומית ג' ב 10:30 12:00 38312403 383124
שדך ערן כן פסיכופתולוגיה ב' ב 12:15 13:45 38112401 381124
שדך ערן כן פסיכופתולוגיה ד 16:15 17:45 38703901 387039
שוורץ דוד כן סוגיות אתיות בפסיכולוגיה תעסוקתית-ארגוני ב 10:15 11:45 38705701 387057
שוורץ דוד כן הראיון התעסוקתי ב 16:15 17:45 38703301 387033
שוורץ דוד כן הטיות בתהליכי מיון והערכה ד 11:00 11:45 38505701 385057
שילמן אדוארדו לא נוירואנטומיה פונקציונלית ב 16:15 17:45 38311301 383113
שיפטר-סגיב תמר כן שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני ב 12:15 13:45 38001801 380018
שיפטר-סגיב תמר כן שיטות מחקר לפסיכולוגיה תואר שני ד 12:15 13:45 38001802 380018
שיפטר-סגיב תמר כן שיטות מחקר איכותניות ב' ד 18:15 19:45 38001201 380012
שפירא רונן עדי לא אבחון והערכה א ב 08:15 09:45 38703802 387038
שפירא רונן עדי לא אבחון והערכה א ב 10:15 11:45 38703803 387038
שרבני רות כן מודלים של התפתחות רגשית חברתית בפרס' אקו ד 12:15 13:45 38900501 389005
שרבני רות כן סוגיות בהתפ' יחסים קרובים בראיה תרבותית ד 16:15 17:45 38506401 385064
שרף רונית לא תצפית התפת' במחקר, הערכה והתערבות ד 10:30 12:00 38900103 389001
קולוקוויום התפתחותי ב 18:15 19:45 38900001 389000
פרקטיקום ו 18:15 19:45 38001401 380014
פרקטיקום ו 18:15 19:45 38001501 380015
שם מרצהמרצה בכיריום בשבועשעת התחלהתיאור נושאקבוצהנושא
רייך ניר יעקבלאא08:30מבוא למיקרו כלכלה27101803271018
מרינוב עדילאא08:30מבוא למדעי המחשב27102202271022
קורן אבשלוםלאא10:15מתמטיקה א' למערכות מידע27100107271001
עברון יותםלאא10:15מבוא למדעי המחשב27102203271022
מרינוב עדילאא10:15מבוא למדעי המחשב27102204271022
  א10:15מבוא למדעי המחשב27102208271022
גפני רותיכןא10:15למידה מעשית - ריכוז אקדמי27500101275001
רוזן רוןלאא10:15למידה מעשית - ריכוז אקדמי27500102275001
בירן אחיטוב דפנילאא10:15למידה מעשית - ריכוז אקדמי27500104275001
  א10:15למידה מעשית - סמינר במערכות מידע27510301275103
גורדוני גליתכןא10:15למידה מעשית - סמינר במערכות מידע27510305275103
שרמן סופיהכןא10:15למידה מעשית - סמינר במערכות מידע27510307275103
רוט עידןכןא10:15למידה מעשית - סמינר במערכות מידע27510309275103
  א10:15למידה מעשית - פרוייקט במערכות מידע27520301275203
  א10:15למידה מעשית - סדנא במערכות מידע27530301275303
מרמי אורילאא10:15למידה מעשית ריכוז מנהלי27540301275403
רייך ניר יעקבלאא10:30מבוא למיקרו כלכלה27101802271018
ברדוגו בנימיןכןא12:15מבוא למיקרו כלכלה27101801271018
רייך ניר יעקבלאא12:15מבוא למיקרו כלכלה27101806271018
עברון יותםלאא12:15מבוא למדעי המחשב27102209271022
מרינוב עדילאא12:15מבוא למדעי המחשב27102210271022
דאדון נעמילאא12:15כלים משפטיים בניהול27405701274057
למפרט חןכןא14:00אמפתיה ושינוי חברתי81130101811301
רוט עידןכןא14:15יסודות מערכות מידע27100901271009
ברדוגו בנימיןכןא14:15מבוא למיקרו כלכלה27101805271018
פבל טללאא14:15אבטחת מידע ממוחשב27201201272012
אספיר טלכןא14:15הטמעת מערכות מידע27300301273003
קלף לואיזלאא16:15אנגלית ברמת מתקדמים ב'500022250002
קרנר נוריתלאא16:15אנגלית ברמת מתקדמים ב'500023150002
סילבנברג קלאודיהכןא16:15אנגלית ברמת מתקדמים ב'500023350002
גל שרוןלאא16:15מתמטיקה א' למערכות מידע27100110271001
רוט עידןכןא16:15יסודות מערכות מידע27100902271009
שפיגל הדרלאא16:15מתמטיקה דיסקרטית27102806271028
  א16:15תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA27202102272021
אספיר טלכןא16:15ניהול פרוייקטים27202301272023
שוורצקופ חיים ג'ימילאא16:15חדשנות ומערכות מידע27301101273011
שוורצקופ חיים ג'ימילאא16:15חדשנות ומערכות מידע27301103273011
שוורצקופ חיים ג'ימילאא16:15חדשנות ומערכות מידע27301105273011
פבל טללאא16:15טרור ואינטרנט27600101276001
קונסטנטינובסקי יאנהלאא17:15מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה27102712271027
שפיגל הדרלאא18:15מתמטיקה א' למערכות מידע27100111271001
רייך ניר יעקבלאא18:15מבוא למיקרו כלכלה27101808271018
קונסטנטינובסקי יאנהלאא18:15מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה27102710271027
אספיר טלכןא18:15ניהול פרוייקטים27202304272023
גלרמן ערןלאא18:15חשבונאות27202904272029
  א18:15מדיניות הסייבר בארגון27620101276201
ריינהולד עדילאא19:15חשבונאות27202902272029
שפיגל הדרלאא20:15מתמטיקה א' למערכות מידע27100112271001
גלרמן ערןלאא20:15חשבונאות27202903272029
אלוביץ איהלאא20:15חדשנות ומערכות מידע27301102273011
אלוביץ איהלאא20:15חדשנות ומערכות מידע27301104273011
אלוביץ איהלאא20:15חדשנות ומערכות מידע27301106273011
קורן אבשלוםלאב08:15מבוא להסתברות וסטטיסטיקה27102501271025
אגאי ניריתלאב08:15מבוא להסתברות וסטטיסטיקה27102505271025
גל שרוןלאב08:15מתמטיקה דיסקרטית27102802271028
שניצר מיכללאב08:15מתמטיקה דיסקרטית27102803271028
שטיינבוך-פרידמן ביאנהלאב10:15מתמטיקה א' למערכות מידע27100104271001
שניצר מיכללאב10:15מתמטיקה א' למערכות מידע27100108271001
קורן אבשלוםלאב10:15מבוא להסתברות וסטטיסטיקה27102502271025
פישלוביץ סביוןלאב10:15מבוא להסתברות וסטטיסטיקה27102503271025
אגאי ניריתלאב10:15מבוא להסתברות וסטטיסטיקה27102506271025
שגב נועםלאב10:15מבוא להסתברות וסטטיסטיקה27102507271025
סלייטר נעהלאב10:15תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA27202101272021
לנדאו דנהכןב10:15יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו27202601272026
שוויקי דוריתכןב11:15מדע ואסתטיקה81235001812350
גרייבס דיוידכןב11:15מדע ואסתטיקה81235001812350
גל שרוןלאב12:15מתמטיקה א' למערכות מידע27100102271001
שטיינבוך-פרידמן ביאנהלאב12:15מתמטיקה א' למערכות מידע27100103271001
קורן אבשלוםלאב12:15מתמטיקה א' למערכות מידע27100106271001
משקוביץ' מיכאלהלאב12:15מבוא למיקרו כלכלה27101807271018
פישלוביץ סביוןלאב12:15מבוא להסתברות וסטטיסטיקה27102504271025
שגב נועםלאב12:15מבוא להסתברות וסטטיסטיקה27102508271025
אליינוב סרגיילאב12:15מבוא לתקשורת מחשבים27202002272020
אליינוב סרגיילאב12:15מבוא לתקשורת מחשבים27202003272020
לנדאו דנהכןב12:15יסודות התנהגות ארגונית-מאקרו27202602272026
קלף לואיזלאב14:15אנגלית ברמת מתקדמים ב'500026150002
פגיס מרבכןב16:15אנגלית ברמת מתקדמים א'500010150001
וולף לינדהלאב16:15אנגלית ברמת מתקדמים ב'500022750002
קרנר נוריתלאב16:15אנגלית ברמת מתקדמים ב'500023150002
סילבנברג קלאודיהכןב16:15אנגלית ברמת מתקדמים ב'500023250002
גרייבס דיוידכןב16:15הגאון באמנות81143101811431
דולגין אנדרילאב16:15מבני נתונים27102012271020
גולדשטיין ענתלאב17:15יסודות השיווק27200703272007
גרייבס דיוידכןב18:15מיסטיקה ורציונליות81131201811312
דולגין אנדרילאב20:15מבני נתונים27102001271020
משקוביץ' מיכאלהלאג08:30מבוא למיקרו כלכלה27101804271018
גולדשטיין ענתלאג09:15יסודות השיווק27200702272007
שביט מאורכןג10:15סרן קירקגור - היכולת להאמין81235301812353
כליף קרןלאג10:15מבוא למדעי המחשב27102207271022
רוזן רוןלאג10:15מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה27102701271027
שפיגל הדרלאג10:15מתמטיקה דיסקרטית27102801271028
וולך נדבלאג10:15תכנות WEB27301206273012
כליף קרןלאג12:15מבוא למדעי המחשב27102201271022
רוזן רוןלאג12:15מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה27102705271027
שפיגל הדרלאג12:15מתמטיקה דיסקרטית27102805271028
גולדשטיין ענתלאג12:15יסודות השיווק27200701272007
וולך נדבלאג12:15תכנות מכוון עצמים בשפת JAVA27202103272021
גפטר לי מאירהלאג12:15כריית מידע27301005273010
גפטר לי מאירהלאג12:15כריית מידע27301006273010
ברזילי אורלילאג12:15תכנות WEB27301201273012
קונסטנטינובסקי יאנהלאג14:15מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה27102702271027
רוזן רוןלאג14:15מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה27102706271027
רוזן רוןלאג14:15מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה27102707271027
קונסטנטינובסקי יאנהלאג14:15מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה27102708271027
שפיגל הדרלאג14:15מתמטיקה דיסקרטית27102804271028
גפטר לי מאירהלאג14:15כריית מידע27301004273010
ברזילי אורלילאג14:15תכנות WEB27301202273012
וולך נדבלאג14:15תכנות WEB27301203273012
אליינוב סרגיילאג15:15מבוא לתקשורת מחשבים27202001272020
הורוביץ-גרומט שושנהלאג16:15אנגלית ברמת מתקדמים א'500010250001
לינסקי דוריתלאג16:15אנגלית ברמת מתקדמים ב'500022550002
סילבנברג קלאודיהכןג16:15אנגלית ברמת מתקדמים ב'500023250002
בן משה ארזלאג16:15כריית מידע27301002273010
גפטר לי מאירהלאג16:15כריית מידע27301003273010
וולך נדבלאג16:15תכנות WEB27301204273012
מרמי אורילאג16:15למידה מעשית ריכוז מנהלי27540304275403
  ג16:30ניהול פרוייקטים27202305272023
  ג16:30ניהול פרוייקטים27202306272023
  ג17:15למידה מעשית - סמינר במערכות מידע27510310275103
סילבנברג קלאודיהכןג18:15אנגלית ברמת מתקדמים ב'500024050002
  ג18:15ניהול פרוייקטים27202302272023
  ג18:15ניהול פרוייקטים27202303272023
בן משה ארזלאג18:15כריית מידע27301001273010
וולך נדבלאג18:15תכנות WEB27301205273012
פגיס מרבכןד08:15אנגלית ברמת מתקדמים א'500013150001
ארז יעקבלאד08:15מתמטיקה א' למערכות מידע27100101271001
שפרלינג ציפיכןד08:15יסודות האסטרטגיה27201402272014
מרינוב עדילאד08:30מבני נתונים27102013271020
כליף קרןלאד09:15מבוא למדעי המחשב27102207271022
שפרלינג ציפיכןד10:15יסודות האסטרטגיה27201401272014
גפני רותיכןד10:15ניתוח מערכות מידע27201904272019
שרמן סופיהכןד10:15נושאים נבחרים בהנדסת דרישות27408001274080
ארז יעקבלאד11:15מתמטיקה א' למערכות מידע27100105271001
כליף קרןלאד11:15מבוא למדעי המחשב27102201271022
למפרט חןכןד12:00מיתוס ופנטזיה בדמיון התרבותי81235601812356
גפני רותיכןד12:15ניתוח מערכות מידע27201901272019
בירן אחיטוב דפנילאד12:15ניתוח מערכות מידע27201905272019
מרמי אורילאד12:15ניתוח מערכות מידע27201906272019
שרמן סופיהכןד12:15מחשוב ענן27407601274076
קונסטנטינובסקי יאנהלאד13:15מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה27102703271027
קונסטנטינובסקי יאנהלאד13:15מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה27102704271027
הולצמן ורדכןד14:15מבוא ליזמות81235401812354
בירן אחיטוב דפנילאד14:15ניתוח מערכות מידע27201902272019
מרמי אורילאד14:15ניתוח מערכות מידע27201903272019
גורדוני גליתכןד14:15Big Data27407701274077
סילבנברג קלאודיהכןד15:15אנגלית ברמת מתקדמים ב'500023350002
הורוביץ-גרומט שושנהלאד15:45אנגלית ברמת מתקדמים א'500016150001
וולף לינדהלאד16:15אנגלית ברמת מתקדמים ב'500020150002
שרמן סופיהכןד16:15עיצוב ופיתוח מערכות מידע27200907272009
סילבנברג קלאודיהכןד17:15אנגלית ברמת מתקדמים ב'500024050002
נלסון נועהכןד17:15יסודות התנהגות ארגונית-מיקרו27202501272025
גל שרוןלאד18:15אלגברה לינארית27102910271029
עברון יותםלאד18:15עיצוב ופיתוח מערכות מידע27200908272009
רוזן רוןלאד19:15מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה27102709271027
גל שרוןלאד20:15אלגברה לינארית27102911271029
עברון יותםלאד20:15עיצוב ופיתוח מערכות מידע27200909272009
רוזן רוןלאד21:00מבוא לטכנולוגיות מידע ולמידה27102711271027
לוי דוידלאה09:30אנגלית ברמת מתקדמים א'500014150001
גורדוני גליתכןה16:15שיטות מחקר ותכנון ניסויים27101701271017
אליינוב סרגיילאה18:15מבוא לתקשורת מחשבים27202004272020
אליינוב סרגיילאה20:15מבוא לתקשורת מחשבים27202005272020
אליינוב סרגיילאה20:15מבוא לתקשורת מחשבים27202006272020
גורדוני גליתכןה21:15שיטות מחקר ותכנון ניסויים27101702271017
גורדוני גליתכןה21:15שיטות מחקר ותכנון ניסויים27101703271017
מרינוב עדילאו08:00מבני נתונים27102002271020
ארז יעקבלאו08:00אלגברה לינארית27102909271029
מלמד צבילאו08:15מבני נתונים27102003271020
אשל ברוךלאו08:15חשבונאות27202901272029
יוסף ארתורכןו10:15מתמטיקה ב'27103009271030
דאדון נעמילאו10:45גישור27408901274089
ארז יעקבלאו11:15מתמטיקה א' למערכות מידע27100109271001
לוי שגיאלאו12:15מתמטיקה ב'27103008271030
יוסף ארתורכןו12:15מתמטיקה ב'27103010271030
דאדון נעמילאו12:30כלים משפטיים בניהול27405702274057
בלוך דוד צפריר אפריםכןו12:30ערים חכמות וערים משתפות - האתגרים וההזדמ27408401274084