כניסה

מלגות והסדרי מימון לסטודנטים הלומדים באקדמית

 

 

מלגת סיוע כלכליhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/tuition2/Lists/promotion2/DispForm.aspx?ID=2מלגת סיוע כלכליhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/tuition2/Pages/h9vv3.aspx, לפרטים><img alt="" src="/he-il/StudentsSite/tuition2/PublishingImages/_U2A5996.jpg?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True
מלגת דיורhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/tuition2/Lists/promotion2/DispForm.aspx?ID=1מלגת דיורhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/tuition2/Pages/KBxfy.aspx, לפרטים><img alt="" src="/he-il/StudentsSite/tuition2/PublishingImages/jaffa_view.jpg?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True
מלגת הצטיינותhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/tuition2/Lists/promotion2/DispForm.aspx?ID=4מלגת הצטיינותhttps://www.mta.ac.il/he-il/studentssite/tuition2/pages/hotky.aspx, לפרטים><img alt="" src="/he-il/StudentsSite/tuition2/PublishingImages/1%20353%20(Custom).jpg?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True
מלגות פעילות חברתיתhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/tuition2/Lists/promotion2/DispForm.aspx?ID=5מלגות פעילות חברתיתhttps://www.mta.ac.il/he-il/community_outreach, לפרטים><img alt="" src="/he-il/StudentsSite/tuition2/PublishingImages/kehila.jpg?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True
מלגת לוחםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/tuition2/Lists/promotion2/DispForm.aspx?ID=6מלגת לוחםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/tuition2/Pages/3eDCZ.aspx, לפרטים><img alt="" src="/he-il/StudentsSite/tuition2/PublishingImages/1%20(91)%20(Custom).jpg?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True
הסדרי מימוןhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/tuition2/Lists/promotion2/DispForm.aspx?ID=7הסדרי מימוןhttps://www.mta.ac.il/he-il/studentssite/tuition2/pages/ya0zg.aspx, לפרטים ><img alt="" src="/he-il/StudentsSite/tuition2/PublishingImages/_U2A5449%20(Custom).jpg?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True
מלגת נתוני קבלה גבוהיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/tuition2/Lists/promotion2/DispForm.aspx?ID=8מלגת נתוני קבלה גבוהיםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/tuition2/Pages/GlBQ3.aspx, לפרטים><img alt="" src="/he-il/StudentsSite/tuition2/PublishingImages/students_academic.jpg?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True
הלוואות, מענקים ומלגות מטעם גופים חיצונייםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/tuition2/Lists/promotion2/DispForm.aspx?ID=3הלוואות, מענקים ומלגות מטעם גופים חיצונייםhttps://www.mta.ac.il/he-il/StudentsSite/tuition2/Pages/GJwUU.aspx, לפרטים><img alt="" src="/he-il/StudentsSite/tuition2/PublishingImages/DSC_4572%20(Custom).JPG?Width=330" width="330" style="BORDER:0px solid;" />True

פרטי התקשרות

 

ענת קמפינסקי - מנהלת יחידת שכר לימוד, מלגות ומעונות
אינס פבלנקו - ע. מנהלת יחידת שכר לימוד ומלגות

זיו שקד - אחראי מעונות 

חגית גריידי | דינה סביון | אלון שמלי | ליאת רומן : רכז/ות שכר לימוד ומלגות

 

דואר אלקטרוני יחידת שכר לימוד ומלגות: | tuition@mta.ac.il טלפון: | 03-6803330 פקס: 03-6803361

דואר אלקטרוני למעונות: dorms-mta@mta.ac.il

 

שעות פעילות:

ימים א' ו - ד' בין 14:00 ל- 16:30
ימים ב' ו - ה' בין 08:30 ל- 10:30 ובין 14:00 ל- 16:30
יום ג' בין 08:30 ל- 12:30


היחידה לשכר לימוד, מלגות ומעונות, חדר 228, בניין ווסטון