כניסה

מלגת סיוע כלכלי

מלגות סיוע כלכלי לסטודנטים לשנה"ל תש"פ 

 

האקדמית תעניק בשנת הלימודים תש"פ מלגות סיוע כלכלי בסך של כ- 3,000  ש"ח.
המלגה מוענקת על בסיס מצבו הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו, על פי מידת המאמץ שעושה הסטודנט למחייתו ובאופן יחסי לשאר המבקשים ובהתאם לתקציב המלגות שנקבע לאותה שנה אקדמית. סטודנט עובד אינו פוגע בזכאותו למלגה.


 מידע והנחיות אודות הגשת בקשה למלגת סיוע כלכלי ניתן למצוא כאן.

* כל הסטודנטים רשאים להגיש מועמדות למלגת מעורבות חברתית במסגרת המרכז לקשרי אקדמיה-קהילה של האקדמית.

הגשת בקשה תתאפשר החל מיום 13.3.2019. המועדים האחרונים להגשת הבקשה למלגה הם כדלקמן:

 

סטודנט ממשיך לא יאוחר מיום 29.05.2019.

בעקבות בקשות מצד סטודנטים וסטודנטיות החליטה המכללה להאריך את מועד הגשת הבקשה למלגת סיוע כלכלי עד ליום 16/6/2019 (כולל).


סטודנט חדש לא יאוחר מיום 14.8.2019 (סטודנט חדש שתשלום המקדמה שלו חל לאחר 7.8.2019 יגיש את בקשתו תוך שבוע ימים מיום תשלום המקדמה);

 

מועד אחרון להגשת הבקשה לסטודנטים שיחלו את לימודיהם בסמסטר ב' (אביב) תש"פ - היום הראשון של סמסטר ב' (תאריך יפורסם בהמשך).


 

פרטי התקשרות

 
ענת קמפינסקי - מנהלת יחידת שכר לימוד, מלגות ומעונות
אינס פבלנקו - ע. מנהלת יחידת שכר לימוד ומלגות

זיו שקד - אחראי מעונות | דואר אלקטרוני:  dorms-mta@mta.ac.il

חגית גריידי | דינה סביון | אלון שמלי | ליאת רומן : רכז/ות שכר לימוד ומלגות

 

דואר אלקטרוני: tuition@mta.ac.il | טלפון: 03-6803330 | פקס: 03-6803361

 

שעות פעילות:

ימים א' ו - ד' בין 14:00 ל- 16:30
ימים ב' ו - ה' בין 08:30 ל- 10:30 ובין 14:00 ל- 16:30
יום ג' בין 08:30 ל- 12:30


היחידה לשכר לימוד, מלגות ומעונות, חדר 228, בניין ווסטון