כניסה

מלגת סיוע כלכלי

מלגות סיוע כלכלי לסטודנטים לשנה"ל תש"פ

 

האקדמית תעניק בשנת הלימודים תש"פ מלגות סיוע כלכלי בסך של כ- 3,000  ש"ח.
המלגה מוענקת על בסיס מצבו הכלכלי של הסטודנט ומשפחתו, על פי מידת המאמץ שעושה הסטודנט למחייתו ובאופן יחסי לשאר המבקשים ובהתאם לתקציב המלגות שנקבע לאותה שנה אקדמית. סטודנט עובד אינו פוגע בזכאותו למלגה.


 מידע והנחיות אודות הגשת בקשה למלגת סיוע כלכלי ניתן למצוא כאן.

* כל הסטודנטים רשאים להגיש מועמדות למלגת מעורבות חברתית במסגרת המרכז לקשרי אקדמיה-קהילה של האקדמית.

הגשת בקשה תתאפשר החל מיום 13.03.2019. המועדים האחרונים להגשת הבקשה למלגה הם כדלקמן:

 

סטודנט ממשיך לא יאוחר מיום 29.05.2019.
בעקבות בקשות מצד סטודנטים וסטודנטיות החליטה המכללה להאריך את מועד הגשת הבקשה למלגת סיוע כלכלי עד ליום 16/6/2019 (כולל).

סטודנט חדש לא יאוחר מיום 14.8.2019 (סטודנט חדש שתשלום המקדמה שלו חל לאחר 7.8.2019 יגיש את בקשתו תוך שבוע ימים מיום תשלום המקדמה); 
 
סטודנטים שמתחילים את לימודיהם בסמסטר ב' (אביב) תש"פ יגישו את הבקשה בין התאריכים 11.2.2020 עד 11.3.2020.

 

פרטי התקשרות

 

ענת קמפינסקי - מנהלת יחידת שכר לימוד, מלגות ומעונות
אינס פבלנקו - ע. מנהלת יחידת שכר לימוד ומלגות

זיו שקד - אחראי מעונות 

חגית גריידי | דינה סביון | אלון שמלי | ליאת רומן : רכז/ות שכר לימוד ומלגות

 

דואר אלקטרוני יחידת שכר לימוד ומלגות: | tuition@mta.ac.il טלפון: | 03-6803330 פקס: 03-6803361

דואר אלקטרוני למעונות: dorms-mta@mta.ac.il

 

שעות פעילות:

ימים א' ו - ד' בין 14:00 ל- 16:30
ימים ב' ו - ה' בין 08:30 ל- 10:30 ובין 14:00 ל- 16:30
יום ג' בין 08:30 ל- 12:30


היחידה לשכר לימוד, מלגות ומעונות, חדר 228, בניין ווסטון