כניסה

מלגת דיור

עיריית תל אביב-יפו בשיתוף המכללה האקדמית, מעניקות מלגות דיור לסטודנטים בגובה של עד 9,600 ש"ח, לסטודנטים שישכרו דירות בשכונת שפירא, נווה שאנן, התקווה ושכונות נבחרות ביפו.

 

לרשימת הרחובות המשתתפים במלגה לחץ כאן

 

לתשומת ליבכם, מעונות הסטודנטים אינם משתתפים בפרויקט מלגת הדיור. 

 

קריטריונים לקבלת המלגה:

  1.  סטודנט מן המניין במכללה האקדמית ת"א-יפו הלומד בהיקף של לפחות 70% מתכנית הלימודים.
  2. עדכון כתובת המגורים בתעודת הזהות לכתובת הרלוונטית לפרויקט.
  3. חוזה שכירות חתום לתקופה של שנה לפחות, עם אופציה לשנה נוספת הכוללת הגבלה במחיר השכירות עד 5%.
  4. מסמך המוכיח כי הסטודנט רשום בארנונה בנכס האמור.
  5. המלגה תינתן לכל היותר לשלושה סטודנטים המתגוררים בנכס האמור.
  6. התחייבות לביצוע פעילות מעורבות חברתית, בהיקף של מינימום 100 שעות שנתיות, בתיאום עם היחידה לקשרי אקדמיה-קהילה באקדמית.
  7. חתימה על כתב הסכמה, לפיו העיריה או מי מטעמה, רשאית לבדוק את המשך זכאות הסטודנט לקבלת המלגה, ע"י ביקורי פתע בנכס על מנת לוודא שהסטודנט אכן מתגורר בנכס האמור.

 

תקנות למלגת דיור

 

  1. סטודנט שלא יבצע את שעות הפעילות כנדרש לא יהיה זכאי לקבלת המלגה.
  2. סטודנט שיפסיק להתגורר בדירה שאושרה במסגרת המלגה ולא יעבור לדירה אחרת באחד מהרחובות המוגדרים בפרויקט ו/או יפסיק בפעילות החברתית תבוטל זכאותו למלגת דיור בהתאם למועד בו זו בוטלה.
  3. המכללה רשאית לבטל את המלגה בכל עת, במקרים שהסטודנט לא יעמוד באחד מהקריטריונים הנ"ל או יפסיק את לימודיו במכללה בין מיוזמתו ובין מיוזמת המכללה. כמו-כן, תבוטל המלגה אם יתברר כי ניתנה על סמך מתן מידע כוזב.

 

בכל שאלה ניתן לפנות ליחידת שכר לימוד, מלגות ומעונות בטלפון: 03-6803330 או במייל:  tuition@mta.ac.il

 

* מלגת הדיור מוענקת בשיתוף עירית ת"א-יפו ומותנית באישורה לשנת הלימודים תשע"ט.