כניסה

שירותי ביטוח

המכללה האקדמית תל אביב-יפו מבטחת את כל תלמידיה מפני תאונות אישיות באמצעות חברת מנורה מבטחים. הביטוח מבטח את הסטודנט בכל מקום בעולם ובכל שעה ביממה, מפני מקרים של אובדן כושר עבודה, אובדן כושר לימודים, נכות או מוות כתוצאה מתאונה– כל זאת במגבלות ובתנאים המפורטים בפוליסה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' מיכל פרי בכתובת

 

Michal.LieberPerry@marsh.com

 

לפוליסה לחץ כאן