כניסה

שירותי ביטוח תאונות אישיות לסטודנט

המכללה האקדמית תל אביב-יפו מבטחת את תלמידיה מפני תאונות אישיות באמצעות חברת מנורה מבטחים. הביטוח מבטח את הסטודנט בעת השתתפותו בפעילות במסגרת ומטעם המכללה לרבות בדרכו אל המכללה ובחזרה.

כל זאת במגבלות ובתנאים המפורטים בפוליסה.


לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' יפית הדר בכתובת  Yafit.Hadar@marsh.com


התלמידים המבוטחים הם אלו ששילמו תשלומי רווחה ואגודה. לפוליסה לחץ כאן  פרטי ביטוח-לחץ כאן