כניסה

שאלות ותשובות בנושא שכר לימוד

שאלה : יש לי הוראת קבע משנים קודמות, מה עליי לעשות כעת עם תשלום שכר הלימוד?
תשובה : הרשאה לחיוב חשבון בנק שניתנה בשנה קודמת ולא בוטלה, תקפה גם לשנה"ל תשע"ט, ובלבד שתשלום מס' 1 שולם.

שאלה : נשאר לי מספר מצומצם של נקודות זכות שעליי ללמוד בשנה"ל הבאה על מנת לסיים את התואר והשובר שקיבלתי לתשלום גבוה, מה עליי לעשות?
תשובה : עליך לשלוח מייל בצרוף שם ומספר ת"ז ובו לציין את מספר נקודות הזכות המדויק שנשאר לך ואנו נפיק שובר חדש בהתאם. לתשומת לבך, אם יבוצע רישום מעבר למה שציינת במייל יהיה חיוב נוסף בחשבונך ותדרש לתשלום בהתאם.

שאלה : מה כוללים התשלומים הנלווים?
תשובה : התשלומים הנלווים כוללים שרותי אבטחה, רווחה ואגודה (תשלום הרשות ''רווחה ואגודה'' כולל דמי חברות באגודה בסך 150 ש"ח), ותשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג (בסך 10 ש"ח).

התשלומים הנלווים חלים במלואם על כל הסטודנטים, בין אם למדו סמסטר אחד או יותר (במהלך שנת הלימודים) ללא תלות בהיקף הלימודים ובהיקף שכר הלימוד.
סטודנט רשאי לא לשלם את התשלום עבור דמי הרווחה והאגודה ובכך לוותר על זכאותו לשירותי רווחה ואגודה אם יודיע על כך בטופס 'ויתור על שירותי רווחה ואגודה לשנה"ל תשע"ט' לאגודת הסטודנטים והסטודנטיות לפי המועדים הבאים:  
סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר א' יגיש את טופס הוויתור עד ליום 16.09.18. סטודנט שתשלום שובר מס' 1/מראש או תשלום המקדמה שלו חל לאחר מועד זה (16.09.18) יגיש את בקשתו תוך שבוע ימים מיום ביצוע התשלום, ובכל מקרה לא יאוחר מיום 26.10.18.
סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר ב' יגיש את טופס הוויתור עד ליום 08.03.19.
סטודנט המתחיל לימודיו בסמסטר קיץ יגיש את טופס הוויתור עד ליום 19.07.19.
את הטופס ניתן למצוא במשרד אגודת הסטודנטים והסטודנטיות.
לא יבוטל החיוב בגין ויתור על שירותי הרווחה והאגודה אלא על יסוד טופס זה שיועבר לאגודת הסטודנטים והסטודנטיות בדוא''ל (aguda@mta.ac.il), בפקס (03-6817035), או במשרד אגודת הסטודנטים והסטודנטיות, לפי המועדים הנקובים לעיל. יש לוודא הגעת הטופס באמצעות הטלפון (03-6817011).שאלה : מהן אפשרויות תשלום שכר הלימוד?
תשובה : אפשרויות תשלום שכר הלימוד מפורטות באתר המכללה בקישור.

 

שאלה : אני מעוניין להצטרף לשיטת תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק, האם גם תשלום מס' 1 יגבה ישירות מחשבון הבנק?
תשובה : את תשלום המקדמה עליך לשלם בבנק הדואר במזומן או בצ'ק מזומן ורק לאחר הסדרת תשלום זה תשלומי שכר הלימוד יגבו מחשבון הבנק

שאלה : אני מסיים את לימודיי בשנה זו וקיבלתי שוברים לתשלום, מדוע?
תשובה : השובר מיועד לסטודנטים שמעוניינים להמשיך ללמוד/לשפר ציונים, ועל כן סטודנט המסיים את לימודיו עד לתחילת שנה"ל תשע"ט (כולל בחינות ועבודות) אינו חייב בתשלום שכר לימוד עבור שנת הלימודים תשע"ט ועל כן מתבקש להתעלם מהשוברים שנשלחו אליו.

שאלה : הסדרתי את שכר הלימוד לשנת הלימודים הקרובה אך למרות זאת במערכת מידע-נט מופיע שאני חסום לרישום לקורסים עקב אי-הסדרת שכר הלימוד.
תשובה : יתכן כי הסדרת את התשלום לשנה"ל הבאה אך עדיין יש לך חוב לשנים קודמות.

שאלה : אם אני משלמ/ת את כל שכר הלימוד בבת אחת, האם אני זכאי/ת להנחה מסוימת?
תשובה : סטודנט שישלם את מלוא שכר הלימוד היסודי עד ליום 14.09.2018 יהיה זכאי להנחה בשיעור של 2.5% ויחסוך את תשלום הפרשי ההצמדה. הוראה זו לא תחול על סטודנטים המחויבים בשכר לימוד הנמוך מ-100% וכן סטודנטים ששכר הלימוד שלהם ממומן על ידי גורם חיצוני ו/או סטודנטים המממנים את שכר הלימוד שלהם בעזרת ההלוואה של המוסדות להשכלה גבוהה ו/או סטודנטים המממנים את שכר הלימוד שלהם בעזרת הסדר מימון מסובסד ו/או סטודנטים שלא שילמו את חוב שכר הלימוד משנים קודמות.

 

מתעניינים באקדמית?

הזינו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
  • מאשר/ת קבלת דיוורים לדואר אלקטרוני

לשיחה עם נציג