כניסה

הסדרי מימון לשכר לימוד

הסדר מימון

 

האקדמית תל אביב יפו בשיתוף קרן שכ"ל שמחים להציע הסדר מימון מסובסד ללא קריטריונים לכל הסטודנטים של האקדמית– האפשרות מקנה לקחת הסדר מימון מסובסד לכיסוי שכר הלימוד החל מהשנה הראשונה ללימודים ועד גובה של 12,000 ₪ בסבסוד האקדמית תל אביב-יפו ללא ריבית וללא הצמדה, בפריסה של עד 36 תשלומים קבועים.

 

בנוסף, ישנם מסלולים נוספים של הסדרי מימון שאינם מסובסדים ע"י האקדמית ת"א-יפו, המוצעים לסטודנטים ע"י קרן שכ"ל:

 

1. הסדר מימון בגובה של עד 20,000 ש"ח בפריסה של עד 60 תשלומים ללא הצמדה.

 

2. לומדים היום משלמים מחר- הסדר מימון בגובה של עד 20,000 ש"ח בפריסה ארוכה של עד 48 תשלומים החל מסיום התואר, במהלך הלימודים יגבו תשלומים חודשיים בסך 25 ש"ח.

 

ניתן להירשם באתר קרן שכ"ל:  www.sachal.co.il או בטלפון 03-9635856.

 

לתשומת לבכם:

 

*התנאים אטרקטיביים וחסרי תקדים, ללא ערבים וללא הוכחת זכאות סוציו-אקונומית.

*מכסת הסדר המימון ללא קריטריונים מוגבלת, והמכללה רשאית להפסיק את ההטבה בכל עת.

*מועמד שייפנה בבקשה להחזר כספי בגין הסדר המימון, תבוטל זכאותו לסבסוד הריבית וההצמדה.

*מועמד שיפסיק את לימודיו יחויב לפי תקנון שכר הלימוד ותבוטל זכאותו לסבסוד הריבית וההצמדה.

*מועמד או סטודנט ממשיך שיבחר לשלם את תשלום המקדמה באמצעות הסדר המימון שהעמידה לרשותו האקדמית תל אביב-יפו ייחשב כמועמד/סטודנט שהסדיר את המקדמה, ועל כן בעת הפסקת לימודים יחולו עליו תקנות הפסקת לימודים החלות על סטודנטים שהפסיקו את לימודיהם.

 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות ליחידת שכ"ל ומלגות: tuition@mta.ac.il או בטלפון 03-6803330.

 

הלוואות לסטודנטים 


הלוואות ומענקים לסטודנטים מטעם המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך והתרבות

 

מפעל הלוואות ומענקים לסטודנטים, הפועל מטעם המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך והתרבות, מאפשר לסטודנטים לקבל הסדרי מימון לסיוע במימון שכר הלימוד. שיעור ההלוואה נקבע ביחס להיקף הלימודים. פרטים בדבר זכאות לקבלת הלוואה ותנאיה ניתן למצוא בטופס הבקשה להלוואה ובטופס ההסבר הנלווה אליו. טפסים אלו ניתן לקבל במזכירויות הסטודנטים בתחילת סמסטר א'.

 

הלוואות לסטודנטים מטעם האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית – IFLA

 

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית (IFLA) מעניקה לסטודנטים הסדרי מימון ללא ריבית. הסדרי מימון מיועדים לסטודנטים לתואר ראשון, שני ושלישי, בתחומי המדעי היישומי, הלומדים במוסדות אקדמיים בישראל. גובה ההלוואה הינו עד 20,000 ש"ח. למידע נוסף לחצו כאן.

 


מערך סיוע לסטודנטים

 

פיקדון אישי

לפי חוק קליטת חיילים משוחררים, ניתן להשתמש בכספי הפיקדון האישי שעומד לרשות החיילים המשוחררים ובני השירות הלאומי על מנת לשלם את שכר הלימוד במכללה האקדמית תל אביב-יפו.

סטודנט המעוניין לשלם את שכר הלימוד בכספי הפיקדון, יודיע ליחידת שכר לימוד ומלגות על גובה הפיקדון העומד לרשותו ביום ההודעה, ויקבל שובר על סכום הפיקדון בהתאם.
אם סכום הפיקדון נמוך מהסכום אותו נדרש הסטודנט לשלם באותה עת, יחידת שכר לימוד תנפיק עבורו שני שוברים נפרדים: האחד על סכום השווה לסכום כספי הפיקדון והשני על סכום יתרת התשלום.


אישור לתשע"ו-תשע"ז ע"פ חוק לקליטת חיילים משוחררים.

 

הסדר שכר לימוד מיוחד למשרתים במילואים

 

מידע בנושא זכויות המשרתים במילואים ניתן למצוא בתקנון זכויות הסטודנט המשרת במילואים ובמזכירות הסטודנטים.

 

 

 

 

 

 

 

 

פנו אלינו

צוות היחידה:
מנהלת יחידת לימוד ומלגות:
ענת קמפינסקי
יחידת שכר לימוד ומלגות:
אינס פבלנקו
רכז/ות יחידת שכר לימוד ומלגות:
חגית גריידי
דינה סביון
אלון שמלי
ליאת רומן
שעות פעילות:
ימים א' ו-ד' בין 14:00 ל 16:30
ימים ב' ו - ה' בין 08:30 ל 10:30
ובין 14:00 ל 16:30
יום ג' בין 08:30 ל 12:30
דואר אלקטרוני:
tuition@mta.ac.il
טלפון:
03-6803330
פקס:
03-6803361
מיקום:
היחידה לשכר לימוד ומלגות, חדר 228 בניין ווסטון